REKLAMA

Platige Image: Uzupełnienie informacji przekazanych w raporcie okresowym za II kwartał 2020 r.

2020-09-16 20:54
publikacja
2020-09-16 20:54
Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) w załączeniu przekazuje uzupełnienie informacji przekazanych w raporcie okresowym za II kwartał 2020 r.

Niniejsze uzupełnienie zawiera dane uszczegóławiające skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe w zakresie oznaczonym cyframi arabskimi w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za II kwartał 2020 roku.

Ponadto niniejsze uzupełnienie zawiera informacje dotyczące przedmiotu działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej Emitenta i udziału Emitenta w ogólnej liczbie głosów w tych spółkach oraz informacje w odniesieniu do Emitenta o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że kwartalne dane finansowe w porównaniu do raportu okresowego Emitenta z dnia 7 sierpnia 2020 r. nie uległy żadnym zmianom.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) w związku z § 5 ust. 2 i 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki