Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta_z_Badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_spr._fin._Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PZU_i_PZU_SA_za_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_dot._informacji_niefinansowych_GK_PZU_i_PZU_SA_za_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla zakładów ubezpieczeń
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2018-03-15
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 35 55 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
compliance@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU mln zł mln zł mln zł mln zł
II. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 22 847 20 219 5 382 4 621
III. Składki zarobione netto 21 354 18 625 5 031 4 256
IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 2 341 817 552 187
V. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 8 502 3 511 2 003 802
VI. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (14 941) (12 732) (3 520) (2 910)
VII. Zysk brutto 5 526 2 988 1 302 683
VIII. Zysk netto przypisywany właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej 2 910 1 935 686 442
IX. Zysk przypisywany właścicielom udziałów niekontrolujących 1 323 439 312 100
X. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 519 608 863 510 930 863 519 608 863 510 930
XI. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 3,37 2,24 0,79 0,51
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 422 4 237 3 633 968
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 034) (1 867) (2 835) (427)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 955 (1 890) 461 (432)
XV. Przepływy pieniężne netto, razem 5 343 480 1 259 110
XVI. Aktywa 317 405 125 296 76 100 28 322
XVII. Kapitał podstawowy 86 86 21 19
XVIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 14 622 12 998 3 506 2 938
XIX. Udziały niekontrolujące 22 979 4 086 5 509 924
XX. Kapitały, razem 37 601 17 084 9 015 3 862
XXI. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 522 900 863 504 300 863 522 900 863 504 300
XXII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 16,93 15,05 4,06 3,40
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe (wg PSR)
XXIII. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 12 433 10 682 2 929 2 441
XXIV. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 1 218 537 287 123
XXV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 1 973 1 878 465 429
XXVI. Zysk netto 2 434 1 573 573 359
XXVII. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXVIII. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,82 1,82 0,66 0,42
XXIX. Aktywa 42 388 37 317 10 163 8 435
XXX. Kapitał podstawowy 86 86 21 19
XXXI. Kapitały, razem 13 583 12 117 3 257 2 739
XXXII. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXXIII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 15,73 14,03 3,77 3,17
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA.pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA.
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania.pdfSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania.pdf Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania.
Skonsolidowane spr. fin. Grupy Kapitałowej PZU SA za 2017.pdfSkonsolidowane spr. fin. Grupy Kapitałowej PZU SA za 2017.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31.12.2017 r. (wg MSSF).
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2017.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2017.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA w 2017 roku wraz z listem Prezesa Zarządu PZU SA.
Sprawozdanie dot. informacji niefinansowych GK PZU i PZU SA za 2017.pdfSprawozdanie dot. informacji niefinansowych GK PZU i PZU SA za 2017.pdf Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2017 rok.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-15 Paweł Surówka Prezes Zarządu Paweł Surówka
2018-03-15 Roger Hodgkiss Członek Zarządu Roger Hodgkiss
2018-03-15 Tomasz Kulik Członek Zarządu Tomasz Kulik
2018-03-15 Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu Maciej Rapkiewicz
2018-03-15 Małgorzata Sadurska Członek Zarządu Małgorzata Sadurska


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl