REKLAMA

Protokół RPP: CPI przynajmniej do połowy '23 będzie silnie podwyższona

2022-10-07 14:02
publikacja
2022-10-07 14:02

Część RPP uważała we wrześniu, że CPI przynajmniej do połowy '23 będzie silnie podwyższona - wynika z opisu przebiegu wrześniowego posiedzenia RPP. Również część Rady wskazywała na osłabiające działanie polityki pieniężnej ze strony powszechnych wakacji kredytowych.

Protokół RPP: CPI przynajmniej do połowy '23 będzie silnie podwyższona
Protokół RPP: CPI przynajmniej do połowy '23 będzie silnie podwyższona
fot. MOZCO Mateusz Szymanski / / Shutterstock

"Dyskutując o perspektywach inflacji w Polsce zaznaczano, że według aktualnych prognoz w najbliższych miesiącach inflacja pozostanie zbliżona do obecnego poziomu. Członkowie Rady podkreślali, że ścieżka cen w przyszłym roku będzie silnie uzależniona od decyzji co do Tarczy Antyinflacyjnej oraz skali wzrostu cen regulowanych. Część członków Rady oceniała, że prawdopodobnie przynajmniej do połowy 2023 r. inflacja pozostanie silnie podwyższona, przy czym – ze względu na trudne do przewidzenia czynniki regulacyjno-podażowe, w tym dalszy przebieg wojny w Ukrainie czy kształtowanie się sytuacji na europejskim rynku surowców, a także niepewność co do skali oczekiwanego spowolnienia światowej i europejskiej gospodarki – obecnie formułowane prognozy nadal obarczone są bardzo wysoką niepewnością" - napisano.

Członkowie Rady wskazywali jednocześnie, że istotne podwyższenie stóp procentowych NBP dokonane w ciągu ostatniego roku wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny oraz obniżeniem dynamiki aktywności gospodarczej będzie oddziaływać w kierunku stopniowego obniżania się inflacji w kolejnych latach.

Obniżaniu inflacji sprzyjałoby także wg RPP umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Jednocześnie niektórzy członkowie Rady oceniali, że proces dezinflacji może być ograniczany ze względu na możliwe poluzowanie polityki fiskalnej.

Odnosząc się do efektów prowadzonej polityki pieniężnej, część członków Rady zwracała uwagę, że dokonany od października 2021 r. silny wzrost stóp procentowych NBP przełożył się na istotny wzrost oprocentowania kredytów i depozytów, co skutkuje w szczególności spadkiem akcji kredytowej dla gospodarstw domowych oraz przesuwaniem środków gospodarstw domowych z rachunków bieżących na lokaty terminowe lub na zakup obligacji skarbowych.

Niektórzy członkowie Rady zaznaczali jednocześnie, że wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych skierowanych do wszystkich kredytobiorców hipotecznych osłabia efekt dokonanego zacieśnienia polityki pieniężnej NBP.

Członkowie Rady ocenili, że nadal występuje ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. W związku z tym Rada uznała, że – dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie – należy ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższanie stóp procentowych NBP będzie oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych oraz aprecjacji złotego.

Członkowie Rady wskazywali, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę.

RPP we wrześniu podwyższyła stopy procentowe o 25 pb., w tym referencyjną do 6,75 proc., zwiększając łączną skalę zacieśnienia polityki do 665 pt. W październiku Rada pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie. (PAP Biznes)

tus/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (1)

dodaj komentarz
samsza
Już teraz znacznie trudniej obsługiwać dług, bez tanich surowców ze wschodu, w tym drewna. RPP o tym wie, stąd koniec podwyżania kosztu pieniądza. Czemu Polska ma nadal rating A, czemu państwom Europy nie spada, oto jest pytanie.

Powiązane: Polityka pieniężna

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki