REKLAMA

Pracownicy sektora lotniczego mają być badani na obecność alkoholu

2020-07-08 17:10
publikacja
2020-07-08 17:10
Pracownicy sektora lotniczego mają być badani na obecność alkoholu
Pracownicy sektora lotniczego mają być badani na obecność alkoholu
/ Germanwings

Pracownicy sektora lotniczego mają być badani na obecność alkoholu i innych substancji odurzających - zakłada projekt noweli Prawa lotniczego. Chodzi też o doprecyzowanie przepisów dotyczących planu generalnego lotnisk użytku publicznego.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministerstwa Infrastruktury. Zakłada on m.in. poddawanie pracowników sektora lotniczego badaniom na obecność alkoholu i innych substancji odurzających.

Obecnie w naszym prawie nie ma regulacji, które umożliwiałyby stosowanie tych przepisów.

"Proponuje się umożliwienie zarówno Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego jak i zarządzającym lotniskami użytku publicznego, przewoźnikom lotniczym oraz instytucjom zapewniającym służby ruchu lotniczego wykonywanie badań w celu ustalenia obecności w organizmach osób wykonujących czynności związane z lotnictwem cywilnym środków psychoaktywnych" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Wyjaśniono, że przepisy UE zobowiązują inspektorów działających w imieniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do przeprowadzania badań na obecność alkoholu u członków załogi lotniczej i personelu pokładowego. Takie badania mogą być prowadzone podczas inspekcji na płycie postojowej.

Wskazano, że unijne przepisy zobowiązują zarządzających lotniskami do "ustanowienia procedur dotyczących poziomu spożywania alkoholu, stosowania substancji psychoaktywnych i leków przez personel zaangażowany w użytkowanie, obsługę ratowniczą i gaśniczą oraz obsługę techniczną lotniska, a także osoby poruszające się bez eskorty w polu ruchu naziemnego lub innych strefach operacyjnych lotniska".

Prawo Unii Europejskiej zobowiązuje też - jak czytamy w dokumencie - instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego do opracowania i wdrożenia polityki "w celu zapewnienia, by nadużywanie substancji psychoaktywnych nie wpływało na zapewnianie kontroli ruchu lotniczego". W myśl unijnych przepisów, przewoźnicy lotniczy muszą pilnować, by na pokład samolotu nie weszła ani nie przebywała na nim żadna osoba będąca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających "w stopniu mogącym powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa samolotu lub osób znajdujących się na jego pokładzie".

"Na chwilę obecną w przepisach prawa krajowego brak odpowiednich regulacji, które umożliwiłyby stosowanie wyżej wymienionych przepisów UE" - czytamy.

Projektowana ustawa ma również uporządkować i doprecyzować przepisy dotyczące planu generalnego lotniska użytku publicznego, trybu jego konsultowania, opiniowania i zatwierdzania, a także jego wpływu na dokumenty planistyczne z zakresu zagospodarowania przestrzennego przyjmowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, nowela ma wyeliminować wątpliwości interpretacyjne w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów znajdujących się na obszarze części lotniczych lotnisk.

Projekt zakłada zmiany zasad dotyczących odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska, przez ograniczenie jej zakresu do elementu straty (szkody rzeczywistej).

W projekcie zapisano również, że zwrotowi podlegają wyłącznie koszty poniesione na poczet zabezpieczeń akustycznych budynków w obszarze ograniczonego użytkowania. Oznacza to umożliwienie wypłaty na rzecz właściciela lub użytkownika wieczystego zaliczek na poczet nakładów koniecznych związanych z zabezpieczeniem akustycznym budynków w obszarze ograniczonego użytkowania.

Proponowane zapisy mają także poprawić ochronę stref ogólnodostępnych na lotniskach.

Jak napisano, planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2020 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ pad/

Źródło:PAP
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (1)

dodaj komentarz
carlito1
A jak ktoś się boi latać na trzeźwo?

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki