1,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
AWBUD SA (AWB)

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy w ramach budowy Szpitala Południowego w Warszawie

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-09
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy w ramach budowy Szpitala Południowego w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., informuje, że w dniu 9 kwietnia 2020 r. powziął wiadomość o zawarciu przez Instal – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie – spółkę zależną Emitenta („Spółka Zależna”) aneksu do umowy zawartej pomiędzy Spółką Zależną, a ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („ERBUD”), której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie przez Spółkę Zależną instalacji wentylacji i klimatyzacji, z wyłączeniem dostawy central wentylacyjnych w ramach inwestycji polegającej na budowie Szpitala Południowego, przy ul. Pileckiego w Warszawie ("Inwestycja") na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, jako Zamawiającym, a konsorcjum z udziałem: ERBUD, jako Liderem Konsorcjum, STRABAG sp. z o.o. z siedzibą
w Pruszkowie, STRABAG AG w Spittal an der Drau oraz ED ZUEBLIN AG z siedzibą w Stuttgarcie („Umowa”, „Aneks”).

Na podstawie Aneksu ustalono, w szczególności że:

• Zwiększeniu ulegnie zakres robót objętych Umową o kompleksowe wykonanie przebudowy instalacji wentylacji bytowej dla przebudowy Szpitala Południowego wg wytycznych CM Solec, zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją, obowiązującymi warunkami techniczno – budowlanymi i wiedzą techniczną,
• W związku ze zwiększeniem zakresu robót, o którym mowa powyżej zwiększeniu ulegnie wynagrodzenie Spółki Zależnej o kwotę ryczałtową: 4.000.000 zł netto. W związku z powyższym łączna wartość ryczałtowa Umowy na dzień zawarcia Aneksu wyniesie: 12.242.774,33 zł netto,
• Roboty objęte przedmiotem Aneksu powinny zostać wykonane do dnia 31 maja 2020 r.,
• Okres rękojmi za wady robót objętych Aneksem ustalono na: 60 miesięcy + 30 dni liczone od daty planowanego terminu zakończenia Inwestycji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-09 Paweł Tamborski Prezes Zarządu Paweł Tamborski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez spółki Grupy Ares, Maji sp. z o.o. oraz Władysława Króla.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.