REKLAMA

Po odpis z księgi wieczystej przed ekran komputera

2012-07-20 07:41
publikacja
2012-07-20 07:41
Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem https://ems.ms.gov.pl/start umożliwia dostęp do aktualnych danych rejestrowych KRS z opcją darmowego pobierania wydruków, którymi można zastępować płatne, aktualne odpisy z KRS. Pod wskazanym adresem internetowym można także korzystać z systemu umożliwiającego zawiązanie i rejestrację spółki z o.o. S24. Ponadto można przeglądać numery MSiG.
zakładanie firmy»Jak założyć i zarejestrować spółkę – krok po kroku

Po wejściu na stronę internetową https://ems.ms.gov.pl/start widać 5 zakładek i poniżej 3 kwadraty. Zakładka (ale nie kwadrat) Krajowy Rejestr Sądowy, a także opcje "Wyszukaj Podmiot"/"Wyszukaj Dłużnika"/"Weryfikuj Wydruk" dotyczą dostępu do aktualnych danych KRS z możliwością ich wydruku. Zakładka (kwadrat) Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG) od początku lipca 2012 r. umożliwia przeglądanie jego egzemplarzy. Natomiast zakładka (kwadrat) Moje Konto, zakładka Korespondencja i kwadrat Krajowy Rejestr Sądowy przeznaczone są do zawiązywania i rejestracji spółki z o.o. S24. Także uwagi zamieszczone poniżej o terminie rozpatrywania wniosków i o konieczności posiadania założonego i aktywnego konta odnoszą się wyłącznie do systemu obsługującego składanie wniosku o wpis S24 do KRS. System ten uruchomiono w styczniu 2012 r. Poza tym dla zalogowanych użytkowników uaktywnia się opcja pod kwadratem Krajowy Rejestr Sądowy "Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy".

Z funkcjonalności systemu eMS w zakresie dostępu do danych KRS i egzemplarzy MSiG można korzystać bez uprzedniej rejestracji i logowania.

Bezpłatne odpisy

Najbardziej wyczekiwanym udogodnieniem jest udostępnienie w Internecie wszystkich aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Korzystając z ministerialnego systemu możemy sprawdzić aktualne dane podmiotów wpisanych do rejestru:

  • przedsiębiorców,
  • stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • dłużników niewypłacalnych.

Przeglądanie pierwszych dwóch rejestrów możliwe jest po kliknięciu "Wyszukaj Podmiot", a trzeci poprzez opcję "Wyszukaj Dłużnika". Dane o dłużniku uzyskać można po podaniu numeru RDN.


 »Są już odpisy z KRS za darmo! 

Natomiast zasoby wyszukiwarki rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń (…) można przeszukiwać poprzez podanie numeru KRS albo NIP, REGON czy takich danych jak nazwa, województwo, powiat, gmina, miejscowość. Co bardzo ważne, dane wyświetlane są według klucza poprzednio funkcjonującej wyszukiwarki, tj. w ograniczonym zakresie. Natomiast wszystkie aktualne dane uzyskamy klikając w opcję "Pobierz wydruk". W ten sposób otrzymamy dokument "Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców/stowarzyszeń (..)/dłużników niewypłacalnych" w zależności od tego, do którego rejestru wpisany jest podmiot, którego dane uzyskaliśmy. Dokumentem tym możemy zastąpić płatny aktualny odpis z KRS.


Ze wszystkich funkcjonalności udostępnionych przez MS pod adresem https://ems.ms.gov.pl/start można korzystać bez konieczności posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Chwilowe niejasności

Po uruchomieniu systemu umożliwiającego wgląd do aktualnych danych rejestrowych KRS z opcją ich wydruku okazało się, że forma graficzna generowanego dokumentu (zwłaszcza nagłówka) jest niezgodna z tą, jaka została określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie m.in. cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. z 2011 r. nr 297, poz. 1760).

Kwestia ta jest istotna w świetle art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.). W myśl tego przepisu pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze. Cechy te określa wspomniane wcześniej rozporządzenie i są to:

  • adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do KRS,
  • forma graficzna zgodna z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia,
  • identyfikator wydruku.
ABC zakładania firmy » ABC zakładania firmy

O ile wydruk od początku zawiera pierwszą i trzecią cechę, o tyle forma graficzna nie odpowiadała tej wskazanej w rozporządzeniu. Można zatem było mieć wątpliwości czy uzyskany wydruk ma jedynie walor informacyjny. O wyjaśnienie tej kwestii poprosiliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną dnia 3 lipca 2012 r. wydruki wygenerowane z użyciem systemu dostępnego pod adresem http://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwanie podmiotu posiadają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS. Jednocześnie MS zgodnie z zapewnieniami udzielonymi redakcji GP usunęło rozbieżności formy graficznej wydruku ze wskazaną w załącznikach do rozporządzenia.

Pełny odpis tylko od CI KRS

Pobrany samodzielnie wydruk odpowiada jedynie aktualnemu odpisowi z KRS. Nie zastąpi natomiast odpisu pełnego (60 zł). W odróżnieniu od odpisu aktualnego i odpowiadającej jemu informacji zawiera on treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów niepodlegających ujawnieniu. Tym samym pozwala np. na udokumentowanie, że dana osoba w określonym czasie była wspólnikiem spółki osobowej czy członkiem organu spółki kapitałowej.

Odpis pełny można uzyskać jedynie z CI KRS. Wniosek należy złożyć na dotychczasowych zasadach, tj. w centrali CI KRS (osobiście, korespondencyjnie, elektronicznie) lub w jej oddziale (wyłącznie osobiście).

Inne opcje Internetowe

Poza wskazanymi rozwiązaniami bez zmian funkcjonuje "Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG" (http://pdi.ms.gov.pl/portal_v1/). Przy tym dostęp do sądów rejestrowych czy CI wymaga posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym.


autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Gazeta Podatkowa nr 58 (890) z dnia 2012-07-19

Przedawnienie roszczeń w obrocie gospodarczym. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~Gość
Mylący tytuł. KRS a Księga wieczysta to dwie różne rzeczy.
~obserwator
A gdzie ta Księga Wieczysta?
Coś się Wam redaktorze pochlastało :)

Powiązane: Prawo przedsiębiorcy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki