Pekao stawia na personalizację i cyfryzację

2021-04-08 10:23
publikacja
2021-04-08 10:23

Rozwój kanałów i usług cyfrowych, lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów, wzrost rentowności i koncentracja na najbardziej dochodowych segmentach rynku  – to główne założenia przyjętej przez Pekao strategii „Odpowiedzialny bank. Nowoczesne bankowanie”.

/ fot. Materiał Partnera /

 Bank Pekao opiera strategię na lata 2021-2024 na czterech filarach: „Klient”, „Wzrost”, „Efektywność” i „Odpowiedzialność”. Na pierwszym miejscu stawia klientów i ich satysfakcję. Pekao chce być dla nich bankiem pierwszego wyboru.  Jedną z kluczowych miar sukcesu, do której Bank będzie dążył to skokowy awans w rankingach satysfakcji klientów. W tym celu Pekao planuje w większym stopniu wykorzystać nowoczesne narzędzia wspierające sprzedaż i zaawansowaną analitykę danych. Personalizacja, lepsze dopasowanie oferty do potrzeb oraz poprawa jakości obsługi ma przełożyć się na większą satysfakcję i skłonność klientów do polecania Pekao.

Celem Pekao jest wzrost liczby klientów bankowości mobilnej z obecnych 2 mln do 3,2 mln w 2024 roku. Poprzez skokową cyfryzację Pekao planuje poprawić efektywność i wzrost rentowności mierzonej wskaźnikiem ROE z 4,5 proc. w roku 2020 do około 10 proc. w 2024 roku. Atrakcyjność banku w oczach inwestorów podniesie przyjęta polityka dywidendowa, która zakłada przeznaczenie dla akcjonariuszy od 50 do 75 proc. zysku netto wypracowanego w kolejnych latach 2021-2024.

Pełna digitalizacja

W centrum wszystkich swoich działań Bank będzie stawiał klienta i jego potrzeby, dlatego zamierza intensywnie rozwijać kanały cyfrowe oraz szybkie i wygodne procesy obsługi. Pekao będzie dążył do umożliwienia klientom detalicznym załatwienie prawie każdej sprawy online. Wskaźnik digitalizacji wynoszący blisko 100 proc. to jedna z kluczowych aspiracji strategicznych.

– W kanałach zdalnych jest coraz więcej naszych klientów, a pandemia tylko przyspieszyła ten proces. Musimy wyprzedzać ich oczekiwania i oferować nowoczesne rozwiązania. Konsekwencją transformacji będzie dalsza poprawa efektywności. Naszym celem jest odbudowa rentowności mierzonej wskaźnikiem ROE do poziomu ok. 10% w 2024 roku. Mamy wszystkie narzędzia i doskonały zespół, aby nasze ambicje zrealizować – zapewnia Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Głównym kanałem kontaktu z klientem będzie aplikacja mobilna PeoPay, która jest stale rozwijana i doskonalona. W aplikacji będzie można m.in. wziąć pożyczkę gotówkową, uzyskać dostęp do oferty maklerskiej i produktów ubezpieczeniowych a także do konkurencyjnych usług dodanych. W tym między innymi dzięki nawiązaniu współpracy ze SkyCash jeszcze w tym roku aplikacja umożliwi płatności za transport w prawie 200 polskich miastach.

Wzrost w najbardziej rentownych segmentach rynku

Kolejnym celem banku jest wzmacnianie pozycji rynkowej w segmencie pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych.

– Za sprawą nowoczesnego CRM-u pragniemy dbać o to, by oferta, która trafia do danej osoby, była bardziej spersonalizowana i dopasowana do jej potrzeb. Liczymy, że pomoże nam to osiągnąć wzrost dochodu w przeliczeniu na klienta indywidualnego o ok. 20 proc. w perspektywie 2024 roku – mówi Wojciech Werochowski, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej.

Pekao chce w ciągu najbliższych czterech lat pozyskiwać co roku ponad 400 tys. klientów indywidualnych i zwiększyć udział w rynku pożyczek gotówkowych z obecnych 7 proc. do 10 proc. w 2024 roku.

Kanały zdalne, analityka danych i automatyzacja procesów kredytowych ma również pomóc w pozyskiwaniu klientów wśród mikrofirm. Bank liczy na wzrost udziału rynkowego w tym segmencie o 3 pkt. proc. z 5 do 8 proc. Chce też co roku pozyskiwać ponad 40 tys. mikroprzedsiębiorstw.

Wzrost udziału rynkowego z 10 proc. do 12 proc. w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, bank planuje osiągnąć również m.in. dzięki wykorzystaniu potencjału kanałów zdalnych, analityki danych, prostym i zautomatyzowanym procesom kredytowym a także rozbudowanej ofercie usług okołobankowych.

Kompletna oferta i wygodne procesy

W pozyskiwaniu mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw ma pomóc kompletna oferta odpowiadająca na ich potrzeby. W planach jest więc poszerzanie oferty o usługi dodane, które będą ułatwiały zarządzanie finansami przedsiębiorstwa online.

Bank planuje również skokowo poprawić szybkość procesów kredytowych. Liczy, że uda mu się skrócić czas decyzji do jednego dnia przy kredycie dla mikrofirm i MŚP oraz do 8 dni przy kredycie hipotecznym.

Cyfryzacja oferty i procesów obsługi obejmie również produkty inwestycyjne. W kanałach zdalnych ma być sprzedawane 80 proc. wolumenu funduszy inwestycyjnych. Pekao chce też wzmocnić współpracę z PZU i poszerzyć ofertę produktów ubezpieczeniowych. Chodzi między innymi o ubezpieczenia powiązane z pożyczkami gotówkowymi i kredytami hipotecznymi. Bank liczy także na nowy strumień dochodów z tzw. produktów samodzielnych, takich jak np. ubezpieczenia komunikacyjne. Wzrost sprzedaży ubezpieczeń ma przełożyć się na dwukrotny wzrost składki przypisanej brutto do 2024 r.

– Słuchając głosu klientów będziemy skoncentrowani na dostarczaniu usług jeszcze lepiej spełniających ich wymagania. Chcemy szybko i trafnie realizować ich potrzeby. W tym celu zbudujemy systemowe podejście do zarządzania jakością danych i nową infrastrukturę analityczną – podkreśla Błażej Szczecki, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Technologii i Operacji.

Zrównoważony rozwój

Jednym z filarów strategii Pekao jest odpowiedzialność. Pod tym pojęciem kryje się przede wszystkim odpowiedzialne podejście do budowania długoterminowych i opartych na zaufania relacji z klientami. Bank chce wspierać rozwój gospodarczy. Służyć ma temu między innymi zaangażowanie w dystrybucję środków z rządowych i unijnych programów odbudowy gospodarki i transformacji klimatycznej. Działalność komercyjna i operacyjna banku ma być również w coraz większym stopniu oparta o czynniki zrównoważonego rozwoju. W tym celu Pekao zamierza angażować się w finansowanie projektów zrównoważonych a także wspierać stopniowe i uporządkowane przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną.

Źródło:Materiał partnera
Zyskaj aż 250 zł w promocji Konta 360°! Sprawdź i skorzystaj!

Zyskaj aż 250 zł w promocji Konta 360°! Sprawdź i skorzystaj!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki