REKLAMA

Podwyżki oprocentowania w czerwcowej ofercie obligacji

2006-06-06 07:29
publikacja
2006-06-06 07:29
Dobra wiadomość dla kupujących obligacje. Wszystkie wyemitowane w czerwcu obligacje skarbowe (dwuletnie, czteroletnie i dziesięcioletnie) mają znacznie wyższe oprocentowanie niż papiery majowej emisji. Dla posiadaczy „dwulatek” zakupionych w czerwcu 2004 roku decyzja o zakupie kolejnej emisji „dwulatek” w drodze zamiany oznacza dodatkową korzyść.

Oprocentowanie najpopularniejszych wśród nabywców obligacji dwuletnich jest o 0,20% wyższe niż w maju i wynosi 4,0%. Dzięki kapitalizacji odsetek zysk nabywców po dwuletnim okresie oszczędzania wyniesie 8,16 zł od jednej obligacji. Cena sprzedaży równa jest cenie nominalnej i wynosi 100 zł. Obligacje dwuletnie można również nabywać przez zamianę papierów zakupionych w czerwcu 2004 r. (DOS0606) - w takim przypadku dodatkowym zyskiem nabywcy jest niższa cena obligacji, wynosząca 99,90 zł. Decydując się na zamianę, posiadacze obligacji automatycznie, bez czekania na wpłynięcie na ich konto kwoty z tytułu wierzytelności, kontynuują tę formę oszczędzania. Na przykład klient posiadający obligacje DOS0606, zakupione 10 czerwca 2004 r., z terminem wykupu 10 czerwca 2006 r., po złożeniu dyspozycji zamiany otrzyma – zgodnie z dyspozycją – za całość zainwestowanej przed dwoma laty kwoty wraz z odsetkami lub jej część obligacje DOS0608 z datą nabycia 10 czerwca 2006 r., mimo że jest to sobota. Dyspozycję zamiany można składać do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji.

W czerwcu br. wzrosło również oprocentowanie obligacji czteroletnich COI0610 i wynosi 4,75% w pierwszym okresie odsetkowym (jest o 0,25% wyższe od oprocentowania emisji majowej). Cena sprzedaży tych obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Przyszłe oprocentowanie „czterolatek” ustalane jest na podstawie stopy inflacji w okresie poprzednich 12 miesięcy i powiększane o marżę odsetkową w wysokości 2,00%, a naliczone odsetki są wypłacane co rok.

Najwyższe oprocentowanie wśród obligacji detalicznych nadal mają obligacje dziesięcioletnie. Oprocentowanie EDO0616 wynosi 5,25% w pierwszym roku (o 0,50% wyższe niż majowe „dziesięciolatki”). Przyszłe oprocentowanie ustalane jest na podstawie stopy inflacji w okresie poprzednich 12 miesięcy i powiększane o marżę odsetkową w wysokości 2,00%. W kolejnych latach oszczędzania odsetki od obligacji są kapitalizowane, powiększając przyszły zysk. Dziesięciolatki są jedynymi obligacjami, które można kupować w ramach Konta IKE-Obligacje. Systematyczne oszczędzanie na przyszłą emeryturę w ramach indywidualnego konta emerytalnego jest korzystne także ze względu na zwolnienie z podatku odsetek wypracowanych przez obligacje. Do końca roku można wykorzystać tegoroczny limit wpłat na IKE, który wynosi 3 521 zł. W ramach Konta IKE-Obligacje można więc w tym roku kupić 35 obligacji EDO.

Czerwiec jest drugim miesiącem sprzedaży obligacji trzyletnich TZ0509. Ich cena emisyjna wynosi 100 zł, a oprocentowanie w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym wynosi 3,81%. „Trzylatki” są obligacjami o charakterze rynkowym, to znaczy są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i rynku regulowanym prowadzonym przez CeTO S.A.

W przypadku konieczności wycofania się z inwestycji obligacje dwuletnie, czteroletnie i dziesięcioletnie (zakupione poza Kontem IKE-Obligacje) można przedstawić do przedterminowego wykupu – nie wcześniej jednak niż po upływie jednego miesiąca od dnia sprzedaży lub wypłaty odsetek i nie później niż na miesiąc przed dniem wypłaty odsetek i dniem wykupu. W sytuacji skorzystania z opcji przedterminowego wykupu obligacji otrzymujemy wartość nominalną – 100 zł oraz przysługujące nam w danej chwili odsetki, pomniejszone o 1 zł od jednej obligacji z tytułu realizacji opcji przedterminowego wykupu.
- Oprocentowanie obligacji skarbowych jest zachęcające zarówno dla osób, które zamierzają oszczędzać w krótszym czasie, jak i dla tych, którzy mają plany związane z odległym horyzontem czasowym, jak życie na emeryturze czy koszty edukacji dzieci – mówi Anna Suszyńska, zastępca dyrektora Departamentu Należności i Zobowiązań Finansowych Państwa w Ministerstwie Finansów. – Zwracam uwagę na bardzo korzystne oprocentowanie obligacji dziesięcioletnich. Można je kupować w ramach Konta IKE-Obligacje (w tym roku do 35 sztuk w ramach limitu wpłat na IKE), oraz na rachunek rejestrowy, właśnie z myślą o przyszłych potrzebach. Coroczna kapitalizacja odsetek powiększa nasze zyski z tych obligacji.


PKO BP / www.prnews.pl
Źródło:
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki