REKLAMA

Pięć zadań dla Polski

2015-10-04 06:00
publikacja
2015-10-04 06:00

Zwiększenie produktywności, przygotowanie dodatkowych projektów inwestycyjnych i zapewnienie 2 bilionów złotych kapitału, inwestycje w innowacyjność gospodarki, sprostanie wyzwaniom demografii oraz wsparcie dla biznesu wraz z poprawą poziomu usług publicznych – to zdaniem McKinsey&Company 5 najważniejszych zadań dla Polski w perspektywie najbliższych 10 lat.

/ YAY Foto

Eksperci McKinsey&Company wspólnie z redakcją magazynu Forbes przygotowali raport „5 zadań dla Polski”, który pokazuje miejsce polskiej gospodarki na tle kluczowych gospodarek europejskich i podpowiada sprawującym władzę jak przejść od gospodarki opartej w dużej mierze na taniej sile roboczej na gospodarkę opartą na innowacjach i wiedzy. Podstawą ocen były wywiady z ponad 300 prezesami największych firm w Polsce.

Kluczowe znaczenie ma zwiększenie produktywności rolnictwa, produkcji, górnictwa i energetyki. Te cztery sektory odpowiadają za 60 proc. różnicy – in minus – produktywności polskiej gospodarki w stosunku do tego samego wskaźnika w 15 krajach „starej” Unii Europejskiej. Znaczenie zmian w tych dziedzinach wynika także stąd, że mają one charakter zaplecza surowcowego dla innych sektorów, decydują zatem o wynikach całej gospodarki. W produkcji najwyższy potencjał poprawy produktywności istnieje w motoryzacji, w przemysłach meblarskim, tekstylnym oraz odzieżowym.

Utrudnieniem dla pożądanych zmian jest to, że w dziedzinach tych – poza rolnictwem – a także w transporcie, dominują nadal duże przedsiębiorstwa państwowe. Zdaniem ekspertów McKinseya wpływ państwa nie musi ograniczać rozwoju, innowacyjności i działań w skali globalnej, ale zarazem zwracają uwagę na częstą rotację kadry zarządzającej przedsiębiorstwami państwowymi, co nie sprzyja podejmowaniu ryzyka. Zauważają także, że analiza wyników 80 największych polskich spółek giełdowych wykazuje, iż firmy prywatne zdecydowanie lepiej wypadają od firm państwowych pod względem zwrotu z zainwestowanego kapitału, a kosztem jego pozyskania. Tworzą więc większą wartość.

W opinii liderów biznesu dalsza poprawa produktywności zależeć będzie głównie od wprowadzenia innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych. Wskazuje to, że zarządy firm zdają sobie sprawę, iż proste rezerwy podnoszenia produktywności w Polsce wyczerpały się.

Wyższa produktywność potrzebna jest by gromadzić więcej kapitału na rozwój. W ocenie McKinseya Polska potrzebuje dodatkowo nawet 140 mld złotych rocznie w latach 2015 – 2020 oraz 230 mld – średnio – w kolejnych 5 latach aby osiągnąć poziom inwestycji zapewniających perspektywę długoterminowego, szybkiego i stabilnego rozwoju.

Dla zwiększenia produktywności potrzeba więcej kapitału, dobrych projektów, związanych m.in. z innowacjami (Polska jest nadal w ogonie Europy jeśli chodzi o wydatki na innowacje) oraz – co podkreślają liderzy opinii – stabilność otoczenia regulacyjnego. Znaczące jest, że dla prezesów firm stabilność ta jest ważniejsza od zwiększenia zakresu ulg finansowych. To jasny sygnał dla parlamentu i rządu, że potrzebne są długofalowe strategie dla głównych gałęzi gospodarki. Ich brak skraca horyzont i zwiększa ryzyko inwestycyjne.

Konieczne jest odwrócenie negatywnego trendu demograficznego na rynku pracy. Do 2025 roku, według szacunków, liczba ludności w wieku produkcyjnym (od 15 do 59 lat) spadnie o 2,7 miliona osób. Największe wyzwania: ubędzie rąk do pracy, niska jest wciąż stopa aktywności zawodowej w wieku do 64 lat i ujemna wciąż migracja netto. W opinii liderów biznesu najważniejszy jest rozwój zaniedbanego szkolnictwa zawodowego oraz aktywizacja zawodowa kobiet i osób starszych.

W relacjach państwa i biznesu główny wysiłek powinien zostać położony na poprawę poziomu usług publicznych. Pod względem łącznych ciężarów podatkowych sytuacja firm w Polsce nie jest zła. Przykładowo stawka CIT jest niższa od średniej w Unii Europejskiej (19 proc., wobec średniej 22 proc.), stawka VAT nieznacznie tylko wyższa od średniej europejskiej (22 proc.), a opodatkowanie pracy jest na poziomie średniej w krajach należących do OECD (36 proc.).

Większe znaczenie ma poprawa efektywności sądów. Przy większym budżecie i większej liczbie sędziów niż w krajach Europy Zachodniej Polska ma – zdaniem ekspertów McKinseya – zdecydowanie gorsze wyniki w mierzeniu efektywności systemu sądownictwa. Najważniejsze zadania to: przyspieszenie i uproszczenie procedur administracyjnych, odejście od dyktatu najniższej ceny w systemie zamówień publicznych, powiązanie wynagrodzeń urzędników z efektami ich pracy, przyspieszenie rozstrzygania gospodarczych sporów sądowych.

Raport 5 zadań dla Polski można znaleźć tutaj.

Źródło:
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (6)

dodaj komentarz
~hm
1. Wykopać PO
2. Wykopać PSL
3. Wykopać SLD
4. Wykopać PiS
5. Nie wpuszczać imigrantów.

w skrócie: "wszyscy won!"
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~MacGawer
"Kluczowe znaczenie ma zwiększenie produktywności rolnictwa, produkcji, górnictwa i energetyki. "

Doszedłem do tego zdania i dalej nie czytałem. To gniot, a nie zaport! Nie tak dawno Kompania Weglowa zwiększyła produktywność wydobywając węgiel na zwały. Gdy te urosły pod samo niebo okazało sie, że
"Kluczowe znaczenie ma zwiększenie produktywności rolnictwa, produkcji, górnictwa i energetyki. "

Doszedłem do tego zdania i dalej nie czytałem. To gniot, a nie zaport! Nie tak dawno Kompania Weglowa zwiększyła produktywność wydobywając węgiel na zwały. Gdy te urosły pod samo niebo okazało sie, że nie zostaje nic innego jak bankructwo. Z takimi liderami biznesu możemy dogonić Bangladesz! Szanowni menagerowie, produkcja musi zostać kupiona za oplacalną dla producenta cenę. A zatem jeżeli chcemy zwiększyć ilośc towarów na tynku, to inwestycje MUSZĄ iść w kierunku EFEKTYWNOSCI. W przeciwnym wypadku mamy to co opisałem wyżej czyli produkcję na magazyn bo klientow na drogi towar ani widu, ani slychu.

Wiem, wiem, pisze jak osoba o umyśle ścisłym, a ekonomia w/g współczesnej definicji jest nauka spoleczną gdzie wszystko jest możliwe. Jak liderzy twierdzą, że trzeba produkować, to trzeba i już. Materia w/g współczesnej ekonomii tylko stwarza problemy więc najlepiej ją zignorować.
~no2zUS
Dlaczego stawia się na równi osobę samozatrudnioną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą z przedsiębiorcą?
UE=ZSRE (Związek Socjalistycznych Republik Europejskich)
https://www.youtube.com/watch?v=2wjgVIHnwZY
Polacy masowo emigrują i nie chcą wracać, "zielona wyspa"?
http://www.bankier.
Dlaczego stawia się na równi osobę samozatrudnioną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą z przedsiębiorcą?
UE=ZSRE (Związek Socjalistycznych Republik Europejskich)
https://www.youtube.com/watch?v=2wjgVIHnwZY
Polacy masowo emigrują i nie chcą wracać, "zielona wyspa"?
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Emigracja-Polakow-zbliza-sie-do-rekordu-3205470.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zapowiada-sie-emigracyjny-rekord-3330233.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Prawie-polowa-mlodych-chce-emigrowac-3379539.html
http://www.bankier.pl/forum/temat_polacymasowouciekaja-na-zachodeuropyzblizamy-sie-do-rekordowej-emigracji,15579937.html
KARA dla samozatrudnionych 1100 zł/mc na armię urzędników ZUS (Zakład Ubożeń Społecznych)
KARA (podatek) od niezapłaconej faktury na armię urzędników US (Uciskać Społeczeństwo)
https://www.youtube.com/watch?v=3AFwIOmeA8Y
Polecam książkę Thomas E. Woods "Kościół a wolny rynek"
~spostrzegawczy
Produktywności czego ? Bubli ? Papierowych mebli samochodów i sprzętu AGD o żywotności mniejszej niż 5 lat i nienaprawialnych , bo się nie opłaca. Spożywki z soi , wody i emulgatorow.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki