Propozycje programowe PiS niosą ryzyko pogorszenia wskaźników fiskalnych

Sobotnie propozycje wydatkowe Prawa i Sprawiedliwości niosą ryzyko pogorszenia kluczowych wskaźników fiskalnych, w obliczu nadchodzącego hamowania koniunktury - uważają ekonomiści. Ich zdaniem, realizacja obietnic wyborczych zamknie drogę do podwyżki ratingu Polski.

(fot. Marek Lapis / FORUM)

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w trakcie konwencji nowe propozycje programowe. Zgodnie z nimi od 1 lipca 2019 r. świadczenie 500+ obejmie pierwsze dziecko w rodzinie, a do 1 maja wszyscy emeryci otrzymają "trzynastą" emeryturę w kwocie 1100 zł. Dodatkowe świadczenie ma obowiązywać również w kolejnych latach.

Ponadto, jeszcze w 2019 r. ma zostać obniżona stawka PIT dla wszystkich osób pracujących, natomiast dla pracowników do 26. roku życia zostanie wprowadzona zerowa stawka PIT. W 2019 r. koszt uzyskania przychodów ma zostać co najmniej dwukrotnie podwyższony.

Koszt przedstawionych w sobotę propozycji wyborczych PiS to 30-40 mld zł w skali roku - powiedział w trakcie konwencji premier Mateusz Morawiecki.

To stymulacja fiskalna gospodarki, która będzie przeciwdziałała skutkom globalnego spowolnienia gospodarczego - ocenił propozycje przedstawione w sobotę na konwencji PiS główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak.

Ekonomiści uważają, że wdrożenie obietnic wyborczych może doprowadzić do pogorszenia kluczowych wskaźników fiskalnych.

"Jeżeli w tym roku będziemy mieć deficyt na poziomie ok. 1 proc. PKB, to dodatkowy koszt o wartości ok. 2 proc. PKB zupełnie zmienia ścieżkę fiskalną w najbliższych latach. Po pierwsze, oznacza to definitywne odejście rządu od strategii stopniowego obniżania strukturalnego deficytu sektora finansów publicznych. Po drugie, nowe propozycje niebezpiecznie przybliżają deficyt sektora gg do poziomu 3 proc. PKB. Oznacza to, że przy każdym silniejszym tąpnięciu koniunktury będziemy musieli się zmierzyć z procedurą nadmiernego deficytu" - powiedział PAP Biznes Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole.

Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku, powiedział PAP Biznes, że obietnice partii rządzącej są do zrealizowania, jednak kosztem wzrostu deficytu sektora w okolice 3 proc. w 2020 r. i 2021 r. Jego zdaniem, deficyt sektora gg w 2019 roku wyniesie ok. 1,5-2 proc. Główne elementy programu PiS mają charakter socjalny - mówił Benecki.

"500+ od lipca i dodatek dla emerytów to koszt około 19 mld w tym roku. 2019 fiskalnie powinien się złożyć na poziomie deficytu wyraźnie poniżej 3 proc. PKB (jeszcze z 7 mld zł zysku z NBP budżet dostanie)" - napisali z kolei na Twitterze ekonomiści mBanku.

Mikołaj Raczyński, zarządzający Noble Funds TFI, ocenił na Twitterze, że propozycje PiS de facto domykają pole do dalszej stymulacji fiskalnej.

"Należy (...) powiedzieć, że to gra va bank. Jakiekolwiek nawet małe spowolnienie gospodarcze wypycha nam deficyt powyżej 3 proc. PiS wiąże sobie również (i ewentualnym następcom) ręce odnośnie innych, niezaadresowanych tym programem, grup społecznych" - napisał Raczyński.

Zdaniem Borowskiego z Credit Agricole, ścieżka wyższego deficytu, przy spowolnieniu wzrostu gospodarczego w dłuższej perspektywie oznacza, że poziomu długu publicznego w relacji do PKB nie będzie się obniżać.

"Istnieje przy tym spore prawdopodobieństwo, że poziom ten może wzrosnąć w przypadku pojawienia się hipotetycznego cyklicznego spowolnienia" - dodał.

Zdaniem Borowskiego, zaproponowany przez PiS pakiet fiskalny zamyka drogę do ewentualnych podwyżek ratingu Polski.

"Agencje ratingowe różnie patrzą na sytuację fiskalną. Fitch na przykład przywiązuje większą wagę do relacji deficytu sektora poniżej 3 proc. PKB, a S&P do średnioterminowej ścieżki fiskalnej. Dzisiejsze propozycje fiskalne to dla agencji sygnał, że w dłuższej perspektywy sytuacja finansów publicznych w Polsce może ulec pogorszeniu w stosunku do dotychczasowych prognoz. Minimalny wniosek, jaki można z tego wysnuć, jest taki, że po dzisiejszych deklaracjach w zasadzie nie można liczyć na dalszy wzrost ratingu Polski. Wszystko będzie ostatecznie zależeć od ostatecznej ścieżki deficytu sektora finansów publicznych w dłuższej perspektywie" - powiedział PAP Biznes ekonomista.

Najbliższy przegląd ratingu Polski przez Fitch przypada na 29 marca. S&P przyjrzy się ratingowi 12 kwietnia, a Moody's 19 kwietnia.

IMPULS FISKALNY WSPARCIEM DLA PKB, GŁÓWNIE PRZEZ KONSUMPCJĘ

Ekonomiści wskazują, że nowe propozycje PiS będą wspierać wzrost PKB w krótkim i średnim terminie.

"Wpływ na gospodarkę zaproponowanych rozwiązań będzie znaczący - to bardzo duży impuls fiskalny, który podbije wzrost PKB w 2019 i 2020 r. dość istotnie. Będziemy musieli najprawdopodobniej rewidować prognozy wzrostu przynajmniej na ten rok" - powiedział Borowski.

"Jeżeli gospodarstwa domowe obecne na rynku pracy otrzymują duży transfer w sytuacji bardzo dobrych warunków na rynku pracy, to nie sądzę, by istotnie zmienił się stopień rozdysponowania tych pieniędzy. W bardzo dużym zakresie pieniądze te zostaną przeznaczone na konsumpcję. Oznacza to dość znaczące podbicie PKB w II połowie roku związane z wyższą dynamiką konsumpcji" - dodał.

POTRZEBY POŻYCZKOWE W GÓRĘ

Raczyński uważa, że przy założeniu wpłaty zysku NBP za 2018 r. do budżetu w kwocie 7 mld zł potrzeby pożyczkowe państwa zwiększą się w 2019 r. roku o 15 mld zł.

"To mało i dużo. Lokalny rynek nie ma już takiej absorbcji jak przed podatkiem bankowym, będą to musieli kupić inwestorzy zagraniczni. Od 2020 będzie jednak PPK, ale z kolei bez takiego zysku NBP. Cześć potrzeb uda się pewnie pokryć większymi emisjami obligacji detalicznych, ale to z kolei zmniejszy mnożnik fiskalny stymulusa" - napisał zarządzający na Twitterze.

Propozycje fiskalne PiS zamykają dyskusję o obniżkach stóp proc.

Propozycje stymulacji fiskalnej przedstawione w sobotę przez PiS zamykają dyskusję o ewentualnych obniżkach stóp procentowych w Polsce - uważają ekonomiści.

"W ostatnich dniach mieliśmy, czysto teoretyczną, dyskusję na temat ewentualnych obniżek stóp procentowych w Polsce. Rynek zareagował na ostatnie wypowiedzi prezesa NBP w taki sposób, że obniżył oczekiwany poziom stóp procentowych w dłuższej perspektywie. Moim zdaniem najnowsze propozycje programowe partii rządzącej oznaczają, że można odłożyć na bok dyskusję o ewentualnym złagodzeniu polityki pieniężnej, bowiem pojawia się znaczący bodziec popytowy" - powiedział PAP Biznes Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole.

"Rynek zapewne zrezygnuje również z wyceny obniżek stóp procentowych. W tej konfiguracji PLN powinien być również bardziej wrażliwy na wahania globalnej koniunktury" - napisał na Twitterze Mikołaj Raczyński, zarządzający Noble Funds TFI.

Prezes NBP Adam Glapiński ocenił w ubiegłym tygodniu, że w Polsce jest przestrzeń do ewentualnych obniżek stóp procentowych i nie ma potrzeby używania niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej. Wcześniej prezes NBP sygnalizował, że RPP nie będzie zmieniała stóp w długim terminie (do końca 2019 r., do końca 2020 r., a nawet do końca kadencji RPP w 2022 r. - zależnie od wypowiedzi).

Zdaniem Borowskiego, RPP znajduje się w "dość komfortowej" sytuacji.

"Przyzwoity wzrost gospodarczy oznacza, że RPP nie będzie musiała, tak jak do tej pory czyniła, reagować na inflację utrzymującą się uporczywie poniżej celu, gdyż Rada będzie miała dodatkowy argument w postaci rozluźnienia fiskalnego" - powiedział.

"Impuls fiskalny nieco podniesie inflację, ale należy pamiętać, że inflacja w Polsce do tej pory była strukturalnie niska. (...) Ważniejsze dla ścieżki inflacji są perspektywy dla rynku pracy, przede wszystkim kwestia dalszego napływu imigrantów z Ukrainy. Jeżeli napływ się utrzyma, to płace nie przyspieszą znacząco i w związku z tym inflacja istotnie nie wzrośnie. W najbliższych miesiącach inflacja oczywiście podwyższy się m.in. za sprawą cen paliw, przy zwyżce inflacji bazowej, choć tutaj nie przewiduję dużego przyspieszenia" - dodał.

tus/ pr/

Źródło: PAP Biznes
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
14 27 karbinadel

Zamiast rozwiązań wspierających inwestycje i przedsiębiorczość, kolejne lata rozdawania pieniędzy wydartych z gardła polskim przedsiębiorcom. Brawo PiS, wiwat dobra zmiana, będzie Grecja obiecana

! Odpowiedz
8 17 po_co

Chwila moment, stop.
Żyjemy w Europie, Europie która od wielu dziesięcioleci rozwija system socjalny - nasz obecnie nawet nie umiewa się do tych systemów o których notorycznie się wspomina, UK czy Irlandia - ciągle narzekamy, że nasi sąsiedzi mają się lepiej i wszyscy naiwnie wierzą, że ten dobrobyt bierze się z krzaka.
PiS może się wielu nie podobać ale jako pierwsza partia od 15 lat podjęli próbę uwolnienia się od totalnej jurysdykcji UE i jak zareagowała na to opinia publiczna ? Afery, walka o konstytucję, walka o sądy, walka o Trybunał - na litość, czy ktokolwiek z tych krzykaczy stanął przed lustrem i wykrzyczał samemu sobie o co walczy ?

Walczymy o skorumpowane sądy które od 30 lat okupowane są przez dawnych działaczy PRL, wiele z tych osób jest po dziś dzień nietykalnych, a niektórzy są tak bezczelni że potrafią człowiekowi w twarz powiedzieć "a co mi zrobisz". Osobiście doświadczyłem tego po kontakcie z synem byłego pana prokuratora, synem który woził się Mercedesem za 350 tys. zł, mieszkał w domu za kilka milionów złotych, a oficjalnie jego dochód wynosił 0.

Walczymy o konstytucję która nigdy nie była respektowana i od zawsze traktowana jest nie jako najwyższy dokument do którego można się odwołać ale jak kodeks piracki. Jak ktoś ma wątpliwości to nie życzę mu kontaktu z US i notorycznego łamania art. 42 par. 3 Konstytucji RP.
Ta konstytucja jest dramatyczna, napisana przez komunistów, niekompletna i nierespektowana więc co tutaj bronić ? PiS nie jest wyjątkiem, do konstytucji nie stosował się żaden poprzedni rząd, a jej preambuła jest dzisiaj kompletnie nie rozumiana.

"[...] oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej."

Nie wiem czy ktokolwiek potrafi czytać ten tekst ze zrozumieniem ale stoi jak wół, że władza powinna podejmować decyzje ku dobru RP, a nie własnym partyjnym interesom - proszę pokazać jeden taki przykład w przeciągu ostatnich 30 lat. Jeden wystarczy.
Już o pomocniczości państwa nie będę wspominał, bo NFZ, ZUS i cała reszta łamią tą zasadę wprost.

Przy całej swojej dezaprobacie do programów które wdraża PiS miałem ochotę postawić głos przy tej partii bo widziałem iskrę nadziei na zmianę, na wywalczenie sobie równorzędnego stanowiska w UE, na zaprzestanie polityki pana i sługi - niestety PiS jest równie miękki jak miękkie były poprzednie rządy. Pod naciskiem tłumu sterowanego przez onet, tvn i tym podobne media wycofał się z twardego postanowienia jakim było przywrócenie sądów Polsce - i co z tego, że obsadzonych ludźmi PiS ? Po zmianie władzy zmieniła by się ekipa to normalne i zdrowe zachowanie, ktokolwiek bawił się z rówieśnikami na podwórku ten wie, że zgrana paczka łatwiej dopięła swego.

Mamy miałkie, przestraszone społeczeństwo którym łatwo jest sterować. Ci zza zachodniej granicy po prostu nas straszą i oferują swoją pomoc, skrzydła anioła i opiekę w zamian za oddanie całej gospodarki, a wewnątrz wystarczy rzucić trochę gotówki i ludzie równie przekupni. Jedna i druga strona tej barykady równie durna, jak bydło przed ubojem pędzone to w lewo to w prawo.

PiS wpisuje się w wieloletnią retorykę zachodu, jak ktoś chce silnej i samodzielnej RP to trzeba zrezygnować z wygód i trochę popracować. Łatwo nie będzie, nie będzie też tanio ale mamy wszystko czego nam potrzeba wystarczy słuchać własnego sumienia, a nie zachodniej propagandy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 4 marxs odpowiada po_co

III RP kraj który jest obecnie na krawędzi bankructwa ,który żyje w zasadzie tylko na kredycie i długu i wyzysku obywateli ,który nie ma już przemysłu z ogłupiałym śmieciówką GMO i alkoholem ,sprzedajnym społeczeństwem może być partnerem tylko dla takich państw jak San Escobar
ps.a pracuj sobie sam Januszu Biznesu na tą swoją Wielką Polskę ja na robotę (nie pracę) dla tego kraju ochoty nie mam szkoda i zdrowia i życia

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 6 histeryk odpowiada po_co

nazywaj rzeczy po imieniu, głosujesz na PiS, bo nie wiesz co się w Polsce dzieje (jak wynika z twojego długiego komentarza). Nie wiesz bo oglądasz TVP. No i naprawdę to jesteś komunistą i podobają ci się rządy komitetu centralnego.

! Odpowiedz
2 4 lelo1949 odpowiada histeryk

A ty co ....wyedukowany przez GW i TVN?

! Odpowiedz
11 17 prs

Pamietajcie Rostowskiego -

"Na te obietnice, ktore PIS zlozyl, pieniedzy poprostu niema..."

! Odpowiedz
13 16 karbinadel

Szczęśliwie się złożyło, że trafili na dobrą koniunkturę. Więc zamiast zmądrzeć i spróbować wesprzeć przedsiębiorczość, zapowiadają dalsze dokręcanie śruby prywatnym firmom. A dobra passa na światowych rynkach nie będzie trwać wiecznie, więc rządy PiS skończą się inflacją, jaką skończyły się rządy PZPR

! Odpowiedz
5 7 marxs

w ciagu ponad 3 lat rzadzenia PISów dług publiczny wzrósł o około 200 mld zł czyli prawdę mówił Rostowski "Na te obietnice, ktore PIS zlozyl, pieniedzy poprostu niema..."

! Odpowiedz
5 6 histeryk

prs, bo nie ma. Wiem że w TVP tysiąc razy już przypomnieli tą wypowiedź sugerując, że niby te pieniądze są. Ale ich nie było i nie ma, bo co roku musimy na nie pożyczać i jako jeden z niewielu krajów UE co roku notujemy w okresie koniunktury z tego powodu deficyt budżetowy. Te pieniądze trzeba będzie oddać z odsetkami. Jeśli wierzysz że to pieniądze z lepszego sciągania vatu dzięki genialności PiS to równie dobrze jesteś w stanie uwierzyć we wszystko, w każdą bzdurę, bo to oznacza że nie potrafisz liczyć.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
25 17 grzegorzkubik

Napiszę krótko. Gdyby PO tak rządziła to byłaby uznana za cud nad Wisłą. PO mogła oszukiwać, generować afery i jej wybaczano bo bano się PIS-u a PIS proszę ma więcej pieniędzy w budżecie i stać go na program 500 plus na każde dziecko i na 13 emeryturę. Teraz może dojść PIS-owi milion wyborców po takim ruchu. W końcu obietnica zostanie spełniona.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 4 po_co

Główny zarzut (populistyczny, ja mam swoje z goła inne) wobec PO to zniknięcie pieniędzy z OFE i podwyższeni wieku emerytalnego.
Mówiąc bardziej lakonicznie, ludziom przeszkadzało że PO wzięło się za ich portfele, a teraz przeszkadza im że ktoś robi to za czym wielu narzekało :)

! Odpowiedz
22 21 czerwony_wiewior

W czasach PRL , do którego zwolennicy PiS tak tęsknią, takie działania niszczące gospodarkę uznano by za sabotaż

! Odpowiedz
30 24 marxs

podobno jutro osobiście sam Pan Glapcio ze swoimi dziewczętami zasiądą w kasach BGK i będą sprzedawać euro i dolary z rezerw żeby zapobiec panice walutowej po "pomysłach" na ostatnim Plenum KC PIS

! Odpowiedz
43 34 karbinadel

Widać pełną mobilizację zwolenników PiS na forach. A Polska w runie coraz bliżej :)

! Odpowiedz
20 45 kapitaneo

Brakuje koledze argumentów i zaczyna rozpaczać?
Rysio Piertu już bawił się w proroka i zobacz jak skończył. Wyciągnij z tej lekcji nauczkę?
Miłego wieczoru karbinadlu.

! Odpowiedz
42 16 marxs odpowiada kapitaneo

hehe a wy PISowskie aparatczyki skończycie jako zwierzyna łowna za którą będą ganiać rozwścieczeni głodem i chłodem wasi wyborcy bo bankructwo PISiego (K)Raju jest przesądzone

! Odpowiedz
10 36 kapitaneo odpowiada marxs

Wierny marxsio, staje w obronie kolegi karbinadla, który się zapowietrzył i stracił argumenty.
Widać chłopaki, musicie się udać do mocodawców po wytyczne co pisać bo zauważyłem, że poza szczekaniem:PIS, PIS, PIS niewiele sensownego wnosicie na forum bankiera. Cóż wasz stateczek SPOKO-KOKO pomału tonie, źródełko wysycha, kończą się pomysły na wzniecanie emocji wśród ludzi.
Zostało obrażanie innych użytkowników forum. Słabiutko, słabiutko.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
31 15 karbinadel odpowiada kapitaneo

Jeśli miałbym w kółko powtarzać głupoty - jak ty o tym, że 500+ jest obniżaniem podatków, to wolę pobawić się w proroka. Nie jest to trudne, jeśli zamiast rozwiązań proinwestycyjnych PiS wciąż proponuje rozdawnictwo

! Odpowiedz
9 24 kapitaneo odpowiada karbinadel

A baw się w co chcesz. Tylko tak jak napisałem, wyciągnij nauczkę z lekcji jaką dostał "ekonomista" Petru. O innym "niezależnym guru" ze stajni Balcerowicza FOR, niejakim Rzońcy, też ostatnio cicho...No, ale nieważne. Do meritum.
Biadolisz nad inwestycjami? Ciekaw jestem jakie masz pomysły tych rozwiązań proinwestycyjnych, jakie państwo powinno wg. ciebie proponować.
Chętnie podyskutuję z tobą o tym.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
26 36 kapitaneo

Zabawne jest ujadanie na forach tych wszystkich ekonomistów w krótkich spodenkach.
Wszak 500+ to obniżka podatku dla wszystkich rodzin zrobiona w formie redystrybucji budżetowej. Redystrybucja to jedna z funkcji budżetu państwa.
Lepsze to niż nic. A od 30 lat jest to pierwsza na tak dużą skalę obniżka podatków.
Na marginesie. Wcześniejszą obniżkę podatków (likwidacja 3 progu ( były 19, 30, 40%) i pozostawienie 18%, 32%) dokonało także PIS.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
21 23 histeryk

500 plus to pożyczanie pieniędzy, aby dać je wybranym rodzinom, aby wszyscy Polacy spłacali te zobowiązania w kolejnych latach. Celem jest wynik w sondażach. Coroczny deficyt budżetowy wskazuje, że nie stać nas nawet na 500 plus w obecnej formy, bo pieniędzy na to nie było i nie ma. I teraz porównaj to z decyzją dotyczącą podwyższenia wieku emerytalnego - bardzo niepopularna społecznie i sondażowo decyzja, która jest długoterminowo bardzo korzystna dla polskiego budżetu. I porównaj znowu z partią, która pożycza pieniądze, aby dać je wybranym osobom, aby na nią głosowali w najbliższych wyborach i weź pod uwagę, że ta partia obsadziła swoimi ludźmi tysiące miejsc w spółkach skarbu państwa i zastanów się komu wierzysz bardziej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 13 kapitaneo odpowiada histeryk

Porównujesz 500+ do decyzji o wieku emerytalnym?
Jeżeli jesteś za wolnością obywatelską to powinieneś popierać niższy wiek emerytalny. Wszak to jest możliwość a nie przymus przejścia na emeryturę. Wybór zostaw Polakom.

! Odpowiedz
14 20 histeryk odpowiada kapitaneo

Nie popierałem podwyższenia wieku emerytalnego. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że z jednej strony mamy ludzi, którzy gotowi byli poświęcić wynik w wyborach, aby zrobić coś dobrego dla Polski. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy gotowi są poświęcić Polskę, aby uzyskać dobry wynik w wyborach.

! Odpowiedz
8 18 nostsherlock

Żeby obniżyć podatek komuś, najpierw on musi jakiś podatek mieć naliczony. Redystrybucja od osób pracujących do osób wiecznie niepracujących na zasiłkach nie jest żadnym obniżaniem podatku. Zgadnij co będzie za jedno pokolenie, kiedy w wiek produkcyjny wejdą osoby nauczone brać wiecznie zasiłek. Zero kwalifikacji, zero perspektyw, a jednak gęby do wykarmienia

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
14 10 kapitaneo odpowiada nostsherlock

Tymczasem bezrobocie w Polsce wynosi ok. 5%, dolicz do tego osoby pracujące w szarej strefie. Zatem liczba osób " wiecznie niepracujących na zasiłkach ", którzy do tego są uprawnieni do 500+ jest zapewne znikoma.
Ergo, problem przez Ciebie podnoszony, choć w teorii słuszny, to w rzeczywistości jest marginalny.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 18 kapitaneo odpowiada histeryk

Piszmy konkretnie - PO (według Ciebie poświęcili się) musiała wprowadzić podwyższenie wieku emerytalnego, podwyżkę VAT, itp. ponieważ nieudolnie rządziła krajem. Przez palce uciekały im dochody na dziesiątki miliardów zł rocznie z VAT, CIT, itd. Doprowadziło to do lawinowego wzrostu długu vs. PKB i panicznych ruchów: grabież OFE, wyższy wiek emerytalny, itd.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
11 13 karbinadel

Przestań bredzić, że 500+ jest obniżaniem podatków, bo nawet twój guru z Nowogrodzkiej takich herezji nie mówi

! Odpowiedz
10 4 karbinadel odpowiada histeryk

Niestety, wygrywają ci drudzy

! Odpowiedz
6 5 kapitaneo odpowiada karbinadel

Jak będziesz miał coś sensownego do dodania to ponieś łapkę do góry i zaciśnij zwieracze....strasznie zanieczyszczasz powietrze.

! Odpowiedz
14 9 marxs

rozdawanie jednym kasy (500+)która została ukradziona innym nie jest obniżką podatków tylko przestępstwem paserstwa czy bardziej rozboju

! Odpowiedz
3 1 histeryk odpowiada kapitaneo

bardzo konkretne argumenty, masło maślane jak w Wiadomościach TVP. Mamy lepsze przychody z VATU dzięki koniunkturze, tzw. lepsza ściągalność która bazuje na rozwiązaniach prawnych wprowadzonych jeszcze przez rząd PO-PSL odpowiada za to może w 10%. Są większe dochody z CIT bo jest lepsza koniunktura. Dług publiczny rośnie tak samo szybko obecnie jak w czasach PO-PSL. Środki z OFE nie zostały zagrabione, są na rachunkach w ZUS i wliczają się do emerytury - to był tylko księgowy zabieg który umożliwił uniknięcie procedury nadmiernego zadłużenia - problem z którym w czasie recesji zmagało się wiele krajów UE. Paniczne ruchy tylko PiS - miesiąc temu uchwalano budżet na 2019 r. i nie ma w nim ani słowa o tych dziesiątkach miliardów, za które PiS chce kupić głosy i które ogłosił w ten weekend. Nie wiedzieli gdy uchwalali budżet? Czy to twoim zdaniem nie jest paniczny nie przemyślany ruch?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
10 25 and00

"...realizacja obietnic wyborczych zamknie drogę do podwyżki ratingu Polski."
No i wreszcie znamy sens istnienia państwa, mam być wygoda dla inwestorów i ranking.
A ci wszyscy "specjaliści" 3 lata temu mówili w podobnym tonie, tylko ostrzej.
Katastrofa

! Odpowiedz
5 9 nostsherlock

Pomijając kwestię ratingu, obietnice wyborcze to czysty populizm

! Odpowiedz
9 15 428ustka

Mialo byc 40lat pracy i emerytura, mamy zapychac do konca zycia zeby zasilac 500+,kiedy dla robotnikow cos wymyslicie

! Odpowiedz
3 5 and00

Hahaha, toz przecież PiS obnizył wiek emerytaln....

! Odpowiedz
41 32 lelo1949

Brawo PIS,wielka koalicja kwiczy na całego,przytkało ich zupełnie 5%do góry...40+

! Odpowiedz
18 10 psokal

W końcu jakiś merytoryczny i bezstronny komentarz. Brawo Ty!

! Odpowiedz
39 16 marxs

głosowanie na PISy w obecnej sytuacji po za obiecane przez PIS łapówki dla plebsu to nic innego niż prostytucja

! Odpowiedz
9 9 nabial

to jest forum dla inteligentnych ludzi, nie pisz wiecej

! Odpowiedz
8 11 kapitaneo odpowiada nabial

zatem spróbuj napisać coś inteligentnego

! Odpowiedz
6 2 karbinadel odpowiada kapitaneo

Dlaczego sam nie spróbujesz?

! Odpowiedz
3 20 niewierzacyateusz

" Do maja zaproponuję dobrowolność składek na ZUS dla przedsiębiorców wzorem niemieckim – powiedział PAP podczas konferencji z przedsiębiorcami w Muszynie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Wiem, że to rewolucja - dodał. " więcej na całkiem innym portalu :) jak oceniacie , dobra propozycja czy zła ?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 2 nostsherlock

Przedwyborcza (nie zostanie wprowadzona), ma na celu nakierowanie owce przy urnach do strzyżenia

! Odpowiedz
21 41 antypropaganda

Poziom wypowiedzi pełowskich trolli dobrze oddaje poziom nowopostwałej tzw. koalicji europejskiej i jej programu.

! Odpowiedz
18 11 sztos1

ZAISTE powiadam wam , że przy tym "Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniósł -2,5 mld zł w 2017 r., poinformowała członek zarządu NBP Katarzyna Zajdel-Kurowska" załozenie p.Raczyńskiego [uważa, że przy założeniu wpłaty zysku NBP za 2018 r. do budżetu w kwocie 7 mld zł ] GRANICZY z CUDEM .

! Odpowiedz
15 44 prs

Kaczynski wywalil stół do pokera zwany wyborami..

! Odpowiedz
42 25 marxs

kaczyński swoimi durnymi pełnymi desperacji tzw."pomysłami" jedyne co wywalił to swoją sektę

! Odpowiedz
2 4 talmud

https://www.youtube.com/watch?v=Wp4gbw-lDGk

! Odpowiedz
85 71 karbinadel

Główna obietnica PiS "Polska w ruinie" coraz bliżej

! Odpowiedz
83 59 marxs

cuś ty kartofel ze swoja sektą zdurniał do reszty? chcesz mnie kupić za 5 stówek? zostaw to dla swojego kumpla glapcia i jego dziewcząt

! Odpowiedz
81 27 marxs

na podpaski

! Odpowiedz
29 49 prs

Jak zwykle, hamulec, negatywy, cala wstecz..
Bankier niema madrzejszego pomyslu, zreszta, moze tylko realizowac zlecenia..

! Odpowiedz
55 42 jasiek2017

W 2018 roku najwyzszego PKB Polski ta PiSlandia nie potrafila wyjsc ponad zero w budzecie.

! Odpowiedz
1 3 teofil

Może nie spada... też sukces.

! Odpowiedz
28 27 bt5

Wyjaśnienie rozbudowy programu socjalnego PiS jest banalnie proste. Chodzi o ponowne zwabienie do Polski Ukraińców którzy w ostatnim półroczu przestali się interesować podejmowaniem pracy w Polsce. A przyjeżdżali najwięcej młodzi, i to dla nich ten brak pitu do 26 roku życia. No i 500+ od pierwszego dziecka.

! Odpowiedz
0 6 kapitaneo

Słaba prowokacja kolego. Osoby z zagranicy (nie tylko Ukraińcy) otrzymali w 2017 roku 35 mln zł z tyt. 500+. to jest 5257 dzieci, czyli 0,2% całości programu. Jakoś nie rzucili się na kasę.

! Odpowiedz
41 58 open_mind

Dziel i rządź (łac. divide et impera) – stara, praktyczna i wypróbowana zasada rządzenia sprawdza się zawsze w 100 procentach a polegająca na obiecywaniu – skłócaniu a tym samym wzniecaniu wewnętrznych podziałów i waśni, objawiającym się łatwiejszym przejmowaniem totalnej kontroli przez daną grupę partyjną, bez względu na dychawiczny stan gospodarki. Czy ktoś potrafi wyliczyć dzisiaj odłamy które skaczą sobie nawzajem do oczu? I kto nam to zafundował? Rządy, one są zawsze od kreowania problemów a nie od ich rozwiązywania. Jedyna nasza siła to trzymać się w zgodzie i nie dać się poróżnić. Władze bardzo nie lubią zgodnego społeczeństwa.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
11 22 open_mind

Na kanwie dzisiejszego meczu Legia – Lech i nie tylko. Wyobrażacie sobie kibiców drużyn przeciwnych żeby nawzajem się lubili? A tak powinno być! Bo to igrzyska sportowe mające dać zadowolenie odprężenie i rozrywkę obydwu stronom a nie zawiść, przezwiska i ustawki, że nie wspomnę o mafiach stadionowych. Zło wlazło wszędzie i tylko od nas zależy aby je wyplenić, rządy nam nie są wstanie nam pomóc.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
80 76 psokal

Wygląda na to że Kaczyński autentycznie uwierzył że sukces Polski z ostatnich 30 lat to jego zasługa i postanowił posunąć sie jeszcze dalej. Szkoda że Morawieckiemu nie wystarczyło odwagi by wyjaśnić swojemu szefowi co to cykl koniunkturalny w gospodarce. Zapłacimy za to my wszyscy. Mam nadzieję że ta dwójka wciąż będzie u władzy gdy ich neokomunistyczna gospodarka się rozleci - tak by nikt nie miał wątpliwości czyja to wina.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
20 16 alik234

Morawiecki nie ma tu nic do gadania, gdy walka toczy się o władzę, a jej utrzymanie to jest być, albo nie być dla wielu...

! Odpowiedz
0 4 samsza

Na "waciki" ?

! Odpowiedz
18 22 kimdzongtusk

Kubano si , jankesi no !!! Jako, że socjalizm nie za bardzo konweniuje z giełda, to WIG20 leci na jakieś 1400

! Odpowiedz
33 46 jes

Program WYBORCA+ rusza pełną parą !!!

Pomożecie? Pomożemy !!!

! Odpowiedz
13 46 antypropaganda

Ten artykuł to chyba kopia identycznego z drugiej połowy 2015 roku..... Czemu mnie to nie dziwi? :-P

! Odpowiedz
45 57 maryjanek

a czemu nikt nie monituruje jak sprawdza sie program 500 plus, czy rosnie dzietność!!!??

! Odpowiedz
89 86 karbinadel

Dzietność nie rośnie, ale przecież głównym celem 500+ było kupienie głosów. Program się więc sprawdza, bo PiS jest przy władzy.

! Odpowiedz
75 70 vlad_palownik

Bo tu już nie chodzi o to, żeby urodziły się dzieci, które w momencie urodzenia mają już 30000 PLN długu, który zaciągnęli politycy, na których głosowali rodzice tych dzieci. To byłaby perspektywa 20 lat. Ta władza nie myśli nawet krótkowzrocznie. Te świnie myślą kategoriami najbliższej jesieni i dorwania się do koryta na 4 lata. Potem ten kraj może szlag trafić. To kiełbasa wyborcza z arszenikiem w środku.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 5 jasiek2017

spada

! Odpowiedz
99 96 karbinadel

Nadal ktoś twierdzi, że PiS to prawica?

! Odpowiedz
16 37 jogibeznogi

Nieważne jak ludzie głosują ważne kto liczy głosy

Na dzisiaj opozycja nie ma czym przebić PiS miało nie być na 500+ mieszkanie + 300+
Miała się nie poprawić ściągalność VAT a się poprawiła

Nie mają dzisiaj czym ich przebić przy tym co dzisiaj proponują nie ma nikogo kto by ich przelicytował bo Biedroń to co on proponuje to nie jest na nasze realia

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
50 25 pull_up_terrain_ahead

To takie nasze swojskie NSDAP - Nasi Są Daleko Ale Przyjdą.

! Odpowiedz
30 49 and00 odpowiada jogibeznogi

PO zawsze może wrócić do korzeni i zaproponować 3x15%
Tylko PiSowi można uwierzyć, bo co obiecali to w sporej części zrealizowali, pomimo że wszystkie "autorytety" ekonomiczne z Balcerowiczem na czele przewidywali wielki kryzys finansów publicznych, szybki spadek wzrostu PKB, oraz wzrost bezrobocia.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
18 17 vlad_palownik

Taka prawica jak Likud w Izraelu.

! Odpowiedz
27 13 jes odpowiada and00

TY jak zwykle bez sensu. Poproś dziecko z przedszkola o korektę tekstu.

! Odpowiedz
1 8 rekin1986 odpowiada and00

Nie przejdzie 3 x 15 % bo przy znacznym obniżeniu VAT-u musiałby być wyższy PIT i CIT nie ujedzie jedna stawka podatkowa na wszystko bo wydatki na żywność są zbyt wysokie żywność to 40 procent wydatków zwykłego robotnika nie ma szans ze skoku z 5 procent na 15 procent

bo by inflacja znacznie skoczyła do góry a za nią stopy procentowe w górę a na koniec stop z kredytami długoterminowymi

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 3 nabial odpowiada and00

realizują, realizują bo są nieodpowiedzialni - zgodnie z zasadą po nas choćby potop

! Odpowiedz
12 27 rekin1986

Przy obecnej wysokości stóp procentowych to poluzowanie podatków bezpośrednich ma sens bo zwiększy wydatki na konsumpcje a przy okazji wzrosną wpływy z VAT

Na dzisiaj wysokie są wpływy z VAT bo są duże nakłady inwestycyjne w budowlance gorzej jak budowlanka zwolni wtedy zacznie się pisk i zgrzyt

Trzeba liczyć się z tym , że nie bardzo jest już komu pożyczać pieniądze na długi termin bo kto miał zdolność ten już dawno ma smycz kredytową na karku teraz to tylko luzować podatki dla tych którzy nie mają możliwości zaciągania kredytów z powodu zbyt niskich dochodów

Przy starzejącym się społeczeństwie nie ma szans na to by można było liczyć na pokrywanie deficytu budżetowego przyszłoroczną inflacją gdzie wzrost cen towarów i usług oraz płacy minimalnej pokrywa cały zeszłoroczny deficyt

15 mld zł deficytu budżetowego na sztywno czy 30 mld na luzie to nie jest dużo jeżeli suma nakładów na inwestycje w majątek trwały jest równa ponad 100 mld zł gdzie samego VAT-u może wpłynąć 20 mld zł czyli równowartość poluzowanych podatków bezpośrednich

Na dzisiaj by mówić o grubym deficycie trzeba by mieć deficyt ponad 60 mld zł czyli ponad 3 procent PKB tyle jest roczny limit w traktacie z Mastricht

1,5 procenta PKB to jest tyle co średnioroczna inflacja plus VAT z nakładów na inwestycje w majątek trwały dużo łatwiej inwestować przy niskich stopach procentowych niż jak będą wysokie i się okaże , że koszt obsługi kredytów przekroczy wartość inwestycji z dnia oddania do użytku

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
50 58 pluto85md

Do wyborow wskazniki sie podpudruje. Po wyborach...niewazne.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% IX 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 125,26 zł VIII 2019
Produkcja przemysłowa rdr -1,3% VIII 2019

Znajdź profil