REKLAMA

Podsumowanie rządów premiera Donalda Tuska

2014-09-10 10:03
publikacja
2014-09-10 10:03
fot. Dyjuk/REPORTER / EastNews

9 września 2014 r. rząd podał się do dymisji. Donald Tusk był najdłużej sprawującym swoją funkcję premierem po 1989 roku - swoją misję pełnił dokładnie 2489 dni, a przez jego rząd przeszło łącznie 47 ministrów. Prezentujemy kluczowe liczby, porównania, najważniejsze i najtrudniejsze reformy oraz ciekawostki z ostatnich 7 lat.

5 NAJWAŻNIEJSZYCH SUKCESÓW RZĄDU

 • Wprowadzenie pakietu rozwiązań na rzecz rodziny

Roczne urlopy rodzicielskie, darmowy podręcznik, Karta Dużej Rodziny, program dofinansowania in vitro, wprowadzenie do ustawy zakazu bicia dzieci, zwiększenie dofinansowania do budowy żłobków, zmniejszenie opłat za przedszkola.

 • Skok infrastrukturalny

Ponad 1800 km autostrad i dróg ekspresowych oddanych do użytku od listopada 2007 r. Budowa ponad 2600 Orlików. Modernizacja 89 dworców i 5,4 tys. km torów kolejowych. Modernizacja 10 lotnisk. 90 wybudowanych lub zmodernizowanych komend od 2013 roku. Budowa 12,6 tys. km sieci szerokopasmowego internetu. Modernizacja 2000 ośrodków naukowych. Udane przygotowanie i organizacja EURO 2012.

 • Silna Polska w UE

Jerzy Buzek przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Sukces merytoryczny i organizacyjny polskiej prezydencji w UE w 2011 roku. Wynegocjowanie 300 mld z budżetu UE w 2013 roku. Polski premier wybrany szefem Rady Europejskiej w 2014 roku.

 • Utrzymanie wzrostu gospodarczego w Polsce

Polska z wynikiem 20,1% znajduje się na pierwszym miejscu w UE pod względem wielkości skumulowanego PKB w latach 2008-2013. Dla porównania druga w zestawieniu Słowacja odnotowała skumulowany wzrost na poziomie 11,1%, przy średniej unijnej na poziomie -0,9%. Wzrost PKB za II kwartał 2014 r. wyniósł 3,3%.

 • Inwestycje w bezpieczeństwo Polski: polską armię i energetykę

Zniesienie poboru do wojska od 2009 roku i postawienie na rozwój armii zawodowej. Zwiększenie nakładów finansowych na armię (w 2013 r. ok. 5,913 mld zł, w porównaniu do 3,898 mld zł w 2006 roku) i zakup nowoczesnego sprzętu (m.in. Leopardy, Rosomaki). Zwiększyliśmy pojemność magazynów gazowych, powstaje blisko 1000 km nowych gazociągów. Kończymy budowę terminala LNG w Świnoujściu. Rozpoczęliśmy budowę elektrowni w Opolu - największej inwestycji przemysłowej w wolnej Polsce, która będzie dostarczać prąd do 2 mln gospodarstw domowych.

5 NAJTRUDNIEJSZYCH REFORM RZĄDU

 • Wydłużenie wieku emerytalnego

Od 2013 r. stopniowo zrównywany jest i podwyższany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Docelowo będziemy pracować do 67. roku życia. Reforma była potrzebna ze względów demograficznych - w latach 2010-2040 liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie o 4,9 mln. Brak reformy groziłby zachwianiem bezpieczeństwa emerytalnego Polaków.

 • Reforma OFE

Rząd przyjął zmiany, w ramach których zlikwidowano część obligacyjną OFE i wprowadzono dobrowolność, jeśli chodzi o dalsze przekazywania przyszłych składek do OFE. Dzięki reformie udało się zapewnić zarówno bezpieczeństwo finansów publicznych, jak i przyszłych emerytur.

 • Wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków

Dla rocznika dzieci urodzonych w 2008 r. proces ten miał charakter etapowy. Od września 2014 r. do pierwszej klasy obowiązkowo poszły dzieci, które urodziły się do końca czerwca 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika, czyli te które przyszły na świat w drugiej połowie 2008 r., zostaną objęte obowiązkiem szkolnym dopiero od 2015 r. Od 2015 roku wszystkie sześciolatki będą obowiązkowo rozpoczynały naukę w szkołach. Wcześniejsze rozpoczęcie edukacji to wykorzystanie najlepszego okresu w rozwoju dziecka. To szansa na jego szybszy rozwój, zwiększanie samodzielności i odkrywanie talentów.

 • Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego

Rozdzielenie urzędów ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, wzmocnienie apolityczności prokuratury i niezależności prokuratorów w konkretnych sprawach, a także zwiększenie roli samorządu zawodowego prokuratorów - to główne założenia nowelizacji ustawy o prokuraturze, obowiązującej od 31 marca 2010 roku. Reforma zapewniła apolityczność prokuratury.

 • Reformy w służbie zdrowia

Wprowadzenie od stycznia 2012 roku ustawy refundacyjnej, której celem było ograniczenie nadużyć finansowych przy refundacji leków. Uruchomienie od stycznia 2013 r. systemu eWUŚ, dzięki któremu przy rejestracji do lekarza wystarczy mieć ze sobą dowód tożsamości i PESEL, zamiast dokumentów poświadczających opłacenie składek (tzw. RMUA). Od 1 stycznia 2015 roku zaczną obowiązywać pakiety: onkologiczne - pacjenci onkologiczni będą leczeni bez limitów i w krótkim terminie; kolejkowe - zwiększy się liczba badań, które będzie mógł zlecić lekarz rodzinny, a pacjenci uzyskają łatwiejszy dostęp do specjalistów.

KLUCZOWE LICZBY I PORÓWNANIA

Płaca minimalna

2006 r.
2007 r.
2013 r.
2014 r.
899,1 zł
936 zł
1600 zł
1680 zł

Przeciętne wynagrodzenie

2006 r.

2007.
2013 r.
2014 r. (II kwartał) – dane GUS
2477,23 zł
2691,03
3650,06 zł
3739,97 zł

Płaca minimalna wobec średniej pensji

2006 r.

2007 r.
2013 r.
2014 r. (w II kwartale)
36%
34%
43%
45%

Bezrobocie

Lipiec 2006 r.

Lipiec 2007 r.
Lipiec 2013* r.
Lipiec 2014 r.
15,7%
12,1%
13,1%
11,9%

* Polska zajmuje drugie miejsce wśród państw UE pod względem liczby nowych miejsc pracy, które powstały w latach 2008-2013.

Eksport


2006 r.

2007 r.

2013 r.*

87,9 mld euro

101,838 mld euro

154,9 mld euro

  *w 2013 roku rekordowy wynik od 1989 roku

Saldo wymiany handlowej


2006 r.

2007 r.

2013 r.

-12,8 mld euro

- 18,5 mld euro

-1,9 mld euro

Liczba przedszkoli

2006 r.

2007 r.
2013 r.
7811
7844
10 436 (wg stanu na 30.09.2013) – wzrost o ok. 33% do roku 2006)

Liczba dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym na terenach wiejskich

2006 r.

2007 r.
2013 r.
100 tys.
105 tys.
ponad 300 tys.

Liczba żłobków i klubów dziecięcych

2006 r.
2007 r.
2014 r.
371
373
2000 (wzrost o ok. 439% do roku 2006)

Wydatki NFZ na ochronę zdrowia

2006 r.
2007 r.
2014 r.
36 mld zł
40,1 mld
63,6 mld zł (wzrost o ok. 76% w stos. do 2006 r.)

Wydatki na onkologię (wartość zawartych umów we wszystkich rodzajach świadczeń)

2006 r.
2007 r.
2014 r.
1,6 mld zł
2 mld
4,5 mld zł (wzrost o ok. 181% w stos. do 2006 r.)

Liczba zadłużonych szpitali

2006 r.

2007 r.
2014 r.
574
515
311 (spadek o ok. 46% w stos. do 2006 r.)

Liczba istniejących km dróg szybkiego ruchu


2006 r.

2007 r.

2014 r. (lipiec)
Liczba km autostrad i dróg ekspresowych
959,9
1001,9
2810,7 (wzrost o ok. 192% do 2006 r.)Nakłady na modernizację armii


2001 r.

2006 r.

2007 r.

2013 r.

1,185 mld zł

3,898 mld zł

5,610 mld zł

5,913 mld zł

Pojemność magazynów gazowych


2006 r.

2007 r.

2014 (do końca roku)
1,7 mld m3 1,660 m3* 2,9 mld m3

Nakłady na inwestycje kulturalne

2006 r. 2007 r. 2014 r.
102,47 mln zł 111,87 mln zł 353,89 mln zł

Wydatki na szkolnictwo wyższe

2006 r.

2007 r.
2014 r.
9,94 mld zł
10,72 mld zł
15,11 mld zł

RZĄD W LICZBACH

Liczba dni urzędowania premiera

 • 2489 dni, co stanowi 6 lat, 9 miesięcy i 23 dni.

Liczba wizyt krajowych premiera:

 • Kadencja 2007-2011 - 131

 • Kadencja 2011-2014 - 99

 • Łącznie - 230

Liczba wizyt zagranicznych premiera:

 • Kadencja 2007-2011 - 128

 • Kadencja 2011-2014 - 81

 • Łącznie - 209

Liczba posiedzeń rządu

 • Kadencja 2007-2011 - 218

 • Kadencja 2011-2014 - 153

 • Łącznie - 371

Liczba ministrów w I i II kadencji

 • 47 ministrów

/ Kancelaria Premiera

Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (4)

dodaj komentarz
~Tyrmand
Kpiny? Ponad 1800 km autostrad i dróg ekspresowych oddanych do użytku od listopada 2007 r. Toskad w raporcie GDDKiA mowa o oddaniu tylko 207 km? Bo oddanie nie oznacza zbudowania!! A niektóre odcinki były "oddawane" po 3x ! Budowa ponad 2600 Orlików? Niemcy oficjalnie nie dopuszczają do permanentnego używania przez Kpiny? Ponad 1800 km autostrad i dróg ekspresowych oddanych do użytku od listopada 2007 r. Toskad w raporcie GDDKiA mowa o oddaniu tylko 207 km? Bo oddanie nie oznacza zbudowania!! A niektóre odcinki były "oddawane" po 3x ! Budowa ponad 2600 Orlików? Niemcy oficjalnie nie dopuszczają do permanentnego używania przez dzieci nawierzchni tego typu bo jako zbyt TWARDE są szkodliwe dla rozwijającego się układu kostno-szkieletowego dziecka! nawierzchnie takie - bardzo drogie - wykorzystują TYLKO na wyczynowych stadionach. Modernizacja 89 dworców i 5,4 tys. km torów kolejowych. Ale oficjalny raport Unijnej spec-komisji ds. kolei z wiosny 2013 stwierdza że tylko 24% polskich torów ma średni europejski poziom. Modernizacja 10 lotnisk. A gdzie wybudowanie np. 4 lotnisk ZBĘDNYCH?? 90 wybudowanych lub zmodernizowanych komend od 2013 roku. A gdzie mowa o ZAMKNIĘTYCH DZIESIĄTKACH lokalnych posterunków i komend?? Budowa 12,6 tys. km sieci szerokopasmowego internetu. A gdzie dotrzymanie obietnicy Tuska o laptopie w każdym dziecięcym plecaku i darmowym internecie w każdym domu? A brak komentarza o zmarnowaniu 10 miliardów na spartoloną przez Boniego cyfryzację i największej w polskiej historii aferze łapówkarskiej - tej dot. właśnie cyfryzacji? Modernizacja 2000 ośrodków naukowych. A gdzie mowa o PO-wskiej redukcji wydatków na naukę?? "Udane" przygotowanie i organizacja EURO 2012? Afera stadionowa? Blisko 600 tys. "nagrody" dla nieudacznika, który spie...olił Basen Narodowy? I 4x zawyżony jego koszt!!! A 6 razy wymieniana nawierzchnia w Poznaniu? No i najgorsze w historii polskiego.
~Tomo
Roczne urlopy rodzicielskie, darmowy podręcznik, Karta Dużej Rodziny, program dofinansowania in vitro, wprowadzenie do ustawy zakazu bicia dzieci, zwiększenie dofinansowania do budowy żłobków, zmniejszenie opłat za przedszkola. Ocena? "Darmowy podręcznik"? Potwornie drogi i merytorycznie fatalny, zarobiły na nim Roczne urlopy rodzicielskie, darmowy podręcznik, Karta Dużej Rodziny, program dofinansowania in vitro, wprowadzenie do ustawy zakazu bicia dzieci, zwiększenie dofinansowania do budowy żłobków, zmniejszenie opłat za przedszkola. Ocena? "Darmowy podręcznik"? Potwornie drogi i merytorycznie fatalny, zarobiły na nim osoby związane z PO, niesprawiedliwy bo tylko dla wybranych roczników, zapłacimy WSZYSCY z wysokich podatków. Sukces? Karta DR? Ze zniżką do np. Armaniego i Lacoste? Np. 5 % rabat w marketach Alma (zniżka na cały asortyment z wyjątkiem tytoniu i alkoholi twardych). Ponadto K DR np. gwarantuje 10% rabatu na cały asortyment w sklepach z odzieżą marki Vistula (garnitury od 649 zł?) oraz 10% rabatu na BIŻUTERIĘ W.Kruk i 5% na kupowane tam ZEGARKI!! PO wprowadza "ustawowy zakaz bicia dzieci"? Ale nowa PO-wska ustawa o Policji pozwala za to Policji strzelać do kobiet w widocznej ciąży i nieletnich poniżej 13 lat! Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli? A kto najpierw ograniczył oświatową subwencję rządową likwidująca de facto w gminach żłobki i przedszkola? PO! Hipokryzja? Manipulacja!!!
~Trzeźwy
Takiej propagandy to nawet Goebels by się nie powstydził!! Ho, ho! Szkoda ze większość to najczystsza manipulacja a połowa to zwykłe kłamstwa i niedopowiedzenia. Eh, Urban ten to umiał zakręcić...
~trewor
Łezka aż się w oku zakręciła podobne pieśni pochwalne czytałem za czasów PRL w trybunie ludu. Jak można dług nazywać sukcesem. Korupcja, układy, koleśiostwo , powodowanie likwidowania firm,jednym słowem haracz za wszystko. Widać ze toniemy bo szczur już uciekł.

Powiązane: Rząd Donalda Tuska

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki