WAŻNE

PartnerBud S.A.: wyniki finansowe

2020-06-29 23:17
publikacja
2020-06-29 23:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_PartnerBud_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
list_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spraw_z_bad_GK__PartnerBud_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 217 345 220 302 50 524 51 630
II. Zysk (strata) z dzialalności operacyjnej (38 363) (33 328) (8 918) (7 811)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (49 463) (37 248) (11 498) (8 730)
IV. Zysk (strata) netto (58 247) (32 759) (13 540) (7 677)
V. Całkowity dochód netto (58 247) (32 759) (13 540) (7 677)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (11 061) (19 952) (2 571) (4 676)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 656 3 391 152 795
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 287 18 660 2 391 4 373
IX. Przepływy pieniężne netto razem (118) 2 099 (27) 492
X. Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą (2,32) (3,97) (0,54) (0,93)
XI. Aktywa razem 145 018 162 282 34 054 37 740
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 219 417 196 686 51 524 45 741
XIII. Zobowiązania długoterminowe 19 907 18 900 4 675 4 395
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 199 510 177 786 46 850 41 346
XV. Kapitał własny (74 399) (34 404) (17 471) (8 001)
XVI. Kapitał podstawowy 12 571 4 121 2 952 958
XVII. Liczba akcji 25 142 946 8 242 946 25 142 946 8 242 946
XVIII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (2,96) (4,17) (0,69) (0,97)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black"><span style="line-height: 115%">Wybrane
dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycja XI-XVIII,
kolumna 1 i 3) podano na dzień<br style="line-height: 115%">31.12.2019
roku. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej
(pozycja XI-XVIII, kolumna 2 i 4) podano na dzień 31.12.2018 roku.</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe 2019.pdf Skonsolidowanie sprawozdanie finansowe 2019
Sprawozdanie Zarządu GK PartnerBud 2019.pdfSprawozdanie Zarządu GK PartnerBud 2019.pdf Sprawozdanie Zarząd GK PartnerBud 2019
list Prezesa Zarządu.pdflist Prezesa Zarządu.pdf List Prezersa Zarządu
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu
Wybrane dane finansowe.pdfWybrane dane finansowe.pdf Wybrane dane finansowe
Spraw z bad_GK_ PartnerBud S.A. 2019.pdfSpraw z bad_GK_ PartnerBud S.A. 2019.pdf Sprawozdanie z badania GK Partnerbud 2019
Ocena RN.pdfOcena RN.pdf Ocena RN
Oświadczenie RN.pdfOświadczenie RN.pdf Oświadczenie RN

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-29 Paweł Tamborski Prezes Zarządu Paweł Tamborski
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki