REKLAMA

Prezydent Częstochowy: Planowane zmiany podatkowe zagrażają samorządom

2020-10-21 15:24
publikacja
2020-10-21 15:24
fot. Reytan / Wikipedia.org

Przygotowany przez rząd projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym będzie oznaczać ubytek kolejnych 8,3 mln zł w budżecie Częstochowy, a w skali kraju przyniesie samorządom stratę w wysokości 1,4 mld zł – ocenia prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

W liście do częstochowskich parlamentarzystów, opublikowanym też na stronie internetowej Urzędu Miasta, przypomniał o obciążeniach wydatkowych oraz już obecnym uszczupleniu dochodów miasta. Przywołał konstytucyjne zapisy i zaapelował o powstrzymanie dalszej degradacji finansowej samorządów. Zwrócił też uwagę, że na problemy związane ze wzrostem obciążeń wydatkowych przy jednoczesnym ograniczaniu dochodów samorządowych, nałożyły się w tym roku skutki stanu epidemii.

Jak podkreślił w liście do posłów i senatorów prezydent Częstochowy, adekwatność zasilania finansowego gmin, miast i powiatów do zakresu nałożonych na samorządy obowiązków wobec mieszkańców gwarantuje art 167 Konstytucji RP. Te zapisy nie są jednak – jak ocenił - obecnie respektowane, tzn. coraz więcej wydatków, które powinny pokrywać środki z budżetu państwa, samorządy muszą brać na swoje barki i finansować je z sukcesywnie uszczuplanych dochodów własnych.

Przykładem są - jak wskazał - wydatki oświatowe, które na przestrzeni ostatnich lat rosną niewspółmiernie do zmian wysokości subwencji oświatowej. W 2016 r. dopłata do subwencjonowanych zadań wyniosła w Częstochowie 48,2 mln, w 2017 - 69,2 mln, 2018 – 90,4 mln, 2019 – 95,9 mln, a w 2020 r. przekroczy już 100 mln zł. Rosnące obciążenie budżetu miasta powoduje spadek środków przeznaczanych na inne zadania, a w najbliższym czasie może nawet spowodować problemy w bieżącym regulowaniu wynagrodzeń pracowników oświaty.

Według prezydenta Matyjaszczyka, zauważalny jest drastyczny spadek poszczególnych źródeł dochodów, którymi dysponują samorządy. Jest to nie tylko wpływ kryzysu epidemicznego, ale – przede wszystkim - rezultat ulg i zwolnień podatkowych. Jak zaznaczył, Częstochowa otrzymała dotychczas w 2020 r. mniej o ponad 23 mln zł dochodów zaplanowanych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę, że już na etapie planowania udziałów w PIT Częstochowa straciła 30 mln zł przewidywanych wcześniej na 2020 r. wpływów z tego tytułu, łączny ujemny skutek tych zmian dla dochodów miasta może wynieść w tym roku ponad 53 mln zł - szacuje.

Jeśli wkrótce dokonane zostaną kolejne zmiany w ustawie o podatku dochodowym (rządowy projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym - druk sejmowy nr 642), to ubytek dla wszystkich samorządów w naszym kraju wyniesie dalsze 1,4 mld zł, co w przypadku Miasta Częstochowy będzie oznaczać brak kolejnych 8,3 mln zł w miejskim budżecie w skali roku.

"Zwiększenie obciążeń samorządu z równoczesnym obniżaniem jego dochodów własnych – decyzjami rządu i parlamentu - jest prostą drogą do spowodowania zapaści finansowej samorządów. Jeżeli strona rządowa będzie wprowadzać dalsze zmiany nie uwzględniając negatywnych skutków tych regulacji dla jednostek samorządu terytorialnego, to nastąpi dalszy proces marginalizacji samorządów" - pisze prezydent Częstochowy do parlamentarzystów.

Zdaniem Krzysztofa Matyjaszczyka, odpowiedzią parlamentarzystów na propozycje zmian ustawowych jeszcze bardziej uszczuplające dochody samorządom i społecznościom lokalnym, powinna być alternatywna propozycja rekompensaty utraconych dochodów dla jednostek samorządu, zgodnie z obowiązującymi zapisami Konstytucji.

"Planowane nowelizacje, w tym przypadku w podatku PIT, powinny skutkować zwiększeniem udziału samorządów we wpływach z PIT, aby kwota należna samorządom nie ulegała dalszemu zmniejszaniu" – wnioskuje prezydent Częstochowy.

W ostatnim czasie do prac w sejmowej komisji finansów trafił projekt przewidujący m.in. objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT. Według jego zapisów, nowe rozwiązania miałyby w większości wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Chodzi o projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest m.in. walka z unikaniem opodatkowania, gdyż - według resortu finansów - wyniki kontroli wskazują, iż spółki komandytowe są coraz częściej wykorzystywane jako "wehikuły do wyprowadzania środków do rajów podatkowych". (PAP)

autorka: Anna Gumułka

lun/ pad/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Samorządy i regiony

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki