Projekt nowelizacji likwidującej "godziny karciane" trafił do konsultacji

2016-01-08 18:36
publikacja
2016-01-08 18:36
fot. Farina6000 / YAY Foto

Likwidację tzw. godzin karcianych, zabezpieczenie środków na nagrody pieniężne dla nauczycieli - profesorów oświaty oraz rozszerzenie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej i wymogu niekaralności - zakłada projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.

/ materiały dla mediów

Projekt przygotowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej został w piątek skierowany do konsultacji publicznych. Likwidacja tzw. godzin karcianych zapowiedziana została przez premier Beatę Szydło w expose.

Tak zwane godziny karciane (nazwa zwyczajowa podchodzi od nazwy ustawy Karta Nauczyciela) to dwie godziny w tygodniu, które każdy nauczyciel, niezależnie od swego pensum dydaktycznego, czyli obowiązkowego wymiaru lekcji, musi przepracować z uczniami, np. prowadząc zajęcia wyrównawcze. Za prowadzenie zajęć w ramach godzin karcianych nauczyciele nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.

Godziny te, od ich wprowadzenia we wrześniu 2009 r., były krytykowane przez wszystkie związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. Początkowo była to jedna godzina, rok później wprowadzono drugą.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu "obligatoryjne nałożenie na wszystkich nauczycieli prowadzenia zajęć odpowiednio wymiarze dwóch lub jednej godziny okazało się nieracjonalne z punktu widzenia organizacji pracy szkoły oraz mogło generować poczucie niesprawiedliwości wśród nauczycieli ze względu na rozgraniczenie liczby zajęć". "Ponadto narzucana nauczycielom sztywna liczba godzin do wypracowania nie zawsze była wykorzystywana zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów" - dodano.

Jednocześnie zaznaczono, że zmiana ta nie wyklucza możliwości prowadzenia np. zajęć związanych z potrzebami uczniów i rozwijających ich zainteresowania w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, stosownie do ustaleń podjętych w danej szkole. Za realizację zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły odpowiada dyrektor danej szkoły.

W projekcie zaproponowano też przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty. Tytuł ten przyznawany jest od 2008 r. za całokształt wieloletniej pracy pedagogicznej. Nauczyciel otrzymujący ten tytuł musi wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami. Uroczystość nadania tytułów odbywa się raz w roku w Dniu Edukacji Narodowej. W tym roku uhonorowano w tym tytułem 20 osób.

Obecnie nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty, organ prowadzący wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 6-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. Środki na ten cel, w różnych latach były różnie zabezpieczane: w rezerwie celowej budżetu państwa, w budżecie zadaniowym MEN, w rezerwie subwencji oświatowej; rozwiązania te miały charakter doraźny. Resort chce by były one na stałe wyodrębnione w jego budżecie. Miałaby to być to kwota 450 tys. zł. Ustalona miałby być jednakowa wysokość gratyfikacji dla każdego uhonorowanego tj. 18 tys. zł brutto.

W projekcie noweli znalazły się również zapisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli i wymogu niekaralności. Zmiany w zakresie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli wynikają z uchwalonej w grudniu b.r. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa ta rozszerza obowiązek przekazywania właściwym organom innych państw członkowskich informacji o osobach, które utraciły prawo do wykonywania zawodów związanych z edukacją osób małoletnich.

Proponuje się wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli, w którym będą gromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania.

Intencją proponowanych w noweli zmian jest również wprowadzenie rozwiązań mających na celu zapewnienie sprawnego przebiegu postępowania dyscyplinarnego i wyeliminowanie przewlekłości tych postępowań oraz zwiększenie ochrony nieletnich. Wprowadza się m.in. zasadę, że uczeń, który nie skończył 18 lat będzie tylko raz składał wyjaśnienia, chyba, że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego wysłuchania ucznia. Samo zaś przesłuchanie tego świadka nie będzie mogło odbywać się w obecności obwinionego.

W projekcie znalazły się także zapisy rozszerzające na wszystkich nauczycieli wymóg niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się wobec nich postępowania karnego lub dyscyplinarnego lub postępowania o ubezwłasnowolnienie. Obecnie przepisy te nie obejmują nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Nie dotyczą także osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nowelizacja ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli, które miałyby wejść w życie z dniem 1 września 2016 r. oraz przepisów dotyczących finansowania gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym przyznano tytuł honorowy profesora oświaty i wynagrodzeń członków komisji dyscyplinarnych, które weszłyby życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

(PAP)

dsr/ pz/

Źródło:PAP
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (11)

dodaj komentarz
~ewa
Te godziny karciane to okradanie nauczycieli z czasu. Jeśli chcą zawsze mogą robić kółka bo się to przydaje do kolejnych awansów Myślę że każdemu nauczycielowi na tym zależy
~spostrzegawczy
Nie wiedziałem , że do tej pory nauczycielami mogli być ludzie z wyrokami . Ale jaja.
~bolomanolo
Kumpel stracil kiedyś prace nauczyciela bo został przestepcą (wypil 2 piwa i wsiadł na rower)
Ale jaja.
~Jacek
Pani minister daje zielone światło , że w szkołach możecie już nic nie robić. Te godziny karciane to kółka, zajęcia wyrównawcze itp a teraz jak chcesz, żeby dziecko coś wiedziało to na korki....
~PP
Szkoła nie ma za zadanie nauczyć tylko jest forma pomocy społecznej dla psudo- nauczycieli czyli ludzi, którzy nigdzie by nie znaleźli zatrudnienia. Tylko po co im tak dużo płacic i dawac tyle wolnego. straszne!
~Dżejms
W ten sposób to KAŻDA forma państwowego zatrudnienia jest formą pomocy społecznej. Skoro nie ma dobrowolności opłaty za daną usługę czy produkt to każda. Z premierem i prezydentem. Bo zawsze znajdzie się ktoś komu dany premier czy prezydent się nie podoba. Więc utrzymuje go z przymusu.
A jak się dobrze zastanowić
W ten sposób to KAŻDA forma państwowego zatrudnienia jest formą pomocy społecznej. Skoro nie ma dobrowolności opłaty za daną usługę czy produkt to każda. Z premierem i prezydentem. Bo zawsze znajdzie się ktoś komu dany premier czy prezydent się nie podoba. Więc utrzymuje go z przymusu.
A jak się dobrze zastanowić to nie jest to pomoc społeczna tylko wymuszenie.
Czyż nie tak PP?
~autor
W żadnym kraju w Europie, nawet w tych dużo bogatszych, nauczyciel nie ma ma takich niskich wymagań co do jego jakości pracy - godziny, odpowiedzialność itd. Wynagrodzenie godzinowe nauczycieli czyli ich jedną z najlepiej zarabiających grup zawodowych. I nawet jak taki nauczyciel nie nadaje się do pracy, są na niego skargi W żadnym kraju w Europie, nawet w tych dużo bogatszych, nauczyciel nie ma ma takich niskich wymagań co do jego jakości pracy - godziny, odpowiedzialność itd. Wynagrodzenie godzinowe nauczycieli czyli ich jedną z najlepiej zarabiających grup zawodowych. I nawet jak taki nauczyciel nie nadaje się do pracy, są na niego skargi to nie można go zwolnić. Nie ma takiej opcji. Ale ponieważ najliczniejszą grupą zawodową wśród posłów są znowu "nauczyciele" możemy być pewni, że nic się nie zmieni a może przybędą nowe przywileje. Jak ten opisany w artykule. Zlikwidować, w końcu to nieludzkie wymagać od nauczyciela więcej niż 18h pracy.
~Dżejms
Udaj się do nauczyciela po korepetycje bo "nauczyciel nie ma ma takich niskich wymagań co do jego jakości pracy - godziny, odpowiedzialność itd." i to - "Wynagrodzenie godzinowe nauczycieli czyli ich jedną z najlepiej zarabiających grup zawodowych."
Korepetycje są niezbędne.
Co do zarobków to
Udaj się do nauczyciela po korepetycje bo "nauczyciel nie ma ma takich niskich wymagań co do jego jakości pracy - godziny, odpowiedzialność itd." i to - "Wynagrodzenie godzinowe nauczycieli czyli ich jedną z najlepiej zarabiających grup zawodowych."
Korepetycje są niezbędne.
Co do zarobków to przypominam że wspomniałeś bogatsze kraje - wiesz ile tam zarabia nauczyciel? Chyba nie. Ale mam wrażenie że powinien u nas zarabiać poniżej płacy minimalnej wg. Ciebie. Wtedy wyleczyłbyś kompleksy.
~666
LIKWIDACJA KARTY NAUCZYCIELA I ZWOLNIENIE co najmniej 20% 'wybitnych" pedagogów to jest dobry pomysł

Powiązane: Rząd Beaty Szydło

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki