REKLAMA
PILNE

RPP: Podwyżka stóp ograniczy ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w średnim okresie

2021-10-21 14:02
publikacja
2021-10-21 14:02
RPP: Podwyżka stóp ograniczy ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w średnim okresie
RPP: Podwyżka stóp ograniczy ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w średnim okresie
/ FORUM

Podwyżka stóp proc. w ocenie RPP ograniczy ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w średnim - wynika z protokołu z październikowego posiedzenia RPP. Kolejne decyzje w zakresie polityki pieniężnej będą zależały od oceny napływających informacji i muszą zmierzać do utrwalenia ożywienia i tworzyć warunki dla dalszego, zrównoważonego wzrostu.

"Członkowie Rady podkreślali, że podwyżka stóp ograniczy ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w średnim okresie. Zaznaczali oni również, że – ze względu na zewnętrzne przyczyny podwyższonej dynamiki cen – w krótkim okresie inflacja będzie nadal podwyższona. Jednocześnie członkowie Rady stwierdzili, że kolejne decyzje w zakresie polityki pieniężnej będą zależały od oceny napływających informacji dotyczących sytuacji gospodarczej, w tym perspektyw koniunktury i inflacji. Członkowie Rady oceniali również, że decyzje w zakresie polityki pieniężnej muszą wspierać powrót inflacji do celu w średnim okresie, powinny jednak także zmierzać do utrwalenia ożywienia gospodarczego i tworzyć warunki dla dalszego, zrównoważonego wzrostu polskiej gospodarki" - napisano.

Członkowie Rady oceniali, że chociaż oddziaływanie części podażowych czynników podwyższających obecnie inflację wygaśnie w przyszłym roku, to obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, może nadal podbijać dynamikę cen w kolejnych kwartałach.

W szczególności zwracano uwagę na prawdopodobne istotne wzrosty cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, przy wyższej od wcześniejszych oczekiwań ścieżce cen żywności.

Podkreślano również, że globalne szoki przyczyniły się do wysokiej dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu, która może się przekładać na dalsze wzrosty cen dóbr konsumpcyjnych, w szczególności w warunkach dalszego wzrostu dochodów konsumentów.

W tym kontekście stwierdzono, że w sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano.

W szczególności oceniono, że przy utrzymaniu się korzystnej koniunktury, inflacja – pomimo oczekiwanego pewnego obniżenia w ciągu 2022 r. – w najbliższych kwartałach będzie prawdopodobnie kształtowała się powyżej lipcowej projekcji NBP i w tej perspektywie nie powróci samoistnie do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP.

Oceniono, że w takiej sytuacji powstawałoby ryzyko utrwalenia się dynamiki cen w średnim okresie na poziomie wyższym od celu inflacyjnego.

Członkowie Rady uznali że – dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie – należy podwyższyć stopy procentowe NBP. W związku z tym Rada przyjęła wniosek o podwyższenie stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc., tj. do poziomu 0,50 proc. i ustalenie następującego poziomu pozostałych stóp procentowych NBP: stopa lombardowa 1,00 proc.; stopa depozytowa 0,00 proc.; stopa redyskontowa weksli 0,51 proc.; stopa dyskontowa weksli 0,52 proc.. Jednocześnie Rada podjęła decyzję o podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej z 0,5 proc. do 2,0 proc.

Członek RPP Jerzy Kropiwnicki poinformował w październiku PAP Biznes, że głosowania w trakcie październikowego posiedzenia RPP były jednogłośne.

Konkurs

Giełdowe przysłowie mówi „Byki wchodzą po schodach, niedźwiedzie skaczą z okien".

Zaproponuj swoją wersję tego powiedzenia - najciekawsze nagrodzimy!

Korzystna sytuacja gospodarcza utrzyma się

Podczas październikowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej oceniała, że w najbliższych kwartałach prawdopodobne jest utrzymanie się korzystnej sytuacji gospodarczej. Czynnikiem niepewności pozostaje jesienna fala epidemii, ale jej wpływ na gospodarkę powinien być ograniczony. Wśród ryzyk RPP wskazywała też na rosnące ceny surowców.

"W najbliższych kwartałach prawdopodobne jest utrzymanie się korzystnej sytuacji gospodarczej. Choć czynnikiem niepewności jest nadal jesienna fala epidemii, to jej wpływ na gospodarkę powinien być ograniczony ze względu na efekty szczepień oraz przystosowanie wielu firm i gospodarstw domowych do funkcjonowania w warunkach epidemii. Wskazywano również, że dodatkowym czynnikiem niepewności dla perspektyw aktywności gospodarczej w Polsce jest wpływ rosnących cen surowców na globalną koniunkturę" - napisano w protokole.

Z protokołu wynika, że podczas październikowego posiedzenia członkowie Rady zwracali uwagę na trwające ożywienie aktywności gospodarczej.

"Podkreślano, że w sierpniu wzrosła dynamika produkcji przemysłowej, która przekraczała poziom wyznaczony przez trend sprzed pandemii. Zwracano także uwagę na przyspieszenie wzrostu sprzedaży detalicznej oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu. Członkowie Rady oceniali, że wzrost PKB w III kw. br. był prawdopodobnie wyższy niż wskazywały wyniki lipcowej projekcji NBP" - napisano.

"Podkreślano również, że ożywienie gospodarcze – wraz z efektami wypłaconych środków w ramach tarcz antykryzysowych – wpływa bardzo korzystnie na sytuację finansową przedsiębiorstw, które w wielu branżach notują rekordowe zyski" - dodano.

Członkowie RPP wskazywali jednocześnie, że mimo utrzymującej się dobrej koniunktury, w ostatnim czasie pogorszyły się nastroje w przemyśle, co było związane z występującymi na niektórych rynkach ograniczeniami podażowymi.

Niektórzy członkowie Rady zwracali także uwagę na spadek salda na rachunku obrotów bieżących do ujemnego poziomu w ostatnim okresie.

Wzrost płac jest wiedziony wzrostem wydajności, nie inflacji

W październiku większość Rady wskazała, że wzrost wynagrodzeń jest wiedziony głównie wzrostem wydajności, a inflacja nie generuje nadmiernej presji płacowej - napisano w protokole z posiedzenia RPP 6 października. W protokole zaznaczono, że zdaniem części członków, podwyższona inflacja może przekładać się na wzrost presji płacowej w kolejnych kwartałach.

"Większość członków Rady oceniła, że wzrost wynagrodzeń jest wiedziony głównie wzrostem wydajności, a inflacja nie generuje nadmiernej presji płacowej. Natomiast zdaniem niektórych członków Rady podwyższona inflacja może zwiększać żądania płacowe różnych grup zawodowych, przekładając się na wzrost presji płacowej w kolejnych kwartałach" - napisano w protokole po posiedzeniu.

Główny Urząd Statystyczny podał 17 września, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r. wyniosło 5.843,75 zł, co oznaczało wzrost o 9,5 proc. rdr. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,9 proc.

1 października GUS w szacunku flash podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 5,8 proc. W odczycie z 15 października wskaźnik został skorygowany do 5,9 proc. rdr.

tus/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (14)

dodaj komentarz
dolar36
heh trole myślą że jak podwyższą stopy % to lokaty zyskają heh taki h....j zarobi tylko banksterka
next3
Jednym zdaniem, jest dobrze a będzie jeszcze lepiej. Przecież cały świat chce od nas pożyczać, a my tylko liczymy zyski z inwestycji w CPK, lotnisko w Radomiu, elektrownię w Ostrołęce itd, itd...Środki z UE nie są nam potrzebne, są wręcz zbędne. Wszak firmy dotknięte skutkami pandemii same się podniosą. Pieniądze Jednym zdaniem, jest dobrze a będzie jeszcze lepiej. Przecież cały świat chce od nas pożyczać, a my tylko liczymy zyski z inwestycji w CPK, lotnisko w Radomiu, elektrownię w Ostrołęce itd, itd...Środki z UE nie są nam potrzebne, są wręcz zbędne. Wszak firmy dotknięte skutkami pandemii same się podniosą. Pieniądze na inwestycje nie są im do niczego potrzebne. A tak serio, to szubrawcy+ ciągną ostatkiem sił.
jas2
Zaczynasz rozumieć, że UE może pożyczyć pieniądze na rynku a potem pożyczyć je Polsce, albo może dodrukować a potem dać należną nam część z wielką laską.

Tymczasem bez łaski, sami możemy pożyczyć i sami możemy dodrukować. Nawet lepiej na tym wyjdziemy, bo waluta nam się osłabi i będziemy mieć bardziej
Zaczynasz rozumieć, że UE może pożyczyć pieniądze na rynku a potem pożyczyć je Polsce, albo może dodrukować a potem dać należną nam część z wielką laską.

Tymczasem bez łaski, sami możemy pożyczyć i sami możemy dodrukować. Nawet lepiej na tym wyjdziemy, bo waluta nam się osłabi i będziemy mieć bardziej konkurencyjną gospodarkę.
next3 odpowiada jas2
więc od razu wprowadźmy boliwara jako walutę główną i po temacie, hahahahaha
cieszynmiasto
Pytanie na ile NBP się oderwał od rzeczywistości skoro twierdzi, że wzrosty płac są spowodowane wzrostem wydajności pracowników. No chyba, że masowa praca z dziećmi na kilku m2, przy jednoczesnym odcięciu od świata i narastającym problemie społecznym depresji i alkoholizmu spowodowała 10% lepsze rezultaty r/r, bo przecież Pytanie na ile NBP się oderwał od rzeczywistości skoro twierdzi, że wzrosty płac są spowodowane wzrostem wydajności pracowników. No chyba, że masowa praca z dziećmi na kilku m2, przy jednoczesnym odcięciu od świata i narastającym problemie społecznym depresji i alkoholizmu spowodowała 10% lepsze rezultaty r/r, bo przecież lockdown wywarł wpływ na naród, a w niektórych środowiskach i firmach trwa do dzisiaj. No coś trudno w to uwierzyć...
maniek_as
Nie dam wiary, że będą ostro podnosić stopy%. Trzeba uciekać z PLN w akcje po spadkach na GPW, bo tak naprawdę, to poza tym nie ma już w co. Inflacja w Polsce będzie szaleć niebawem.
trolley
Taki macie k.a rozwój że aż Unia zblokowała fundusze a pożyczać wam kasy pisiory też nikt nie chce. TO jest wasz problem a nie inflacja. Tutaj podwyżki dla swoich o 40-60% nie wystarczą. I jeszcze lockdown zróbcie. Będzie komplet.
kominl
Pisory nie maja wplywu na obecne czynniki powyzszajace ceny ale za to lewacy tuskowi maja wplyw na blokowanie funduszy z UE ... kto dziala na szkode Polski?
volksempfanger
VAT, akcyza. Przecież finanse państwa są w doskonałym stanie, w czym problem czasowo obniżyć trollu?

Powiązane: Polityka pieniężna

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki