REKLAMA

Platige Image: Informacja dotycząca emisji warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2022

2021-07-16 17:33
publikacja
2021-07-16 17:33
Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o emisji przez Spółkę 48 858 warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki w ramach realizacji za rok 2020 Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2022. Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpiła w wyniku ich objęcia oraz wydania, tj. rejestracji warrantów w dniu dzisiejszym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpiła w wykonaniu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2022 oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 maja 2020 r. oraz 28 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków objęcia warrantów subskrypcyjnych za rok 2020.

Wyemitowane warranty subskrypcyjne serii B Spółki uprawniają do objęcia 48 858 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki po cenie emisyjnej 0,10 zł za jedną akcję. Warranty subskrypcyjne serii B zostały przydzielone Panu Karolowi Żbikowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki oraz Panu Arturowi Małkowi – Członkowi Zarządu Spółki. Warranty subskrypcyjne serii B zostały objęte przez osoby uprawnione nieodpłatnie. Prawa z warrantów subskrypcyjnych mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki