REKLAMA

PZU SA: Zmiana projektu uchwały oraz załącznika do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na 16 czerwca 2021 roku

2021-06-15 19:34
publikacja
2021-06-15 19:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekt_uchwaly_w_sprawie_przyjecia_Zasad_oceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej_i_Komitetu_Audytu_PZU_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_PZU_SA_z_wynikow_oceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej_i_Komitetu_Audytu_PZU_SA..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Zmiana projektu uchwały oraz załącznika do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na 16 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 20 maja 2021 roku, dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („ZWZ”), („PZU SA”) na dzień 16 czerwca 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku, dotyczącego zmiany projektu uchwały oraz załącznika do projektu uchwały ZWZ PZU SA zwołanego na 16 czerwca 2021 roku, Zarząd PZU SA informuje, że uległ zmianie projekt uchwały ZWZ PZU SA do pkt 18 porządku obrad ZWZ oraz załącznik nr 2 do projektu tej uchwały, tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA („Sprawozdanie”).

Zarząd PZU SA przekazuje zmieniony projekt uchwały oraz Sprawozdanie w załączeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.pdfProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.pdf Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA oraz potwierdzenia wyników ocen odpowiedniości przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą PZU SA.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA..pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA..pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-15 Monika Guzek p.o. Dyrektora Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki