REKLAMA

Polacy coraz chętniej używają kart kredytowych

2004-06-24 16:46
publikacja
2004-06-24 16:46
MasterCard Europe co roku przeprowadza badania obejmujące posiadaczy kart płatniczych w krajach Wschodniej i Środkowej Europy. Analizowane jest między innymi doświadczenie w posługiwaniu się kartami, określone przyzwyczajenia i tendencje – pod kątem zjawisk charakterystycznych dla danego regionu. Wyniki badań pozwalają ocenić, jak na tle Czech, Chorwacji, Węgier, Słowacji, Rosji i Ukrainy wypada Polska.

Biorąc pod uwagę liczbę osób korzystających z posiadanych kart, można przyjąć, że Polska utrzymuje się średnio na tym samym poziomie co Węgry i Czechy. Wynik 43% jest o 7% wyższy w stosunku do 2002 r. Jednak zdecydowanym liderem jest Chorwacja, gdzie liczba użytkowników kart sięgnęła 78%. Drugie miejsce w tym rankingu zajmuje Słowacja z wynikiem 62%. Natomiast na końcu listy znalazła się Ukraina (8%), której słabe rezultaty w zakresie korzystania z kart są związane z ograniczoną liczbą punktów akceptujących.

Adekwatne do powyższych danych są wyniki, jakie uzyskano, ustalając liczbę kart płatniczych przypadającą na jedną osobę. Najwyższy wynik – 1,9 odnotowano w Chorwacji. 1,36 – to rezultat badań przeprowadzonych w Słowacji. Tuż za nią uplasowały się Polska I Węgry, które osiągnęły identyczny wynik – 1,33.

Częstotliwość korzystania z kart jest taka sama w Czechach, Polsce i na Słowacji: 2,5 raza w miesiącu, w Chorwacji 2,13, znacznie niżej w Rosji i na Ukrainie - mniej niż raz w miesiącu.

Wśród użytkowników kart MasterCard jest najlepiej znany w Chorwacji (karty MasterCard 70%, Maestro 62%). Wysoką pozycję zajmuje również na Węgrzech. W Polsce obecnie 45% użytkowników deklaruje spontaniczną znajomość marki MasterCard, a 57% marki Maestro.

Analiza rozpoznawalności poszczególnych rodzajów kart ujawniła, że faworytem większości użytkowników są karty bankomatowe. Drugie miejsce przypada kartom kredytowym, których popularność szczególnie wzrosła w Polsce. O ile w 2002 roku tylko 34% użytkowników orientowało się w podstawowych funkcjach tego typu kart, to w roku 2003 świadomość, do czego służy karta kredytowa, miało już przeszło dwa razy więcej osób. Karty kredytowe są często używane również w Rosji i na Węgrzech, jakkolwiek rzadziej niż to zaobserwowano w Polsce.

We wszystkich krajach regionu zanotowano relatywnie niską wiedzę na temat różnicy między kartami bankomatowymi a debetowymi. W związku z tym znaczna część użytkowników kart debetowych korzysta wyłącznie z ich funkcji bankomatowej.

Interesujące spostrzeżenia odnotowano, przyglądając się strukturze zastosowania kart w praktyce. Płacenie kartą za zakupy i zamawiane usługi stale rośnie, a dominuje w Polsce (84%), Słowacji (83%) i w Czechach (78%). Z kolei Rosja i Ukraina, które wykazują najmniejsze zainteresowanie posługiwaniem się kartą podczas zakupów, są w czołówce, jeśli weźmiemy pod uwagę częstotliwość pobierania gotówki z bankomatu. Trzeba jednak przyznać, że wszystkie kraje w tym zakresie osiągnęły wysoki wynik – powyżej 90%.

Badano również poziom użycia kart przy regulowaniu rachunków za telefon komórkowy. Nawiększym powodzeniem ta operacja finansowa cieszy się wśród Słowaków (28%) i Węgrów (26%). Polacy rzadko korzystają z tej możliwości i od roku 2002 nie zaobserwowano tutaj żadnej zmiany. Natomiast jedna z najnowszych usług, a mianowicie transfer pieniędzy, dostępny za pomocą karty, we wszystkich badanych krajach jest dopiero w stadium rozwoju.

Na częstotliwość posługiwania się kartą ma wpływ wysokość rachunku. Są jednak spore różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. W Polsce wysoka kwota do zapłacenia jest argumentem za użyciem karty dla 30% respondentów. W przypadku Ukrainy aż 56% użytkowników kieruje się wysokością należnej sumy.

Przy okazji sprawdzono, jak przedstawia się poziom świadomości w zakresie bezprowizyjnego korzystania z kart. Więcej niż połowa klientów w Polsce, na Węgrzech, w Chorwacji i w Czechach wie, że płacenie kartą nie jest dodatkowo niczym obciążone. Natomiast poprawna wiedza na ten temat jest raczej niska w Rosji i Słowacji.

Wśród korzyści wynikających z posługiwania się kartami jako główna zaleta wymieniany jest brak konieczności noszenia przy sobie gotówki. Najwyżej cenią to sobie Polacy (64%), jak również Chorwaci (61%), Czesi (60%) i Słowacy (59%). Dla Polaków bardzo liczy się także dostęp do pieniędzy w każdym momencie.

Większość respondentów zdecydowanie deklaruje, że nie ma żadnych problemów przy korzystaniu z kart. Takiego zdania jest 54% polskich użytkowników, a najlepiej radzą sobie z kartami Słowacy (67% pozytywnych wypowiedzi na ten temat). Jedynie w Czechach I na Ukrainie odnotowano słabsze wyniki. Brak kłopotów z używaniem kart zgłosiło tam 48% badanych osób.

Jak widać z przytoczonych powyżej wyników badań, jest wiele zbieżności, ale także różnic w posługiwaniu się kartami w poszczególnych krajach. Na zlecenie MasterCard Europe badania zostały przeprowadzone przez firmę Synovate. Respodentami byli mieszkańcy miast w wieku od 18 do 64 lat.
Źródło:
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Karty

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki