REKLAMA

CBOSPolacy ocenili swoją sytuację zawodową. Co ze strachem o utratę pracy?

2023-09-30 16:00
publikacja
2023-09-30 16:00

CBOS poinformowało, że we wrześniu wzrosło poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Nieznacznie pogorszyły się oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy oraz jej prognozy. Dodano, że niewielki pesymizm widać w postrzeganiu przez pracujących sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

Polacy ocenili swoją sytuację zawodową. Co ze strachem o utratę pracy?
Polacy ocenili swoją sytuację zawodową. Co ze strachem o utratę pracy?
fot. Andrii Yalanskyi / / Shutterstock

Według danych Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) 59 proc. pracujących zarobkowo pozytywnie ocenia aktualną sytuację w swoich zakładach pracy. 49 proc. określa ją jako dobrą, a 10 proc. jako bardzo dobrą. Więcej niż co ósmy ankietowany negatywnie postrzega warunki w swoim miejscu pracy (12 proc.), z czego 10 proc. twierdzi, że są one złe, a 2 proc., że bardzo złe. Blisko czterech na dziesięciu respondentów (27 proc.) sytuację w swoim zakładzie pracy ocenia jako ani dobrą, ani złą.

"W porównaniu z sierpniem odnotowaliśmy niewielkie pogorszenie ocen aktualnej sytuacji w zakładach pracy – o 2 punkty procentowe spadł odsetek pracujących, którzy uważają, że sytuacja w ich miejscach pracy jest dobra, i o 2 punkty przybyło postrzegających ją jako ani dobrą, ani złą. Odsetek badanych negatywnie oceniających sytuację w zakładach pracy nie zmienił się" - stwierdziło CBOS.

W jakich sektorach pracownicy są szczęśliwi?

CBOS dodało, że największy odsetek osób oceniających obecną sytuację w swojej firmie jako dobrą znajduje się wśród zatrudnionych w sektorze prywatnym poza rolnictwem (61 proc.) oraz wśród pracowników instytucji państwowych lub publicznych (60 proc.). "Nieco mniej zadowolonych notujemy w spółkach właścicieli prywatnych i państwa (58 proc.). Co piąty badany pracujący w sektorze prywatnych gospodarstw rolnych (20 proc.) negatywnie ocenia obecną sytuację w swoim miejscu pracy" - wskazali autorzy raportu.

Według autorów raportu "nieznacznie" pogorszyły się wrześniowe prognozy dotyczące ewentualnych zmian sytuacji w zakładach pracy w ciągu najbliższego roku. "W porównaniu z poprzednim pomiarem zwiększył się odsetek nieoczekujących zmian w najbliższym czasie (58 proc., wzrost o 2 punkty procentowe) i ubyło pracujących, którzy spodziewają się poprawy (19 proc., spadek o 3 punkty). Odsetek pracowników obawiających się pogorszenia nie zmienił się (12 proc.)" - wskazali.

Obawa przed utratą pracy

W raporcie CBOS podano, że większość badanych uważa, że utrata obecnej pracy raczej się im nie przytrafi (39 proc.) lub jest mało prawdopodobna (38 proc.) – łącznie stanowi to 77 proc. wszystkich pracujących. "Zaledwie 3 proc. pracowników bardzo poważnie liczy się z utratą zatrudnienia, a 17 proc. ma to na względzie, ale w niewielkim stopniu – w sumie 20 proc. badanych, którzy pracują, w jakimś stopniu obawia się utraty pracy" - dodano.

Zaznaczono, że we wrześniu zmniejszyło się poczucie zagrożenia utratą pracy (zwolnienia, bankructwa, likwidacji zakładu pracy, gospodarstwa itp.). "W porównaniu z sierpniem przybyło pracujących zarobkowo, którzy nie biorą pod uwagę utraty obecnego zatrudnienia (wzrost o 4 punkty procentowe), i ubyło tych, którzy liczą się z możliwością utraty pracy (spadek również o 4 punkty)" - poinformowano w raporcie.

CBOS podał, że na tle pracujących w innych sektorach w tym miesiącu najwyższym poczuciem bezpieczeństwa zatrudnienia wyróżniają się pracownicy prywatnych gospodarstw rolnych (92 proc.) – aż 69 proc. z nich uważa, że utrata pracy w ich wypadku jest mało prawdopodobna, a 23 proc. raczej nie bierze takiej możliwości pod uwagę. "Natomiast większe niż przeciętne zagrożenie bezrobociem odczuwają pracownicy spółek właścicieli prywatnych i państwa (31 proc. liczy się z możliwością utraty obecnej pracy: 28 proc. raczej się z tym liczy, a 3 proc. bardzo poważnie bierze pod uwagę taką możliwość)" - stwierdzono w raporcie.

Dodano też, że w porównaniu z sierpniem widoczne jest "niewielkie" pogorszenie w ocenach sytuacji na lokalnych rynkach pracy. "Wśród ogółu dorosłych Polaków przybyło osób skarżących się na trudności w znalezieniu pracy w ich miejscu zamieszkania lub okolicy (19 proc., wzrost o 2 punkty procentowe), a ubyło uważających, że można ją znaleźć lokalnie (72 proc., spadek o 3 punkty)" - wynika z danych CBOS.

"Brak większych problemów ze znalezieniem odpowiedniej pracy na rynku lokalnym częściej deklarują mężczyźni (25 proc.) niż kobiety (18 proc.), a także mieszkańcy co najmniej półmilionowych miast (35 proc.) i pracujący na własny rachunek (35 proc.). Trudności ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy częściej niż przeciętnie zgłaszają bezrobotni (37 proc.) oraz osoby zajmujące się domem (23 proc.)" - podano w raporcie. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/ skr/

Źródło:PAP
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
andregru
"wzrosło poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Nieznacznie pogorszyły się oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy oraz jej prognozy. " - czyli wzrosło bezpieczeństwo na stołkach budżetowych ?

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki