Weekend z Bankier.pl

Polska potrzebuje koncernu multienergetycznego

2022-06-23 13:28
publikacja
2022-06-23 13:28

Przejęcie Lotosu przez PKN ORLEN wchodzi w kolejny ważny etap. Podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni eksperci zgodnie przyznawali, że multienergetyczny koncern może zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski.

Komisja Europejska wydała zgodę na fuzję ORLENU z Lotosem, otwierając drogę do połączenia dwóch firm. Ogłoszenie tej wiadomości zbiegło się z debatą „Budowa koncernu multienergetycznego szansą rozwoju w Europie Centralnej, Polsce i na Pomorzu”, która odbyła się podczas V Forum Wizja Rozwoju. Na pytania o kolejne kroki prowadzące do finalizacji przedsięwzięcia oraz znaczenie powstania koncernu multienergetycznego w kontekście sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej na świecie odpowiadali: Karol Wolff, dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN ORLEN, Krzysztof Nowicki, wiceprezes zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos, i Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Spotkanie prowadził Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

W dyskusji podczas gdyńskiego forum wskazywano, że połączenie ORLENU z Lotosem może zagwarantować bezpieczeństwo i niezależność surowcową Polski.

Duży może więcej
Głosy o konieczności konsolidacji dwóch krajowych koncernów paliwowych słychać było w debacie publicznej już od 20 lat. Polska jest już właściwie jedynym krajem, gdzie konkurują ze sobą dwie firmy mające tego samego właściciela. W lutym 2018 r., wraz z podpisaniem listu intencyjnego ze skarbem państwa, proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN ORLEN zaczął nabierać realnego kształtu.
Warsaw Enterprise Institute opublikował w kwietniu 2022 r. raport „Duży może więcej”, w którym przygląda się korzyściom wynikającym z powołania multienergetycznego koncernu. Wśród głównych zalet tego projektu, obok naturalnego podążania za widocznymi na rynkach światowych trendami, Piotr Palutkiewicz wymienił znaczny wzrost zdolności negocjacyjnych nowo powstałej organizacji.
— Zwiększa to nasze możliwości nie tylko w zakresie zakupu surowca, jakim jest ropa naftowa, ale też produktów paliwowych, których ilość na polskim rynku nie jest w pełni zbilansowana, w związku z czym obie spółki musiały kupować je na zewnątrz — uzupełnił Krzysztof Nowicki.
Kolejny aspekt to przewaga inwestycyjna połączonej spółki. Duże podmioty są tymi, które pchają innowacje do przodu.
— Jak wiemy, w obszarze paliw, od których będziemy odchodzić na rzecz chociażby technologii wodorowych, nakłady inwestycyjne i badawcze wymagają olbrzymiej skali. Połączony koncern będzie mógł je sprawnie realizować bez obciążenia dla swojego bilansu — wyjaśniał Piotr Palutkiewicz.
Z kolei Karol Wolff, reprezentujący PKN ORLEN podkreślał znaczenie inwestycji w nowe technologie, które będą elementem budowania przewagi konkurencyjnej koncernu na rynku.
— Im większą będziemy mieli moc jako połączona spółka, tym łatwiej będzie negocjować z dostawcami technologii czy to petrochemicznych, czy energetycznych — dodał.
Jeszcze jednym efektem połączenia ORLENU i Lotosu będzie optymalizacja wewnętrzna, w tym lepsze zarządzanie zasobami kadrowymi czy wspólna logistyka.
Bezpieczeństwo w niepewnym czasie
Przez ostatnie 30 lat stosunki międzynarodowe na świecie opierały się głównie na relacjach biznesowych, za którymi podążały dyplomacja i polityka. W gospodarce dominowało dążenie do globalizacji produkcji, łańcuchy dostaw były długie i dosięgały najodleglejszych zakątków świata. Wydarzenia ostatnich dwóch lat — najpierw pandemia koronawirusa, która spowodowała niespotykane dotąd spowolnienia dostaw i w konsekwencji olbrzymi kryzys wielu branż przemysłu, a następnie napad Rosji na Ukrainę, który pociągnął za sobą wycofywanie się największych korporacji z tej części świata i sankcje gospodarcze — zmuszają kraje europejskie do zmiany strategii dotyczącej gospodarki energetycznej. W debacie publicznej dotyczącej firmy multienergetycznej to właśnie kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski budziła najwięcej emocji. Została też uznana za najbardziej palącą. Po 24 lutego 2022 r. na fuzję, a szczególnie transakcję z Saudi Aramco możemy spojrzeć w zupełnie innym świetle.
— Największą wartością transakcji z Saudi Aramco jest zapewnienie stabilnego kontraktu na dostawę ropy, szczególnie w obecnej sytuacji. Pozwoli nam to na dywersyfikację dostaw i uniezależnienie się od rynku rosyjskiego. To również gwarancja ciągłych dostaw surowca z jednego kierunku, a także trwałej zdolności przesyłowej i magazynowej konkretnego, a więc stabilnego jakościowo gatunku ropy, co skutkuje lepszym zużyciem w operacyjnym procesie rafineryjnym — mówił Karol Wolff.
Równie ważna, jak poszukiwanie nierosyjskich dostawców ropy, jest konieczność zróżnicowania źródeł energii i paliwa, którą wymusza nie tylko sytuacja geopolityczna, lecz również zmiany klimatu. Nowy koncern multienergetyczny będzie oparty na kilku zdywersyfikowanych źródłach przychodów. Będzie obejmował aspekty związane zarówno z eksploatacją surowca, przerobem ropy w dwóch kierunkach — rafineryjnym i petrochemicznym — oraz energetyką opartą nie tylko na gazie, lecz również na wodorze, atomie i OZE. Spektrum działalności przyszłego koncernu sprawia, że rysuje się on jako stabilizator określonych zdolności rozwojowych, a co za tym idzie, bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.
— Jeśli spojrzymy, wokół których podmiotów koncentrowana jest dziś uwaga i zdolność budowy transformacji energetycznej wymaganej przez Unię Europejską lub społeczności światowe, to są to głównie podmioty duże, zdywersyfikowane, które posiadają zdolności inwestycyjne, koncentrują się wokół technologii. Cztery połączone firmy, czyli PKN ORLEN z Energą oraz Lotosem i PGNiG będą miały jako nowy podmiot około 250 mld zł przychodów rocznie— zaznaczył Krzysztof Nowicki.
Wielki finał
Komisja Europejska, wydając zgodę na finalizację fuzji, zatwierdziła partnerów do realizacji środków zaradczych przy przejęciu Grupy Lotos, zaakceptowała też zawarte z nimi umowy. Co to oznacza?
— Komisja Europejska jest organem antymonopolowym w tym postępowaniu. W związku z powyższym potwierdziła, że wynegocjowane z ORLENEM i Lotosem rozwiązania oraz partnerzy stanowią gwarancje dla rynku, że będzie on funkcjonował w wymiarze konkurencyjnym. Warunki połączenia spółek nie spowodują wzrostów cen i gwarantują, że rynki pozostają otwarte — wyjaśnił wiceprezes Lotosu.
Partnerem strategicznym dla łączącego się koncernu, z 30-procentowym udziałem w spółce rafineryjnej — dziś jeszcze funkcjonującej pod nazwą Lotos Asfalt — będzie saudyjski potentat naftowy Saudi Aramco.
— Wybrana metodologia tworzenia koncernu to była nie tylko kwestia sprzedaży aktywów majątkowych, lecz przede wszystkim znalezienia partnera do tego, aby w przyszłości multienergetyczny koncern miał szansę na dynamiczny rozwój. To się nam udało — dodał Krzysztof Nowicki.
Umowy zawarte z nabywcami powinny wejść w życie w ciągu 6 miesięcy od daty ich zatwierdzenia, ale samo przejęcie powinno nastąpić szybciej.
— Teraz przed nami nadzwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy. Połączenie ORLENU i Lotosu powinno nastąpić na przełomie lipca i sierpnia. Zakładamy, że do końca 2022 r. będziemy mieli połączone cztery grupy energetyczne i pozostanie nam poukładać biznesy funkcjonujące w tych grupach w taki sposób, aby sprawnie zarządzać nimi w nowym podmiocie. Mówimy tu o budowie nowego modelu operacyjnego dla Grupy ORLEN, takiego, który będzie w maksymalnym stopniu umożliwiał realizację synergii. Wierzę, że jesteśmy w stanie przeprowadzić to szybko i sprawnie — podsumował Karol Wolff.

Źródło:Materiał partnera
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (3)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
arzab
UOKiK w połączeniu Agory z radiem Zet widział zagrożenie powstania dużego koncernu medialnego natomiast w połączeniu jedynych rafinerii w kraju nie widzi zagrożenia powstania dużego koncernu energetycznego ! A wszystko to otoczone propagandą tak nachalną i tępą jak mój były szef !
pstrzezek
Polska potrzebuje ekonomii i logiki w szkole podstawowej. Zamiarze tego jest religia. Efekt widać gołym okiem

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki