Polska gospodarka rośnie w tempie 4 proc. To dużo czy mało?

główny analityk Bankier.pl

Raz na kwartał – przy okazji publikacji statystyk produktu krajowego brutto - uwaga mediów głównego nurtu skupia się na gospodarce. Dziennikarze i ekonomiści albo cieszą się, że rośniemy w tempie ok. 4%, albo kręcą nosem na ten wynik.

W drugim kwartale 2017 roku roczna dynamika produktu krajowego brutto w Polsce wyniosła 3,9%. Albo 4,4% - jeśli weźmiemy pod uwagę dane wyrównane sezonowo, czyli eliminujące wpływ np. różnicy w liczbie dni roboczych. PKB jest miernikiem niedoskonałym i niepozbawionym licznych mankamentów. Lecz na razie nawet dla większość krytycznie nastawionych ekonomistów PKB pozostaje podstawowym miernikiem tempa wzrostu gospodarczego kraju.

Jedni cieszą się, że polski wzrost gospodarczy akurat w tym jednym kwartale był dwa razy szybszy niż w Niemczech i w całej strefie euro. Optymiści zwykle dodają też, że to wynik znacznie lepszy niż w poprzednich, dość słabych pod tym względem kwartałach.

4% - czy to jest wzrost na miarę naszych aspiracji?

Nie brakuje jednak takich, którzy uważają, że 4% to nie jest wzrost na miarę naszych aspiracji. Sceptycy przypominają, że jeszcze 10 lat temu polska gospodarka rosła w tempie niemal 7% rocznie i że 4% to kiepski wynik jak na prawdopodobny szczyt cyklu koniunkturalnego. Rosnąc w obecnym tempie, poziom dobrobytu Niemiec czy Wielkiej Brytanii osiągnęlibyśmy dopiero pod koniec XXI wieku.

(GUS)

Problem w tym, że porównywanie między krajami danych o dynamice PKB z jednego kwartału nieco mija się z celem. Tak samo jak zawężenie kręgu porównawczego tylko do państw Unii Europejskiej. Podczas gdy w Niemczech czy Francji wzrost PKB o 2% sygnalizuje boom gospodarczy, o tyle dla Polski byłby to wynik faktycznie recesyjny. Dlatego uważam, że próbując ocenić tempo wzrostu polskiej gospodarki, powinniśmy zmienić bazę porównawczą.

Po pierwsze, tempo wzrostu PKB może znacząco zmieniać się z kwartału na kwartał i dlatego lepszy obraz sytuacji powinno zapewnić porównanie średnich wieloletnich. Po drugie, za pozbawione sensu uważam wyciąganie daleko idących wniosków na podstawie zestawiania dynamiki PKB Polski i np. Niemiec. Sądzę, że większy sens ma porównywanie osiągnięć polskiej gospodarki do wyników krajów znajdujących się na zbliżonym poziomie rozwoju gospodarczego.

Dlatego postanowiłem trochę poszperać w bazie danych ekonomicznych Banku Światowego i zawęziłem obszar porównawczy do państw, w których PKB przypadający na mieszkańca (liczony w bieżących USD) w 2016 roku był zbliżony do Polski. Za dopuszczalne odchylenie przyjąłem ok. 20%. Dane Banku Światowego pokazały 12 takich krajów,  w których PKB na mieszkańca wahał się od 10.788 dolarów (Turcja) do 14.982 USD (Oman). PKB przypadający na mieszkańca Polski wyniósł 12.372 USD. Co ciekawe, w „grupie porównawczej” zmieścił się cały świat, gdzie PKB per capita wyniósł w 2016 roku 10.151 USD, a więc o 18% mniej niż w Polsce.

Aby porównać tempo wzrostu gospodarczego w krajach na podobnym rozwoju gospodarczym co Polska, użyłem 10-cio oraz 15-letniej średniej realnej dynamiki PKB. W obu przypadkach Polska wypadła przeciętnie, ze średniorocznym wzrostem rzędu 3,6% rocznie plasując się mniej więcej w środku stawki. Ale powyżej średniej.

Wynik za lata 2007-16 (czyli generalnie okres kryzysowy w światowej gospodarce) uplasował nas na piątej pozycji. Za Panamą (absolutny lider tego zestawienia, rosnący w tempie 7% rocznie), Omanem i Turcją (po blisko 5%) oraz Kostaryką (4,1%). Tuż przed Chile (3,4%) oraz wyraźnie przed Argentyną (2,2%) i innymi krajami naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem fatalnej Chorwacji, której gospodarka w tym okresie kurczyła się w średnim tempie 0,1% rocznie.

Nieco gorzej wypadamy w dłuższym horyzoncie czasowym. Perspektywa lat 2001-16 obejmuje zarówno okres dekoniunktury po pęknięciu bańki internetowej, jak i czas kredytowego szaleństwa (2003-07) oraz następującego po nim gospodarczego kaca (2008-13). W tym horyzoncie góra tabeli niewiele się zmienia (Panama, Turcja, Kostaryka). Do liderów doskakują Litwa i Chile. Nieznacznie wyprzedza nas jeszcze Łotwa (3,8%). Wypadamy za to wyraźnie lepiej od zbankrutowanej Argentyny i Węgier (które przeżyły poważny kryzys finansowy w latach 2007-12), o Chorwacji i Palau nawet nie wspominając.

Polska w gronie rynków wschodzących

Nieco innej grupy porównawczej dostarcza wypromowana pod koniec XX wieku kategoria „rynków wschodzących” (ang. emerging markets). Dla inwestorów z USA czy Europy Zachodniej to grupa krajów rozwijających się, ale mających szansę w przyszłości stać się krajami rozwiniętymi. Polskie akcje i obligacje zaliczane są do grona „emerdżingów” i zapewne jeszcze bardzo dużo czasu upłynie, zanim będziemy mogli pomyśleć o awansie do grona krajów „rozwiniętych”. Możliwy jest za to ruch w przeciwnym kierunku: w 2013 roku Grecja została przez MSCI przeniesiona z grupy rynków „rozwiniętych” do „rozwijających się" (choć akurat w tym przypadku lepsza byłaby kategoria rynku "zwijającego się").

Na wstępie trzeba uczciwie zaznaczyć, że kraje zaliczane do emerging markets są bardzo mocno zróżnicowana pod względem rozwoju gospodarczego. Znajdziemy tu zarówno regiony bardzo biedne (Indie, Pakistan, Filipiny), jak i kraje pod względem PKB na mieszkańca plasujące się w gronie gospodarek rozwiniętych (Korea Płd., Izrael), które z różnych powodów nadal bywają klasyfikowane jako „rozwijające się”.

W tym zestawieniu polski sukces gospodarczy prezentuje się jeszcze mizerniej. W latach 2001-16 szybsze od nas tempo wzrostu PKB notowało 14 z 22 rynków wschodzących. Tak właściwie udało się nam wyprzedzić jedynie kraje, które na skutek błędnej polityki gospodarczej (Węgry, Brazylia) lub uzależnienia od rynku surowców (Rosja, RPA) w ostatnich latach popadły w głęboki kryzys gospodarczy. W tyle zostały także Meksyk i Czechy (choć to kraj znacznie bogatszy od Polski) oraz Izrael (który ma PKB per capita na poziomie Francji czy Japonii).

Jakie stąd płyną wnioski?

Po pierwsze, wbrew serwowanej nam przez kolejne rządy propagandzie sukcesu Polska nie należy do liderów wzrostu gospodarczego w swojej klasie. Fakt, że rozwijamy się szybciej od popadającej w sekularną stagnację Europy Zachodniej, nie jest powodem do dumy. Nie ma się też co cieszyć, skoro nasi bezpośredni konkurenci w globalnym wyścigu gospodarczym rosną szybciej od nas.

Z drugiej jednak strony wiele krajów może nam pozazdrościć umiarkowanie wysokiego i – przede wszystkim – dość stabilnego tempa wzrostu gospodarczego. Po roku 1991 Polska nie zaliczyła ani jednej „technicznej recesji” rozumianej jako dwa kwartały z rzędu spadku PKB. Wśród krajów zrzeszonych w OECD dłuższą serią może się pochwalić jedynie Australia.

Po trzecie, przez ostatnie 15 lat średnie tempo wzrostu PKB Polski było wyższe niż średnia dla całego świata. Polska gospodarka rosła szybciej od światowej przez 9 z 15 poprzednich lat. Oznacza to, że - statystycznie rzecz biorąc - Polak bogacił się szybciej niż średnio mieszkańcy Ziemi. Może i niewiele szybciej, ale jednak.

Jednakże niepokojący jest fakt, że z cyklu na cykl polska gospodarka rośnie coraz wolniej. W latach 1997-2007 na szczycie cyklu nasz PKB rósł w tempie blisko 8% rocznie. Podczas poprzedniego szczytu koniunktury (2010-11) było to ok. 5%. A teraz mówimy o wzroście w okolicach 4%. W poprzednich pięciu cyklach dynamika polskiego PKB spadała średnio o 5,6 pkt. proc. od szczytu do dołka. Jeśli zatem w tym cyklu nie rozpędzimy się do przynajmniej 5-6%, to następne spowolnienie gospodarcze na świecie u nas skończy się recesją i definitywnym końcem mitu o „zielonej wyspie”.

Krzysztof Kolany

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
52 28 -zbyszek1

Aby odpowiadać na pytanie czy 4% to dużo czy mało nie można pomijać bazy . I Kolany nie powinien tego zrobić a jednak zrobił.
Wobec tego ja to zrobię. Patologiczna hałastra, w 2015r odziedziczyła po poprzednikach gospodarkę z dynamiką 4% i 20mld PLN na drobne wydatki a jeszcze zwiększając deficyt za 2015r pożyczyli w grudniu 10mld i przerzucili na 2016r.
W roku 2016r dynamika PKB spadła o 30% do 2,7%, wartość inwestycji o 11%, poożyczyła patologiczna władza ca. 100mld a ściągalność VAT którą zakłamana propaganda grała okazała się na koniec roku gorsza niż poprzednio.
No to jeśli ktoś się bierze za analizę to musi uwzględnić bazę i koniecznie pamiętać, że jesteśmy prawdopodobnie na górce cyklu. Wniosek jest prosty. We wszystkich mediach ekonomicznych powinno się bić na alarm aby chociaż częściowo przeciwstawić się obrzydliwej propagandzie uprawianej przez patologiczną władzę mającą do dyspozycji całe spektrum własnych organów propagandowych i łachudrowskich mediów.
A tak swoją drogą jak długo ciemny, plebejski naród może wysłuchiwać bredni typu wicie, rozumicie, kupimy, wdrożymy, zbudujemy, wprowadzimy, a to centralny port, a to koleje ndzwyczajnie wielkich prędkości, a to Patrioty, a to elektrownie jądrowe, a to śmigłowce, a to samochód elektryczny, a to jedwabny szlak i takie tam i tym podobne a co dzień coś nowego i wszystko w czasie przyszłym a najczęściej mocno przyszłym?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 8 silvio_gesell

Można liczyć w relacji do innych krajów, albo w ujęciu absolutnym. Realna deprecjacja dóbr kapitałowych, która nie jest ujęta w PKB, wynosi 3,5% na rok, więc dynamika PKB powyżej tego poziomu to bogacenie się, a poniżej to ubożenie. Dynamika 2% PKB jaką obserwują kraje rozwinięte to katastrofa, bo w kilkadziesiąt lat staną się jedną wielką dżunglą w Calais.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
15 9 endrjoo

A jaki będzie realny wzrost, jeśli uwzględnimy inflację? ~2%? Czyli podobnie, albo nawet mniej, niż za poprzedniego rządu. Bo dzięki 500+ mamy dzisiaj oficjalnie inflację, w praktyce pewnie jest jeszcze większa.

! Odpowiedz
8 12 glos_rozsadku

inflacja wynosi więcej niż wskaźnik CPI.

Czy wiesz, że papier toaletowy z biedronki ma mniej listków niż poprzednio? CPI tego nie uwzględni. Albo ,że chusteczki z biedronki kiedyś były 3 warstwowe, a dzisiaj sa 2 warstwowe? Albo, że kiedyś jogurt grecki z biedronki był pyszny, a dzisiaj jest niskiej jakości kwaśny, że aż się nie da go jeść.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 silvio_gesell

Dynamika PKB jest już skorygowana o zmiany cen w całej gospodarce, liczone deflatorem PKB. Gdyby liczyć według nominalnego PKB to w 2016r dynamika byłoby 1851,2 / 1789,7 -100% = 3,4%, a realna dynamika PKB podawana przez GUS to 2,8%.

Oczywiście żaden wskaźnik zmian cen nie uwzględnia obiektywnie zmian jakości produktów, bo jakość jest w 100% wartością subiektywną. Stąd metryki biorą pod uwagę tylko ilość, jak w przypadku deflatora PKB, lub próbują przynajmniej częściowo wliczyć zmiany jakości poprzez regresję hedoniczną krańcowej użyteczności, jak w przypadku inflacja CPI. Stąd obserwowany rozjazd deflatora PKB i indeksu CPI, które przez wiele lat poruszały się właściwie identycznie, wskazuje, że coś złego dzieje się ostatnio z jakością dostępnych produktów.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 14 ricozez

4 % to zwykła wegetacja Państwa i narodu.Rosnące zwykłe potrzeby i zadłużenie nie da szans na rozwój .Niskie zarobki nie nakręcą koniunktury gospodarczej.Już dziś Polacy bronią się skutecznie przed tym zwyrodnieniem.

! Odpowiedz
26 15 glos_rozsadku

Nie gospodarka rośnie tylko konsumpcja z 500+ .

! Odpowiedz
10 9 glos_rozsadku

Ci co minusują niech przeczytają jak się liczy wskaźnik PKB i że główną jego frakcję stanowi obecnie konsumpcja.

! Odpowiedz
2 3 silvio_gesell

Prawda, rośnie wielkość konsumpcji kosztem jej jakości. A jaki wskaźnik wzrostu gospodarczego proponujesz zamiast PKB?

Ja bym patrzył na PKB skorygowane o przepływy zagraniczne i amortyzację dóbr kapitałowych, czyli Dochód Narodowy Netto per capita. Od dwóch lat spada, i to na całym świecie.

! Odpowiedz
1 1 glos_rozsadku odpowiada silvio_gesell

ja bym patrzył na wzrost podaży pieniądza skorygowany o realny wzrost gospodarczy.

! Odpowiedz

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,2% IX 2017
PKB rdr 3,9% II kw. 2017
Stopa bezrobocia 6,9% IX 2017
Przeciętne wynagrodzenie 4 473,06 zł IX 2017
Produkcja przemysłowa rdr 4,3% IX 2017

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl