REKLAMA

Prawa i obowiązki konsumentów przy nieautoryzowanych transakcjach kartą

2013-05-25 06:00
publikacja
2013-05-25 06:00

Używanie kart płatniczych, kredytowych, czy też zbliżeniowych stało się powszechnie stosowaną praktyką. Należy jednak pamiętać, że z posługiwaniem się tymi kartami łączą się pewne ryzyka wynikające z możliwości nieautoryzowanego ich użycia. Kiedy odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje ponosi konsument, a kiedy bank?

Co należy zrobić w przypadku utraty karty?

Przede wszystkim, jeśli utracimy kartę należy niezwłocznie dokonać jej zastrzeżenia w banku. Jest to o tyle istotne, że od momentu zastrzeżenia, bank przenosi na siebie odpowiedzialność za nieautoryzowane użycie karty. W sytuacji, gdy bank wykaże, że nieautoryzowane użycie karty nastąpiło z winy jej posiadacza, to płatnik odpowiada za taką transakcję w pełnej wysokości.

Kiedy transakcję można uznać za autoryzowaną?

Transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli płatnik wyraził zgodę na jej wykonanie, przy czym zlecenie płatnicze nie może zostać odwołane od chwili jego otrzymania przez bank. Ciężar udowodnienia, że transakcja płatnicza była autoryzowana przez użytkownika lub że została wykonana prawidłowo, spoczywa na dostawcy, czyli na banku.

Autoryzacja to nic więcej jak wyrażenie zgody na wykonanie transakcji, przy czym sposoby autoryzacji określać będzie umowa łącząca posiadacza karty i bank. Istnieje kilka sposobów autoryzacji transakcji. W przypadku karty płatniczej bądź kredytowej, jednym ze sposobów akceptacji transakcji jest użycie kodu PIN (ang. Personal Identification Number), czyli poufnego numeru przyznawanego indywidualnie każdemu posiadaczowi karty. Numer ten powinien być znany tylko i wyłącznie właścicielowi karty. Zatem, jeśli dochodzi do zawarcia transakcji, czy też wypłaty gotówki przy użyciu kodu PIN, wówczas z założenia, taka transakcja uchodzi za autoryzowaną, mimo, iż mogła zostać dokonana bez naszej wiedzy i zgody. Można oczywiście dowodzić, że to nie było autoryzowane użycie. Wówczas bank powinien zweryfikować, kto dokonał transakcji. Nie można bowiem a priori robić założenia, że każda transakcja z użyciem kodu PIN została autoryzowana przez właściciela karty. Może się bowiem zdarzyć, że karta zostanie skradziona i wówczas trudno przyjmować, że właściciel wyraził zgodę na jej użycie.

Jaką odpowiedzialność ponosi właściciel karty, a jaką bank?

Powstaje zatem kwestia odpowiedzialności. Płatnik, czyli właściciel karty odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem posłużenia się utraconą albo skradzioną kartą, lub przywłaszczenia karty, lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez płatnika obowiązku podjęcia niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń karty. Pamiętajmy, że właściciel jest w szczególności zobowiązany do przechowywania karty z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania jej osobom nieuprawnionym.

Jeżeli zatem wystąpią nieautoryzowane transakcje, dostawca jest zobowiązany do zwrotu kwoty transakcji. Zobowiązanie to jest ograniczone poprzez wprowadzenie odpowiedzialności posiadacza karty w kwocie równoważnej 150 euro, za okres do czasu zgłoszenia, w przypadku transakcji dokonanych z wykorzystaniem utraconych, skradzionych, przywłaszczonych kart płatniczych, jak również w przypadku niezachowania należytej staranności przy przechowywaniu i korzystaniu z karty przez jej posiadacza.

Odrębnie należy potraktować przypadek kart zbliżeniowych, gdzie niezwykle trudno będzie wykazać, że użycie karty nie było autoryzowane, zwłaszcza w przypadku małych kwot. W przypadku transakcji do 50 zł przy kartach zbliżeniowych, nie działa żadne z popularnych zabezpieczeń, takich przykładowo jak kod PIN, kontrola online, limity ilościowe transakcji bezgotówkowych, czy też limity kwotowe jednorazowe i dzienne itd. Stąd niektóre banki oferują klientom wyłączenie usługi płatności zbliżeniowej. W przypadku kradzieży może okazać się, że do czasu zastrzeżenia mamy kilkanaście, bądź kilkadziesiąt transakcji na kwotę do 50 zł każda. Wykazanie, że te transakcje nie pochodzą od nas będzie niezmiernie trudne. Zatem biorąc pod uwagę, że do czasu zgłoszenia utraty karty odpowiadamy do wysokości 150 euro, odpowiedzialność banku będzie iluzoryczna.

Autor: Dariusz Kałuża, prawnik z kancelarii Robaszewska&Płoszka. Radcowie Prawni

Źródło:Sasal Public Relations
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (5)

dodaj komentarz
~DSa
Jaki ma cel, karanie właściciela karty za to ,że skradziono mu pieniądze? To jest bandytyzm!
~Piotrek
To nie jest bandytyzm, skoro w umowie/statucie jest zawarte, że MUSISZ zgłosić zgubioną kartę NATYCHMIAST, to bank ubezpiecza się od wszelkich niedomówień w przypadku kwestii spornej o zgubionej karcie. Na ten przykład, zgubiłem kartę rano, zauważam to w południe (z konta zginęło 300 zł) a po południu zgłaszam zaginięcie karty. Bank To nie jest bandytyzm, skoro w umowie/statucie jest zawarte, że MUSISZ zgłosić zgubioną kartę NATYCHMIAST, to bank ubezpiecza się od wszelkich niedomówień w przypadku kwestii spornej o zgubionej karcie. Na ten przykład, zgubiłem kartę rano, zauważam to w południe (z konta zginęło 300 zł) a po południu zgłaszam zaginięcie karty. Bank powinien ją bezzwłocznie zablokować i od tego momentu to bank ponosi odpowiedzialność za dostęp do naszego konta ze zgubionej karty płatniczej. Do czasu zgłoszenia wszystkie koszty ze zgubienia karty ponosi właściciel/posiadacz karty, gdyż to on ponosi odpowiedzialność za powierzoną mu kartę (a więc dostęp do konta).

Czy to jest bandytyzm? Nie, nie zgodzę się z tym.

Powiązane: Karty

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki