Polscy konsumenci zadowoleni, ale już nie rekordowo

Badania nastrojów konsumentów pokazują, że Polacy oceniają swoją sytuację o wiele lepiej niż w ostatnich latach. Październik przyniósł jednak osłabienie rekordowo dobrych wrześniowych nastrojów.

(fot. Adam Chełstowski / FORUM)

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) to wskaźniki sporządzane co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny, które mierzą nastroje gospodarstw domowych i ich gotowość do dokonywania wydatków konsumpcyjnych obecnie i w przyszłości.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie (i odwrotnie).

Jak wynika z najnowszych danych, w październiku BWUK wyniósł 9,3 pkt. i był o 0,9 pkt. proc. niższy niż miesiąc wcześniej. Z kolei WWUK sięgnął 3,6 pkt., czyli o 3,4 mniej niż we wrześniu.

Warto przypomnieć, że w przypadku wskaźnika bieżących nastrojów we wrześniu mieliśmy do czynienia z historycznym maksimum. Z kolei wskaźnik wyprzedzający wyższą wartość przyjął tylko raz - w czerwcu tego roku.

(Bankier.pl na podstawie GUS)

Na spadek ogólnego wyniku BWUK złożyło się pogorszenie w 4 na 5 badanych kategorii. Ankietowani nieco ogrzej oceniali zmianę swojej sytuacji w ostatnich 12 miesiącach i mieli gorsze prognozy na najbliższy rok oraz rzadziej deklarowali gotowość do poważnych zakupów. W przypadku całego kraju lepiej oceniano przyszłość niż przeszłość.

Patrząc na wrześniowe wskazania przez pryzmat dłuższego okresu, należy zwrócić uwagę na to, że oba wskaźniki od dłuższego czasu przyjmują niemal wyłącznie wartości dodatnie (konkretnie od maja 2017, a jedyne wyjątki to grudzień 2017 i 2018). Oznacza to przewagę liczebną konsumentów -optymistów nad pesymistami. Jest to zjawisko niespotykane we wcześniejszej historii badania.

W latach 2000-2016 nie wystąpił ani jeden dodatni wynik BWUK czy WWUK, a średnie wartości za ten okres wynosiły odpowiednio -19,9 pkt. i -21,1 pkt. Historyczne minimum BWUK odnotowane zostało w kwietniu 2002 r. (-39,7 pkt.), rok wcześniej najniższy do tej pory wynik zaliczył WWUK (-50 pkt.).

Dane do najnowszego badania nastrojów konsumentów GUS zbierał w okresie 7-16 października (1208 wywiady, w tym 64 wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo). Na czas ten przypadała więc ostatnia prosta przed wyborami parlamentarnymi oraz 3 dni po podaniu wyników.

MZ

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 20 1as

Ze statystyk wyłamują się za to jasiek2017 i search.
Oni widzą Polskę w ruinie i niewolę przez Kaczafiego.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,4% I 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% I 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 282,8 zł I 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,1% I 2020

Znajdź profil