Popołudniowe umocnienie dolara

Rynki zdają się mniej przejmować scenariuszami kolejnych ruchów administracji Trumpa w temacie polityki handlowej (choć de facto zagrożenia wydają się być znacznie mniejsze, niż można by sądzić - pisałem o tym rano), a bardziej skupiać się na zbliżającym się posiedzeniu FED (jutro wieczorem). Niemniej po zachowaniu się USD/JPY, który jest dość wrażliwy na sygnały z amerykańskiej Rezerwy widać, że silniejszy dolar podczas sesji europejskiej to bardziej wynik rozczarowań danymi ze strefy euro (niemiecki ZEW), oraz Wielkiej Brytanii (inflacja CPI), które dały preteksty do cofnięcia się EUR i GBP.

Na wykresie EUR/USD dzisiejsza czarna świeca przykrywa wczorajszą białą, której maksimum wypadło niewiele poniżej ważnego oporu przy 1,2363. Ważne jest to, że powróciliśmy poniżej strefy 1,2295-1,2322 (to wciąż kluczowy opór w przypadku potencjalnego odbicia). Wyraźne wybicie ostatniego minimum przy 1,2257, a więc i ze złamaniem wsparcia przy 1,2245, może dać argumenty za rozwinięciem się fali spadkowej skutkującej testowaniem kluczowego rejonu przy 1,2150 (dołek z początku marca i linia trendu wzrostowego rysowana od listopada ub.r. Warto śledzić zachowanie się dziennego oscylatora RSI 9 - nadal obowiązuje tu spadkowa linia trendu rysowana od szczytu z grudni ub.r. Dopóki nie dojdzie do jej złamania, wszelkie scenariusze wzrostowe w średnim terminie można odkładać na półkę.

Wykres dzienny EUR/USD

W przypadku GBP/USD zejście poniżej 1,40 nie jest na razie trwałe. Niższe dane nt. inflacji CPI za luty nie doprowadziły na razie do istotniejszej rewizji oczekiwań dotyczących podwyżki stóp przez Bank Anglii w maju (to nadal około 70 proc. szans). Pozostaje czekać na kolejne dane (jutro rynek pracy, w czwartek przed południem sprzedaż detaliczna), oraz czwartkowe posiedzenie BOE. Układ wskaźników wskazuje na brak znaczących dywergencji z ostatnim przebiegiem kursu bazowego, co zmniejsza szanse na wyraźniejsze załamanie (spadek poniżej linii trendu wzrostowego rysowanej od listopada w rejonie 1,3930).

Wykres dzienny GBP/USD

Sporządził:

Marek Rogalski - główny analityk walutowy Domu Maklerskiego BOŚ

Nota prawna:

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu "Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów" lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: "Ustawa", porady prawnej lub podatkowej,
ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów "Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy". Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody
poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Źródło:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
WIG -1,44% 60 097,10
2019-03-22 17:05:00
WIG20 -1,69% 2 319,10
2019-03-22 17:15:00
WIG30 -1,61% 2 669,43
2019-03-22 17:15:00
MWIG40 -0,95% 4 238,99
2019-03-22 17:04:45
DAX -1,61% 11 364,17
2019-03-22 17:37:00
NASDAQ -2,50% 7 642,67
2019-03-22 21:03:00
SP500 -1,90% 2 800,71
2019-03-22 21:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.