REKLAMA
WAŻNE

Polacy uważają, że Niemcy są im bliżsi niż Rosjanie. Raport CPRDiP

2020-09-14 06:21
publikacja
2020-09-14 06:21
fot. Marek Szandurski / Shutterstock

Polacy uważają, że Niemcy pod względem kulturowym są im bliżsi niż Rosjanie - wynika z nowego raportu CPRDiP. Z badania wynika też, że Rosję jako kraj nieprzyjazny Polsce postrzega 79 proc. respondentów; bardzo krytycznie oceniają też politykę Władimira Putina.

Raport będący rezultatem badań "Polska-Rosja. Diagnoza społeczna", z którym zapoznała się Polska Agencja Prasowa, powstał na podstawie sondażu przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia między 3 a 16 czerwca na próbie ponad 1000 Polaków. Badanie to zleciło Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (CPRDiP), które w poniedziałek przedstawi je na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

"Polsko-rosyjskie relacje polityczne ustabilizowały się na dość niskim poziomie. Strategiczny spór o wizję i przyszłość regionu istotnie determinuje stosunki pomiędzy oboma państwami. Prowadzone od kilku lat przez władze rosyjskie agresywne działania z zakresu propagandy historycznej, wymierzone głównie w Polskę i służące jej dyskredytacji, mnożące się nieprzyjazne gesty i decyzje tworzą klimat niesprzyjający zmianom" - czytamy we wprowadzeniu raportu, który tworzą trzy części: 1) Ocena nastawienia wobec Polski wybranych państw i narodów, 2) Wizerunek Rosji oraz 3) Ocena władz oraz polityki Rosji.

Raport zwraca uwagę np., że Polacy spośród wszystkich swoich siedmiu sąsiadów uważają Rosjan za naród najbardziej odległy im pod względem społecznym i kulturowym. Bliżsi okazują się Niemcy, natomiast najbliżsi Polakom są Czesi oraz Słowacy. "Białorusini znajdują się na środku osi, natomiast bliżsi Polakom, chociaż nie w takim stopniu jak Czesi i Słowacy, są również Ukraińcy i Litwini" - głosi raport.

Wnioski te wynikają z tego, że respondenci byli proszeni o uszeregowanie narodów pod względem kultury i obyczajów od narodu najbardziej bliskiego (wartość 1) do narodu najbardziej odległego (wartość 7). Wyniki badania były następujące: Czesi – 2,8, Słowacy – 3,1, Litwini – 3,6, Ukraińcy – 3,7, Białorusini – 4,4, Niemcy – 5,0, Rosjanie - 5,4. Z badania wynika też, że Polacy wyrażają większą gotowość do nauki języka niemieckiego niż rosyjskiego.

Raport wskazuje także na dualizm w odnoszeniu się Polaków do Rosji jako państwa i do tzw. zwykłych Rosjan.

"W opinii Polaków tzw. zwykli Rosjanie mają do Polski i Polaków stosunek dalece bardziej pozytywny niż Kreml, którego polityka wobec Polski odbierana jest często nie tyle nawet jako nieprzyjazna, ile wręcz wroga" - głosi raport, z którego wynika, że nastawienie Rosji jako państwa do Polski odbiera jako przyjazne 21 proc. badanych, natomiast 64 proc. respondentów ocenia nastawienie Rosjan jako przyjazne.

"Tak duże różnice między oceną stosunku państwa i narodu do Polski i Polaków obserwujemy tylko w odniesieniu do Rosji i Rosjan. Warto odnotować w tym miejscu wyraźny wzrost pozytywnych ocen relacji z naszymi pozostałymi sąsiadami na Wschodzie – Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami" - dodano.

W raporcie są też wyniki badań dotyczących oceny Polaków władz Rosji, w tym prezydenta Władimira Putina. "Badani Polacy bardzo krytycznie oceniają działalność Władimira Putina. Pozytywnie na ten temat wypowiadają się tylko nieliczni badani (9 proc.). Negatywnie działalność prezydenta Rosji ocenia 60 proc. respondentów, zaś pozostali oceniają go neutralnie (20 proc.) bądź nie mają na ten temat swojego zdania (11 proc.)" - czytamy.

Negatywne skojarzenia Polacy wiążą również z terminem "polityka zagraniczna Rosji". "Najczęściej w takiej sytuacji respondentom przychodzi na myśl imperializm, ekspansja oraz agresja. Nieodłącznym skojarzeniem jest również propaganda, kłamstwo i manipulacja stosowane przez rosyjskie władze" - podano.

Wszystkie kraje – oprócz Rosji – z którymi Polska sąsiaduje bądź są dla niej istotne politycznie (jak USA, Francja czy Wielka Brytania), są – zdaniem Polaków – nastawione wobec Polski bardzo pozytywnie. "W odniesieniu do Rosji oceny Polaków wróciły obecnie do poziomu notowanego przed działaniami Rosji na Ukrainie rozpoczętymi w roku 2014. Obecnie Rosję jako przyjazną Polsce wskazuje 21 proc. badanych, zaś 79 proc. określa jej stosunek do Polski jako nieprzyjazny" - czytamy w raporcie, którego twórcy zaznaczyli też, że postrzeganie Rosji jako państwa zmienia się na przestrzeni lat w mniejszym stopniu.

"Odsetek Polaków uznających ją za kraj Polsce nieprzyjazny utrzymuje się na przestrzeni lat na podobnym poziomie (2012 – 80 proc., 2014 – 82 proc., 2020 – 79 proc.)" - podano. Ciekawostką jest to, że osoby młodsze mają wyraźnie większą skłonność do bardziej pozytywnego postrzegania Rosji.

W innej części raportu poświęconego wizerunkowi Rosji wśród Polaków zauważono, że "cechą, która sprawia, że Polacy patrzą na Rosję znacznie bardziej pozytywnie i z zaciekawieniem, są walory turystyczne". Dla 71 proc. badanych Rosja jest krajem wartym odwiedzenia, 17 proc. respondentów ma odmienne zdanie.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zwróciło ponadto uwagę, że wcześniejsze badanie "Polska-Rosja. Diagnoza społeczna" było realizowane w 2014 r., a więc w czasie, gdy wojna rosyjsko-ukraińska znajdowała się w gorącej fazie. "Aneksja Krymu i walki we wschodnich regionach Ukrainy spowodowały prawdziwe trzęsienie ziemi w społecznej percepcji Rosji i Rosjan w Polsce" - podało CPRDiP. Przypomniało przy tym, że odrębne badanie przeprowadzone w kwietniu 2020 r. na temat rosyjskiej propagandy historycznej i wojny informacyjnej pokazało, jak działania te odbierane są przez polską opinię publiczną.

Norbert Nowotnik (PAP)

nno/ wj/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (14)

dodaj komentarz
grab
Jedni i drudzy na przestrzeni ostatnich tysiąc lat przelali mnóstwo Polskiej krwi.
Polska nie ma przyjaciół, USA i Wielka Brytania w Jałcie sprzedała nas ZSRR a inne kraje świata z niechęcią patrzą na poczynania naszych polityków. No może Urban teraz udaję przyjaciela, ale wszyscy wiedzą , że jest fałszywy.
karbinadel
Polacy lubują się w rozpamiętywaniu swoich klęsk i upokorzeń. Dopóki nie zaczniemy patrzeć w przyszłość zamiast w przeszłość, nigdy nie będziemy mieli żadnych przyjaciół
zenonn
Kogo badano? Nieinteresujących się historią, nafaszerowanych bieżącą propagandą?
Widać, że mieszkańcy kraju przywiślańskiego nikogo nie lubią, zwłaszcza Polaków.
Dziwny wynik tego badania. Mogę zrozumieć niechęć do Rosji za wieki ciemiężenia.
Ludzie tam mili, koniecznie należy odwiedzić, przynajmniej
Kogo badano? Nieinteresujących się historią, nafaszerowanych bieżącą propagandą?
Widać, że mieszkańcy kraju przywiślańskiego nikogo nie lubią, zwłaszcza Polaków.
Dziwny wynik tego badania. Mogę zrozumieć niechęć do Rosji za wieki ciemiężenia.
Ludzie tam mili, koniecznie należy odwiedzić, przynajmniej Moskwę i Petersburg.
Nie widzę powodu miłości do Niemiec.
Dziwna jest antypatia do Białorusi, jedynym sąsiadem z którym nigdy nie prowadziliśmy wojen, która leży na terenach tworzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
Z Czechią i Słowacją historyczne utarczki były drobne, to nawet sympatia jest.
Litwa i Ukraina to nieustające wzajemne pretensje za historię.
karbinadel
Białoruś jest jedynym sąsiadem, z którym nigdy nie prowadziliśmy wojen, bo żadne państwo białoruskie nigdy wcześniej nie istniało :) Pojawiło się dopiero w 1991 roku
tysiak35
Jak niemcy znowu będą robić w polsce holocaust to rosjanie zatrzymają się na granicy i poczekają aż skończą .
oorim
czyli tak samo jak zrobili w powstaniu warszawskim... ale nie sądzę aby to trwało aż do zakończenia: znowu zaczną się spieszyć do Berlina więc to tylko lokalnie się zatrzymają... chyba, że sytuacja będzie wyglądała jeszcze inaczej: nikt już ich dominacji nie cierpi - nawet sami rosjanie nie chcą takiej polityki jak czyli tak samo jak zrobili w powstaniu warszawskim... ale nie sądzę aby to trwało aż do zakończenia: znowu zaczną się spieszyć do Berlina więc to tylko lokalnie się zatrzymają... chyba, że sytuacja będzie wyglądała jeszcze inaczej: nikt już ich dominacji nie cierpi - nawet sami rosjanie nie chcą takiej polityki jak obecnie prowadzą...
gronostaj
Nie zapominajmy, że 17go września 1939 napadli na nas Rosjanie.
O tym w Moskwie zapomnieli powiedzieć?
zenonn
Żydzi byli wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego?
Przedsiębiorstwo Holokaust.
Nie tylko Niemcy, Polacy zabijali swoich Żydów.
Pogromy Żydów w Imperium Rosyjskim też były.
Żydzi byli ofiarami czystek stalinowskich.
Żydzi zajmowali wysokie stanowiska w Związku Radzieckim.
Dlaczego bali się o życie?
Żydzi byli wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego?
Przedsiębiorstwo Holokaust.
Nie tylko Niemcy, Polacy zabijali swoich Żydów.
Pogromy Żydów w Imperium Rosyjskim też były.
Żydzi byli ofiarami czystek stalinowskich.
Żydzi zajmowali wysokie stanowiska w Związku Radzieckim.
Dlaczego bali się o życie?
Most – kryptonim operacji przerzutu ponad 40 tys. Żydów z ZSRR i Rosji do Izraela w latach 1990–1992

tomitomi
,,,coraz głupsze komentarze na bankierze ! - o czym to świadczy ???
karbinadel
Od dawna wiadomo, że "ajwaj" to ruski troll. On jeden się z tym nie kryje, reszta leningradczyków udaje zwolenników "dobrej zmiany"

Powiązane: O tym mówią ludzie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki