REKLAMA

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach

2023-03-22 15:36
publikacja
2023-03-22 15:36

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach. Regulacja dotyczy m.in. powrotów cudzoziemców nielegalnie przebywających w UE do krajów pochodzenia. Ponadto stworzy uproszczoną procedurę wydawania polskich dokumentów podróży cudzoziemca.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach
fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Przygotowana w MSWiA i uchwalona w parlamencie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach m.in. dostosowuje prawo krajowe do unijnych zmian w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), które weszły w życie 7 marca. Ich celem było usprawnienie procesu powrotów obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na obszarze Schengen do swoich krajów oraz usprawnienie odpraw granicznych.

Ustawa przeniesie też część kompetencji szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej jako organu drugiego stopnia m.in. w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, czy też zgody na pobyt tolerowany. Według autorów tych zmian mają one na celu ustanowienie spójnej i jednorodnej struktury zadań obydwu organów - KG SG i UdSC, a także zwiększenie ich efektywności.

Jak poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda podpisał nowelę we wtorek.

Sejm 9 marca rozpatrzył poprawki, które do nowelizacji zaproponował Senat. Posłowie przyjęli m.in. poprawki PiS wprowadzające tymczasową i uproszczoną procedurę wydawania polskich dokumentów podróży grupie cudzoziemców określonej w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych. Zmiany umożliwią też zwolnienie cudzoziemców z opłaty za wydanie takiego dokumentu.

Uproszczona procedura wydawania tych dokumentów - jak tłumaczył w Senacie wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki - to wyjście naprzeciw społeczności białoruskiej, zwłaszcza tym, którym w Polsce urodziło się dziecko lub których paszport utracił ważność. Obecnie w takich przypadkach Białorusini otrzymują zaświadczenie umożliwiające im powrót na Białoruś i wyrobienie dokumentu. Wielu z nich ma jednak obawy, czy po powrocie do tego kraju, będą mogli ponownie go opuścić.

Przyjęte rozwiązania to też pokłosie dekretu, który pozwala reżimowi Alaksandra Łukaszenki pozbawiać Białorusinów przebywających za granicą obywatelstwa. Są także efektem rozmów ze środowiskiem liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej.

Sejm 9 marca przyjął także senackie poprawki, które umożliwią uchodźcom z Ukrainy pobieranie dokumentu Diia.pl dla ich dzieci. Wiceszef MSWiA w Senacie mówił, że choć obie propozycje wychodzą poza zakres nowelizacji, to jednak dotyczą wyjątkowych sytuacji, spowodowanych działaniami reżimu Białorusi i agresją Rosji na Ukrainie.

Kilka poprawek Senatu posłowie odrzucili, m.in. zmianę, której celem było utrzymanie dotychczasowego maksymalnego okresu - pięciu lat - na jaki można orzec zakaz wjazdu lub pobytu na terenie państw strefy Schengen. Nowelizacja przewiduje nawet 10 lat takiego zakazu, ale tylko w przypadku, gdy wymagają tego względy obronności, bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub wymaga tego interes RP, a także w przypadku, jeśli istnieje obawa, że cudzoziemiec może prowadzić działalność terrorystyczną lub szpiegowską.

Nowe przepisy - z wyjątkiem regulacji wchodzących w życie później - mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.(PAP)

Autorzy: Agnieszka Ziemska, Marcin Chomiuk

agzi/ mchom/

Źródło:PAP
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Imigranci w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki