REKLAMA

Premier: Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030

2021-02-16 13:56, akt.2021-02-16 16:42
publikacja
2021-02-16 13:56
aktualizacja
2021-02-16 16:42
Premier: Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030
Premier: Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030
fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / / Bankier.pl

Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Realizacja działań zawartych w strategii ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach.

Premier na wspólnej konferencji z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg oraz wiceministrem Pawłem Wdówikiem poinformował, że rząd przyjął w we wtorek Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030. Za przygotowanie dokumentu odpowiedzialny był wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Realizacja działań zawartych w strategii ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Celem dokumentu jest również wdrażanie w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Dla osób z niepełnosprawnościami ważne jest włączenie do życia

Choć pieniądze są ważne dla osób z niepełnosprawnościami, to równie ważne jest włączenie ich do życia w szerokim rozumieniu tego słowa. To element naszej strategii - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Zdaniem premiera Morawieckiego strategia ta jest "całościowa i wszechstronna". Poinformował też, że powstawała we współpracy wiceministra i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Wdówika oraz przedstawicieli środowisk z niepełnosprawnościami.

Mówiąc o niej premier wskazywał na "130 zaplanowanych działań wraz z konkretnymi wskaźnikami". Według niego wskaźniki te pokażą, "czy wypełniamy i kiedy wypełniamy cele tej strategii tak, żeby była jak najbardziej konkretna i realistyczna".

"Pamiętajmy jednak, że choć pieniądze są ważne (dla osób z niepełnosprawnościami - PAP), to równie ważne jest włączenie ich do życia, do edukacji, pracy zawodowej, życia towarzyskiego, artystycznego czy gospodarczego, w szerokim rozumieniu tego słowa" - przekonywał Morawiecki. Dlatego - dodał - "kładziemy nacisk na tę strategię".

"Obecnie współczynnik aktywności zawodowej to nieco powyżej 28 proc. My stawiamy sobie co najmniej 45 proc. za 10 lat i to będzie powyżej średniej bardzo bogatych krajów zachodnich, a więc jest to cel, na ten moment, bardzo ambitny" - podkreślił Morawiecki.

Osiem obszarów priorytetowych Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zdrowie, budowanie świadomości i koordynacja – to obszary priorytetowe Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, o których poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Premier mówił na konferencji po posiedzeniu rządu, na którym Rada Ministrów przyjęła strategię, że realizowane będą działania zmierzające m.in. do likwidowania niedostępności i poprawy edukacji.

Poinformował, że opracowany zostanie Narodowy program zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. "Nadal będziemy kontynuować poprawę warunków życia, ochrony socjalnej, ochrony społecznej, warunków bytowych osób z niepełnosprawnościami" – dodał premier.

Zapowiedział też, że w obszarze zdrowia "zwiększona zostanie dostępność usług rehabilitacyjnych, pakietów medycznych, usług medycznych". "Pragniemy podjąć kolejne działania, które zwiększą świadomość społeczną. Poprawimy pomoc osobom z niepełnosprawnościami, również na poziomie administracyjnym i koordynacyjnym" – zaznaczył szef rządu.

Maląg: W najbliższych dniach zaprezentujemy projekty zmieniające sytuację osób z niepełnosprawnościami

Włączenie osób z niepełnosprawnościami do funkcjonowania w społeczeństwie jest dla nas wyzwaniem - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zapowiedziała, że w najbliższych dniach zostaną zaprezentowane projekty ustaw "zmieniające sytuację osób z niepełnosprawnościami".

Szefowa MRiPS stwierdziła na wtorkowej konferencji prasowej, że przyjęta przez rząd Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 ma "swoją podbudowę opartą w działaniach rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego w ostatnich pięciu latach".

"Od Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, poprzez ustawę o dostępności i Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami będziemy realizowali niezwykle potrzebną politykę dla osób, które potrzebują wsparcia" - podkreśliła minister.

"Dostrzeżenie spraw osób niepełnosprawnych i włączenie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie jest dla nas wyzwaniem. Dlatego kolejnym krokiem jest Strategia. Ta Strategia wyznacza kierunki, kompleksowość działań, a więc wdrożenie kolejnych mechanizmów strategii, tych osiem filarów, na których strategia jest oparta będzie wyznaczała nasze kolejne działania, kolejne modyfikacje" - powiedziała Maląg.

Jej zdaniem przyjęcie przez rząd Strategii to z jednej strony zamknięcie pewnego etapu, a z drugiej strony - "potężne wyzwania". Maląg poinformowała, że w najbliższych dniach zostaną zaprezentowane projekty ustaw, które będą "zmieniały sytuację osób niepełnosprawnych".

Nakłady na wsparcie niepełnosprawnych w latach 2015-2021 wzrastają o 91 proc.

W 2021 r. nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów wyniosą ok. 29,63 mld zł i będą o 91 proc. wyższe niż w 2015 r. - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

"Życie osób z niepełnosprawnościami to bardzo często jest heroiczna przeprawa. To bardzo wiele problemów w każdym dniu ich życia. Bardzo często wiąże się to z niedostępnością różnego rodzaju usług i z bardzo różnymi problemami. Dlatego, mimo tych wielkich przeszkód, musimy przede wszystkim pomagać ludziom z niepełnosprawnościami, żeby w życiu społecznym, zawodowym, mogli uczestniczyć jak najpełniej. To jest dla nas podstawowy wyznacznik skuteczności i wiarygodności naszej polityki w tym obszarze" - powiedział premier na konferencji po tym, jak rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Morawiecki mówił również o działaniach podejmowanych w ostatnich latach przez rząd na rzecz osób z niepełnosprawnością. Premier przedstawił grafikę, z której wynika, że w 2021 r. nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów będą o 91 proc. wyższe niż w 2015 r. (15,5 mld zł w 2015 r i szacunkowo 29,63 mld zł w 2021 r.). Premier zwracał również uwagę na wzrost świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej.

"Skala wyzwań jest ogromna, ale chcemy, żeby życie osób z niepełnosprawnościami było rzeczywiście łatwiejsze" - podkreślił szef rządu.

"Mam takie doświadczenia w mojej bliskiej rodzinie osób, które mają chyba najwyższy stopień niepełnosprawności, więc te sprawy są mi bardzo dobrze znane, bliskie mojemu sercu, wiem na jakie przeszkody natrafiają takie osoby" - powiedział premier. Podkreślił konieczność wsłuchiwania się w opinie środowiska osób z niepełnosprawnościami. "To jest ważne, żeby wysłuchać, a potem ustalać strategię i tak właśnie teraz zrobiliśmy" - zapewnił.

Strategia na rzecz niepełnosprawnych to nowy etap w polityce państwa

Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami to nowy etap w polityce państwa, coś, na co osoby z niepełnosprawnościami bardzo czekały – powiedział na konferencji prasowej wiceminister polityki społecznej Paweł Wdówik.

"Rozpoczynamy nowy etap w polityce państwa. Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami to jest mapa drogowa dla polityk krajowych. Ona opiera się na wdrożeniu konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, to coś, na co osoby niepełnosprawne bardzo czekały" – powiedział na wtorkowej konferencji wiceminister polityki społecznej i rodziny Paweł Wdówik.

"Jako państwo członkowskie UE przyjęliśmy na siebie zobowiązanie, że ta konwencja znajdzie odzwierciedlenie w naszej polityce krajowej i właśnie to się dzieje" – podkreślił. Dokument na lata 2021-2030 rząd przyjął we wtorek.

Za najważniejszy priorytet strategii wiceminister uznał prawo do niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami.

"Osoba niepełnosprawna nie jest przede wszystkim biorcą świadczeń, kimś, kto się domaga, by się nad nim pochylić. Jest obywatelem, chce żyć na miarę swoich możliwości, a zadaniem państwa jest udzielić wsparcia adekwatnego do potrzeb tej osoby" – podkreślił Wdówik.

W ramach tego priorytetu mają zostać wprowadzone systemowe rozwiązania takie, jak usługi asystenckie i opieka wytchnieniowa, a także wspomagane mieszkalnictwo.

Jako drugim priorytet strategii Wdówik wskazał dostępność obejmującą m.in fizyczną dostępność np. do środków komunikacji, a także edukację.

"Chcemy, żeby edukacja była edukacją włączającą. To nie znaczy, że to jest jakaś ideologia. To znaczy po prostu tyle, żeby dziecko z niepełnosprawnością mogło się uczyć tam, gdzie mieszka i żeby to była nauka na najwyższym poziomie" – powiedział Wdówik.

Trzecim priorytetem strategii zaprezentowanej przez Wdówika jest praca. Wiceminister podkreślił, że obecna ustawa umożliwiająca zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest niewystarczająca.

"W XXI wieku potrzebujemy nowego podejścia" – ocenił Wdówik. Zaznaczył, że rozwiązania w tym zakresie są konsultowane z osobami z niepełnosprawnościami i z pracodawcami.

Kolejnym priorytetem strategii są warunki życia i ochrona socjalna. Wdówik zwrócił uwagę, że osoby niepełnosprawne powinny być również w tym zakresie traktowane podmiotowo i powinny same decydować o sobie i swoich świadczeniach. Zwrócił również uwagę na potrzebę przeciwdziałania wykluczeniu opiekunów osób niepełnosprawnych.

Wiceminister podkreślił również znaczenie zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami odpowiedniej należytej opieki zdrowotnej oraz potrzebę likwidacji wkładu finansowego pacjentów w leczenie. Zwrócił również uwagę na problem małej dostępności gabinetów ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami.

Zapowiedziana strategia ma zawierać również działania mające przeciwdziałać wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami i "działania dotyczące koordynacji, związane ze zmianami systemowi".

"Tutaj należy wskazać dwa ważne kroki w obszarze legislacyjnym. Pierwszy to jest zapowiadany krok, jakim jest nowe orzecznictwo o niepełnosprawności (...). Drugi to ustawa o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, która docelowo zastąpi ustawę o rehabilitacji i zatrudnieniu" – powiedział Wdówik.

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 - założenia

Współczynnik aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym ma wzrosnąć z 28,8 proc. w 2019 r. do 45 proc. w 2030 r. - zakłada przyjęta we wtorek przez rząd Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030.

"Rząd chce zwiększyć poziom uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. Realizacja działań zawartych w Strategii umożliwi osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami" - napisało Centrum Informacyjne Rządu.

Strategia zakłada realizację 113 działań, kluczowych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Dokument przewiduje reformę systemu orzekania o niepełnosprawności, wypracowanie modelu kompleksowej rehabilitacji, przygotowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, a także wprowadzenie systemowej usługi asystencji osobistej oraz tzw. opieki wytchnieniowej.

Ponadto zaplanowany jest m.in. rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, opracowanie Narodowego Programu Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, modyfikacja systemu wsparcia finansowego adekwatnego do potrzeb i poziomu niepełnosprawności oraz modyfikacja systemu świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Wysokość środków przewidzianych do realizacji poszczególnych projektów będzie ustalana corocznie przez Radę Ministrów w trakcie prac nad ustawą budżetową. Do realizacji strategii będą mogły być wykorzystywane także środki z Unii Europejskiej. Za koordynację prac związanych z realizacją strategii będzie odpowiadał pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

Głównym wskaźnikiem monitorującym realizację celu głównego strategii – jakim jest włączenie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych – jest współczynnik aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. W 2019 r. współczynnik ten wynosił 28,8 proc., a jego przewidziany wzrost to 35 proc. w 2025 r. i 45 proc. w 2030 r.

"Strategia uwzględnia postulaty środowiska osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dokument został zaopiniowany przez Krajową Radę Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Polską Radę Języka Migowego, a także liczne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych" - zapewnia CIR.

Uchwała w sprawie przyjęcia strategii wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. wynika, że w Polsce było wówczas 4,7 mln osób z niepełnosprawnościami, co stanowiło 12,2 proc. ludności kraju. Prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności posiadało w 2011 r. przeszło 3,1 mln osób. Natomiast według danych z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, na koniec 2019 r. liczba osób z niepełnosprawnością (prawomocne orzeczenie lub wyroki sądu) wynosiła ponad 4 mln osób, a liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – blisko 300 tys.(PAP)

Autorzy: Olga Zakolska, Aleksandra Rebelińska, Dorota Stelmaszczyk, Katarzyna Lechowicz-Dyl, Mikołaj Małecki

mml/ joz/ ktl/ ozk/ reb/ dst/ mhr/ krap/

Źródło:PAP
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (5)

dodaj komentarz
antybolszewik
Cały czas dają nowe fundusze tym Niepełnosprawnym. Czy ta uprzywilejowana grupa krezusów, tak hojnie dotowana przez rząd, nie może sobie odpuścić kolejnych podwyżek? Śpią już na pieniądzach od Morawieckiego i dalej im mało?!
zenonn
"będą o 91 proc. wyższe niż w 2015 "
Było wybrać rok 1921 albo 1015, byłyby wieksze o pierdyliard procent.
Nos Pinokia mieści sie w limuzynie?
dlaczego_nie
Strategia zostanie wdrożona zaraz po upublicznieniu raportu Komisji Smoleńskiej oraz wypłacie rekompensat za wzrost cen prądu obiecanej przez Sasina
anty12
Mateuszku,co sie nagle stalo ? To na pewno nie Twoje sumienie.
dadar123
Mateuszek-kłamczuszek, wszystko co powie nigdy się nie zmaterializuje

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki