PartnerBud S.A.: wyniki finansowe

2020-06-29 23:04
publikacja
2020-06-29 23:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_PartnerBud_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_PartnerBud_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
list_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spraw_z_bad_PartnerBud_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 172 117 151 808 40 010 35 578
II. Zysk (strata) z dzialalności operacyjnej (32 227) (34 243) (7 492) (8 025)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (54 104) (42 579) (12 577) (9 979)
IV. Zysk (strata) netto (63 689) (38 174) (14 805) (8 947)
V. Całkowity dochód netto (63 689) (38 174) (14 805) (8 947)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 901) (18 708) (2 302) (4 384)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 3 711 2 870
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 271 16 849 2 155 3 949
IX. Przepływy pieniężne netto razem (621) 1 852 (144) 434
X. Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą (2,53) (4,63) (0,59) (1,09)
XI. Aktywa razem 106 766 124 045 25 071 28 848
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 182 237 154 079 42 794 35 832
XIII. Zobowiązania długoterminowe 14 061 12 843 3 302 2 987
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 168 176 141 236 39 492 32 846
XV. Kapitał własny (75 471) (30 034) (17 722) (6 985)
XVI. Kapitał podstawowy 12 571 4 121 2 952 958
XVII. Liczba akcji 25 142 943 8 242 946 25 142 943 8 242 946
XVIII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (3,00) (3,64) (0,70) (0,85)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black">Wybrane
dane finansowe ze sprawozdania z<br style="line-height: 115%">sytuacji
finansowej (pozycja XI-XVIII, kolumna 1 i 3) podano na dzień<br style="line-height: 115%">31.12.2019
roku. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji<br style="line-height: 115%">finansowej
(pozycja XI-XVIII, kolumna 2 i 4) podano na dzień 31.12.2018<br style="line-height: 115%">roku.</font></span>
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe PartnerBud S.A. 2019.pdfSprawozdanie finansowe PartnerBud S.A. 2019.pdf Sprawozdanie finansowe PartnerBud S.A.
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarzadu
Sprawozdanie Zarządu PartnerBud S.A. 2019.pdfSprawozdanie Zarządu PartnerBud S.A. 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu PartnerBud S.A.
list Prezesa Zarządu.pdflist Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
Wybrane dane finansowe.pdfWybrane dane finansowe.pdf Wybrane dane finansowe
Spraw z bad_PartnerBud 2019.pdfSpraw z bad_PartnerBud 2019.pdf Sprawozdanie z badania 2019
Ocena RN.pdfOcena RN.pdf Ocena RN
Oświadczenie RN.pdfOświadczenie RN.pdf Oświadczenie RN

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-29 Paweł Tamborski Prezes Zarządu Paweł Tamborski
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki