REKLAMA

Premia dla energooszczędnych

2012-07-14 16:00
publikacja
2012-07-14 16:00
W ramach PolSEFF można otrzymać nawet milion euro na projekty związane z poprawą efektywności energetycznej i zastosowaniem energii odnawialnej.

Wiadomo, iż większość środków z funduszy Unii Europejskiej przyznanych Polsce na lata 2007-2013, szczególnie tych przeznaczonych na działania inwestycyjne dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zostało wyczerpanych. Coraz trudniej jest również otrzymać dotację za zakup maszyn czy urządzeń, nawet wtedy, gdy spełniają one wyszukane wymagania dotyczące innowacyjności. Dlatego też przedsiębiorcy, ale i specjaliści zajmujący się tematyką unijną, sięgać muszą po mniej powszechne programy i narzędzia wsparcia inwestycyjnego. Dzisiaj stanowią one uzupełnienie podstawowej oferty funduszy, a w zależności również od skali inwestycji stanowić mogą także poważny zastrzyk finansowy dla firmy.

projekty związane z poprawą efektywności energetycznej
foto: Thinkstock

Jednym z takich mniej znanych programów jest Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej PolSEFF, który stanowi część szerszego programu Unii Europejskiej (Sustainable Energy Financing Facility - SEFF), wspierającego rozwój zrównoważonej energii w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz byłych republikach Związku Radzieckiego. Jego autorem jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który udostępnił Polsce środki w wysokości 150 milionów euro. Fundusze te są dystrybuowane przez lokalne banki i spółki leasingowe wybrane do udziału w programie, a finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona euro. Obecnie dostępne są 4 instytucje finansowe zajmujące się dystrybucją tych środków: Bank Millenium, Bank BGŻ, BNP Paribas oraz BZ WBK.

Dla kogo dotacja?


Oferta PolSEFF jest skierowana do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw planujących inwestycje w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Do przedsiębiorstw spełniających kryteria należą:
 • MSP zarejestrowane w Polsce, które są własnością osób prywatnych, w co najmniej 51 proc., w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i rolników;
 • przedsiębiorstwa usług energetycznych, których klienci należą do sektora MSP; 
 • przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, że kredytu nie można udzielić podmiotowi zajmującemu się produkcją, wprowadzaniem na rynek, dystrybucją (lub podobną działalnością) produktów tytoniowych, wysokoprocentowych alkoholi, napojów alkoholowych (poza browarami, winnicami) i podmiotowi produkującemu nisko i średnioprocentowe napoje alkoholowe lub zajmującemu się hazardem czy produkcją zbrojeniową. Finansowanie nie może być także przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia przedsiębiorcy.

Ogólne warunki programu


dotacja » Interwencja Bankier.pl
Jaka dotacja na rozwój firmy produkcyjnej
PolSEFF jest programem stosunkowo prostym. W porównaniu do konkursów w ramach programów regionalnych bądź krajowych wytyczne i procedury są klarowne, a sam proces aplikacyjny nie powinien trwać dłużej niż 6 tygodni. Do najważniejszych kryteriów programu należą:
 • Finansowanie w wysokości maksymalnie do 1 miliona euro na projekty związane z poprawą efektywności energetycznej i zastosowaniem energii odnawialnej oraz dotyczące budynków komercyjnych.
 • Całkowita wartość projektu może być wyższa niż 1 milion euro, ograniczenie dotyczy tylko wysokości finansowania możliwego do uzyskania i premii inwestycyjnej. 
 • Finansowanie w wysokości 250 tysięcy euro w przypadku wdrożenia technologii i urządzeń znajdujących się na Liście Zakwalifikowanych Urządzeń (LEME). 
 • Kredyt może stanowić do 100 proc. inwestycji. 
 • Finansowanie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem instytucji finansowych uczestniczących w programie.
 • Projekt musi spełniać wymóg dotyczący redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
 • Każdy projekt może być finansowany tylko w ramach jednej dotacji Unii Europejskiej. 
 • Istnieje możliwość składania więcej niż jednego projektu przez jednego przedsiębiorcę.

Co możemy sfinansować?


Projekty realizowane w ramach Programu PolSEFF można podzielić na 3 kategorie inwestycji: projekty bazujące na urządzeniach i rozwiązaniach z listy LEME; projekty dużej skali z obszaru efektywności energetycznej, energii odnawialnej oraz budynków; projekty inwestycyjne dostawców. Największą popularnością cieszą się projekty finansowane z zastosowaniem tzw. listy LEME. Lista ta udostępnia zbiór rozwiązań, stanowiących wyższe standardy niż normy rynkowe. Rozwiązania te zostały dodatkowo już na wcześniejszym etapie wstępnie zaaprobowane przez ekspertów Programu PolSEFF. W ramach tego katalogu stworzonych zostało 11 kategorii. Są to m.in.: kotły (wodne lub parowe) dla ogrzewnictwa i zastosowań przemysłowych, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja w budynkach, grzanie i chłodzenie technologiczne, procesy produkcyjne, urządzenia elektryczne, pompowanie, nadmuch, sprężanie, wykorzystanie energii odpadowej, oświetlenie, energia ze źródeł odnawialnych, systemy użytkowania energii w budynkach, systemy ciepłownicze.

Ciekawym rozwiązaniem jest fakt, iż lista nie jest zamknięta. Każdy przedsiębiorca, zarówno producent jak i inwestor, może zgłosić urządzenie lub materiał do umieszczenia go na liście LEME w dostępnych na stronie internetowej kategoriach technologicznych. Producenci energooszczędnych urządzeń i materiałów oraz urządzeń z obszaru odnawialnej energii mogą to zrobić poprzez zarejestrowanie swojego przedsiębiorstwa i wypełnienie informacji o produktach, które chcieliby umieścić na liście. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby zainwestować w urządzenie, którego nie ma na liście, mogą je zgłosić wysyłając swoją propozycję e-mailem do biura PolSEFF. Zgłoszone urządzenie zostanie dodane do listy po weryfikacji przez inżynierów PolSEFF. Rejestracja firmy oraz umiejscowienie urządzeń i materiałów na liście są bezpłatne. Można zgłosić dowolną liczbę urządzeń.

Bezpłatne doradztwo


Program zaplanowany i realizowany jest w sposób kompleksowy. EBOR zapewnił także finansowanie wsparcia technicznego ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest pomoc przedsiębiorstwom i instytucjom finansowym w zdefiniowaniu i realizacji inwestycji o krótkim okresie zwrotu, osiąganym dzięki poprawie efektywności zużycia energii. Warto dodać, iż w ramach programu PolSEFF przedsiębiorcy i instytucje finansowe mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy zespołu inżynierów i analityków finansowych w zakresie oceny i opracowania projektów. Usługa ta nie sprowadza się jedynie do zatwierdzenia bądź odrzucenia projektu. Eksperci pomagają osiągnąć możliwie najwyższą efektywność zużycia energii, w jak najkrótszym okresie zwrotu oraz zwiększyć rentowność firmy.

 »Kredyty z dopłatami do energooszczędnych domów w trzech bankach 

Procedura ubiegania się o premię jest bardzo prosta i nie ma nic wspólnego z typową biurokracją unijną. Dokumentacja konkursowa w ramach naboru ograniczona została do minimum (wniosek składa się z kilku kartek), a proces aplikowania nie powinien przekroczyć sześć tygodni. Konkurs jest otwarty, a wnioski można składać w trybie ciągłym. Według informacji uzyskanych z biura PolSEFF, do chwili obecnej zostało wykorzystanych około 30 proc. z przeznaczonej puli środków, czyli około 45 mln euro. Jednak jak zaznaczają specjaliści PolSEFF, kwota ta dynamicznie rośnie, gdyż zainteresowanie programem jest bardzo duże. Do połowy marca bieżącego roku, w ramach programu zostało złożonych 230 wniosków. Z tej liczby ponad 95 proc. zweryfikowano pozytywnie i zaakceptowano. Do najpopularniejszych branż aplikujących należą m.in. produkcja przemysłowa, obróbka tworzyw sztucznych, budownictwo i gospodarstwa rolne.

Korzyści dla przedsiębiorcy


Szczegółowy proces aplikacyjny opisano na stronie internetowej programu. Poszczególne kroki aplikacyjne różnią się nieznacznie od siebie w zależności od rodzaju realizowanej inwestycji. Aby otrzymać premię finansową należy rozliczyć i udokumentować realizacje inwestycji. Do standardowych wymaganych dokumentów należy faktura na zakup urządzenia z listy LEME wraz z jego dokumentacją wystawioną przez producenta oraz umowa wykonawcza z instalatorem urządzenia, a także faktura za wykonanie instalacji urządzenia (o ile taka instalacja była wykonana przez zewnętrzną firmę). Wymagane mogą być również zdjęcia urządzenia w przedsiębiorstwie przed jego wymianą oraz nowego urządzenia już zainstalowanego.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie można podzielić na dwie główne kategorie - finansowe i rynkowe. Oprócz oczywistych, wynikających z uzyskania premii inwestycyjnej, zastosowanie urządzeń energooszczędnych wpływa bezpośrednio na zmniejszenie kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwie. Do najważniejszych zaliczyć można: roczne oszczędności z tytułu mniejszego o minimum 20 proc. zużycia energii; premia inwestycyjna w wysokości 10 lub 15 proc. wartości kredytu lub leasingu w zależności od zrealizowanego projektu inwestycyjnego; bezpłatna, profesjonalna pomoc techniczna i konsultacje na każdym etapie inwestycji; krótki okres realizacji bezpłatnych usług doradczych w obszarze audytów energetycznych i planów racjonalnego wykorzystania energii; szeroki wybór zweryfikowanych urządzeń i technologii oferujących podniesienie efektywności energetycznej dostępnych na liści LEME. Do korzyści rynkowych zaliczyć można polepszenie rentowności, a więc wzrost konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa; podniesienie jakości produktów oraz poprawę warunków pracy.

Dodatkowo udział w programie charakteryzuje się jasnymi procedurami i przejrzystymi zasadami dofinansowania (prosta dokumentacja i proces aplikacyjny), dostępnością programu na terenie całej Polski za pośrednictwem terenowych oddziałów uczestniczących instytucji finansowych, możliwością bezpośredniego kontaktu z konsultantami programu PolSEFF za pośrednictwem strony internetowej, a także możliwością finansowania inwestycji w formie leasingu. Więcej informacji dotyczących PolSEFF, a także listę przykładowych projektów, które zostały zrealizowane ze środków programu, można uzyskać na specjalnie dedykowanej stronie internetowej www.polseff.org.


Wojciech Kubicki
Dyrektor ds. rozwoju
Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego
Business Consultants
Źródło:
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Dotacje unijne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki