REKLAMA

Poza ofertami pracy sezonowej, liczba ogłoszeń szybko spada

2013-06-10 09:51
publikacja
2013-06-10 09:51

W maju Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy, drugi miesiąc z rzędu ostro spadł. Wynika to z wyraźnego ograniczenia liczby ogłoszeń o trwałym zatrudnieniu. Równocześnie, sezonowe ożywienie przyczynia się do znacznego wzrostu wakatów dotyczących pracy tymczasowej. W rezultacie stopa bezrobocia rejestrowanego spadła, jednak po wyłączeniu zmian o charakterze sezonowym, w rzeczywistości obserwujemy jej wzrost.

biec
Na wykresie zaprezentowano dane wyrównane sezonowo (bez zmian sezonowych).
Wartości oznaczają zmianę w pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca: ⤤ wzrost, ↔ brak zmian, ⤥ spadek (stopa bezrobocia podawana jest z dwumiesięcznym opóźnieniem).


Wartości wskaźnika:
Maj 2013: 124,6 pkt.
Kwiecień 2013: 139,7 pkt.

W maju br. w internecie opublikowano 131,1 tys. wszystkich ogłoszeń o zatrudnieniu. Spadkowa tendencja liczby ofert pracy, wyłączając oferty pracy sezonowej, obserwowana jest na terytorium całego kraju. Jednak największe ich ograniczenie ofert w ostatnich miesiącach wystąpiło w woj. lubuskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i opolskim. W tych województwach można się spodziewać widocznego zmniejszenia liczby nowych miejsc pracy w najbliższym czasie. W pozostałych województwach spadek był łagodniejszy. W kilku regionach kwietniowy i majowy spadek był na tyle łagodny, że ofert pracy nadal było więcej niż na początku bieżącego roku. Są to województwa: małopolskie, pomorskie i dolnośląskie. W tych rozwiniętych pod względem przemysłu i usług regionach perspektywy znalezienia zatrudnienia są lepsze niż w pozostałej części kraju.

praca tymczasowa» Elastyczne formy zatrudniania pracowników - praca tymczasowa

Wśród zawodów ekonomicznych w ubiegłym miesiącu najwięcej nowych ofert pracy trafiało do osób poszukujących pracy w administracji biurowej w związku z nasilającymi się w okresie wiosenno-letnim obowiązkami menedżerów. Nowych osób potrzebowali również pracodawcy w działach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Część z tych ofert, choć nie przeważająca dotyczyła pracy sezonowej, w tym dla stażystów i praktykantów. Przyczynił się do tego zarówno zbliżający się okres wakacyjny, co stwarza możliwość zatrudnienia wyróżniających się studentów, jak i ogólny wzrost zainteresowania wśród pracodawców tego typu pracownikami w ostatnich latach. Wzrost liczby ofert wystąpił również dla specjalistów w zakresie ubezpieczeń. Z kolei spadło zapotrzebowanie na ekonomistów i finansistów.

Po kilkumiesięcznym wzmożonym wzroście liczby ofert, w maju spadła ona dla inżynierów. W stosunku do osób z wykształceniem informatycznym zapotrzebowanie nie zmieniło się znacząco, choć pracodawcy od kilku miesięcy kierują więcej ofert do specjalistów w zakresie usług internetowych i grafiki komputerowej, przy stabilizacji zapotrzebowania na pozostałe specjalizacje informatyczne, do czego przyczynia się biznesowy, marketingowy wymiar tego typu działalności.

Spośród osób z wyższym wykształceniem, podobnie do tendencji obserwowanych w ubiegłych miesiącach, wzrasta liczba wakatów dla analityków, specjalistów od badań i rozwoju oraz logistyków. Również prawnicy nieodmiennie cieszą się zainteresowaniem pracodawców. Po zauważalnym wzroście na początku roku, nieznacznie spadła natomiast liczba ogłoszeń o zatrudnieniu dla audytorów i specjalistów podatkowych oraz w branży franczyzowej. Po kilkumiesięcznym wzroście liczby ofert ich liczba zmniejszyła się również w służbie zdrowia i edukacji, a także turystyce i restauracjach.

W przypadku osób z niższym wykształceniem nieco większe szanse zyskania pracy w ubiegłym miesiącu w porównaniu do wcześniejszego okresu miały osoby poszukujące jej w produkcji, sprzedaży i bezpośredniej obsłudze klienta oraz pracownicy fizyczni. Po przedwiosennym ożywieniu mniej zatrudniali budowlańcy, więcej za to menedżerowie sektora obsługi rynku nieruchomości.

Polska gospodarka znajduje się w okresie dekoniunktury i, w chwili obecnej, nie ma wyraźnych sygnałów wychodzenia z tej fazy. Najczęściej w okresie takim liczba ofert pracy spada, a bezrobocie wzrasta. Na początku bieżącego roku na rynku ofert pracy sytuacja była jednak nieco odmienna. Pracodawcy dużo zwalniali, nie likwidując jednak części stanowisk pracy, a zatrudniając na nie nową osobę. Stąd wysokie zwolnienia, ale utrzymująca się na stosunkowo wysokim poziomie liczba oferty pracy. W rezultacie stopa bezrobocia wzrastała powoli. Od dwóch miesięcy sytuacja jest mniej korzystna – wraz ze zwolnieniami, zmniejsza się liczba ofert pracy. Nie świadczy to, jak na razie, o prognozach dynamicznego wzrostu bezrobocia. Nowe przyjęcia do pracy będą jednak w nadchodzących miesiącach mniejsze, co będzie skutkowało spadkiem zatrudnienia.


»Obalamy mity związane z pracą tymczasową

Patrząc z punktu widzenia dłuższej perspektywy, nadchodzące lata powinny być łaskawsze dla poszukujących pracy. Na rynek pracy wkraczać będą bowiem roczniki osób pochodzących z niżu demograficznego. Dlatego też konkurencja wśród poszukujących pracy będzie mniejsza. Z drugiej strony intensywniejsza będzie rywalizacja przedsiębiorstw o wykwalifikowanych pracowników. Pośród negatywnych efektów tych zmian, mogą być one jednak również szansą dla rozwoju rynku ofert pracy oraz istotne zmniejszenie bezrobocia w Polsce. Warto więc inwestować w ustawiczne kształcenie i poprawianie swoich kwalifikacji.

Zegar rynku ofert pracy

biec
Wykres został podzielony na 4 części obrazujące stan rynku ofert pracy, zinterpretowany na wykresie. Na osi poziomej odznaczono zmiany stopy bezrobocia w skali roku a na osi pionowej – Barometru Ofert Pracy. Strzałka na krzywej oznacza aktualną sytuację, a jej zwrot – przewidywany kierunek przyszłych zmian.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w Internecie ofert pracy przy współpracy Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Dane na temat ofert zbierane są ostatniego dnia każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego, co zapewnia ich porównywalność pomiędzy poszczególnymi porami roku, jak i wyłącza wpływ zmian ogłoszeń sezonowych, a więc części ofert dotyczących pracy tymczasowej. Barometr podawany jest w formie indeksu w pkt. proc. Wskazuje na zmiany zapotrzebowania na nowych pracowników. W zestawieniu ze zmianami bezrobocia mówi o tym, w jakiej fazie znajduje się rynek ofert pracy. Zazwyczaj posiada właściwości wyprzedzające w stosunku do zmian zatrudnienia i bezrobocia. Jednak równie ciekawą interpretację ma nietypowe zachowanie w stosunku do innych wskaźników rynku pracy. Może wtedy wskazywać na zmiany strukturalne, zachodzące na rynku pracy.

Przykładem takich zmian był rok 2002, kiedy Barometr wzrastał wraz ze wzrostem bezrobocia, wskazując na rosnące niedopasowanie kwalifikacji poszukujących zatrudnienia do potrzeb pracodawców, które przyczyniło się do utrzymywania się stopy bezrobocia na wysokim poziomie.

BIEC

Źródło:
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki