REKLAMA

Ponad 7 tysięcy eksmisji z lokali mieszkalnych w 2016 r.

2017-11-03 07:06
publikacja
2017-11-03 07:06

W minionym roku w sądach toczyło się ponad 17,6 tys. postępowań egzekucyjnych przeciwko lokatorom z zaległościami w opłatach za mieszkanie. W tym samym okresie przymusowo usunięto lokatorów z 7,2 tys. mieszkań. To mniej niż rok wcześniej, gdy przeprowadzono ponad 8 tysięcy egzekucji – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

fot. / / YAY Foto

Najczęstszym powodem (92 proc.) wszczęcia postępowania egzekucyjnego spośród spraw toczących się w sądach w 2016 roku były zaległości w opłatach za mieszkanie. Była to jednocześnie najczęstsza (93,5 proc.) podstawa orzeczeń eksmisyjnych w tym okresie  – podaje GUS w najnowszej publikacji poświęconej gospodarce narodowej w 2016 r.

Egzekucje głównie w mieszkaniach gminnych

Najwięcej, bo aż dwie trzecie z 17,6 tys. postępowań egzekucyjnych toczących się w sądach w minionym roku, dotyczyło lokatorów zajmujących mieszkania gminne. 15,8 proc. postępowań prowadzono przeciw osobom fizycznym zamieszkującym budynki objęte wspólnotami mieszkaniowymi, a 9,2 proc. przeciwko lokatorom mieszkań spółdzielczych.

Mieszkańców lokali należących do gmin najczęściej (78,5 proc.) dotyczyły też eksmisje orzeczone w 2016 roku. 7,9 proc. odnosiło się do lokatorów mieszkań spółdzielczych, a 6,3 proc. mieszkań podlegających wspólnotom mieszkaniowym.

Skala przeprowadzonych eksmisji w minionym roku zmniejszyła się – wykonano je w 7,2 tys. mieszkań wobec 8,2 tys. lokali w roku 2015. Co piątą eksmisję wykonano w województwie śląskim, niewiele mniej (19,5 proc.) - w mazowieckim, jedną na dziesięć na Dolnym Śląsku.

Udział działań eksmisyjnych według województw (w % do ogółu) 
Województwa Liczba toczących się
w sądzie postępowań
eksmisyjnych
Liczba eksmisji z
lokali mieszkalnych
orzeczonych przez sąd
Liczba wykonanych
eksmisji z lokali
mieszkalnych

ogółem  w tym z
powodu
zaległości
w opłatach
za
mieszkanie
ogółem  w tym z
powodu
zaległości
w opłatach
za
mieszkanie
ogółem w tym z
powodu
zaległości
w opłatach
za
mieszkanie
w tys.
P O L S K A  17,6  16,2  12,2  11,4  7,2  6,9
POLSKA= 100%
Dolnośląskie  9,3  8,7  9,6  8,7  10,1  9,8
Kujawsko-pomorskie  4,9  5,3  5,4  5,7  3,8  3,9
Lubelskie  2,0  1,4  1,9  1,4  1,6  1,4
Lubuskie  2,0  1,9  2,4  2,1  3,0  3,0
Łódzkie  4,1  4,1  9,7  10,3  8,7  8,8
Małopolskie 5,8  6,0  4,1  4,1  4,6  4,5
Mazowieckie  22,1  21,2  17,1  17,0  19,5  19,3
Opolskie  2,9  3,0  3,0  3,1  2,7  2,8
Podkarpackie  0,9  0,7  1,1  1,2  1,1  1,2
Podlaskie  0,9  0,8  1,9  1,7  3,0  2,9
Pomorskie  6,9  7,2  5,8  5,9  4,7  4,8
Śląskie  21,4  22,0  21,7  22,2  20,9  21,5
Świętokrzyskie  1,7  1,8  1,3  1,3  1,1  1,1
Warmińsko-mazurskie  3,7  4,0  3,1  3,2  3,4  3,5
Wielkopolskie  4,5  4,7  3,6  3,3  4,7  4,9
Zachodniopomorskie  6,9  7,0  8,4  8,8  6,9  6,7
Źródło: "Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r.", Główny Urząd Statystyczny, 2017.

Jak wskazuje GUS, jednoznacznie najczęstszym powodem do eksmisji są zaległości w uiszczaniu opłat za mieszkanie. Na koniec minionego roku w 25,8 proc. spośród 7,6 mln zasobów mieszkaniowych objętych badaniem lokatorzy zalegali z płatnościami. Wszystkie te zaległości wraz z odsetkami urosły już do kwoty 4,6 mld zł. Za niemal połowę (49 proc.) z tej kwoty zaległości odpowiadali mieszkańcy lokali gminnych, ponad jedna czwarta (27 proc.) dotyczyła spółdzielni mieszkaniowych.

Z podsumowania minionego roku wynika, że na koniec 2016 roku w Polsce zasoby mieszkaniowe liczyły 14,3 mln mieszkań. Rok wcześniej było ich 14,1 mln.

Malwina Wrotniak

Źródło:
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (1)

dodaj komentarz
qqryk
Zdecydowanie za mało. Natychmiastowa eksmisja na bruk powinna być obowiązkowo orzekana po trzech miesiącach nie płacenia komornego. W rezultacie czynsze by spadły o 30% a ilość mieszkań pod wynajem by wzrosła o 20% - ale kolejne nie-rządy i nie-parlamenty się tego boją i interesy złodziei stawiają wyżej niż interes Zdecydowanie za mało. Natychmiastowa eksmisja na bruk powinna być obowiązkowo orzekana po trzech miesiącach nie płacenia komornego. W rezultacie czynsze by spadły o 30% a ilość mieszkań pod wynajem by wzrosła o 20% - ale kolejne nie-rządy i nie-parlamenty się tego boją i interesy złodziei stawiają wyżej niż interes społeczeństwa i ludzi uczciwie pracujących.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki