Powstanie baza podatników VAT. Rząd znowelizował ustawę

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. 

(fot. Adam Guz / Kancelaria Premiera)

Przewiduje on utworzenie jednej bazy podatników VAT, a wśród danych o firmach znajdą się m.in. ich numery kont, na które powinny być dokonywane przelewy.

Celem tego projektu - jak podkreśliło w uzasadnieniu Ministerstwo Finansów - jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.

Jak wyjaśniono, proponowane zmiany przewidują połączenie w jednej bazie informacji zawartych w dwóch wykazach, tj.: podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja została przywrócona. Wykaz zostanie rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT.

Projekt zakłada, że baza będzie prowadzona przez szefa KAS w postaci elektronicznej na stronie resortu finansów - będzie aktualizowana na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Zdaniem MF wykaz będzie stanowił bardzo ważne narzędzie dla podatników, którzy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach, a więc informacji przede wszystkim o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień dla celów VAT w okresie wskazanym w projekcie.

Źródło: PAP
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
7 9 neumarkt

Rząd Morawieckiego ograniczył lukę VAT, która od roku 2008 zaczęła rosnąć. Mimo stałego wzrostu gospodarczego relacja wpływów z VAT do PKB w latach 2008-2016 spadała.

Uszczelnienie luki VAT spowodowało nagły wzrost relacji wpływów z VAT do PKB w 2017 r. (do 7,9 proc.) oraz w 2018 r. (do 8,3 proc.). Tym samym relacja ta przekroczyła wartość z 2007 r. – luka została uszczelniona.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 12 wektorwg

Szkoda że jako doradca w rządach PO PSL taki wyrywny nie był. Ale załatwić robotę synowi Obatela miał czas

! Odpowiedz
0 4 karbinadel

Szkoda tylko, że pieniądze z uszczelnienia wydają na kupowanie głosów, a nie na inwestycje

! Odpowiedz
4 8 zenonn

Ta nie wystarczy?

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.