Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Wniosek_Skarbu_Panstwa_wraz_z_projektem_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-07
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („PZU SA”, „Spółka”) działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) informuje, że w dniu 6 lutego 2018 r. Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”) – akcjonariusza PZU reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 KSH żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lutego
2018 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) poprzez:

dodanie po punkcie 4 porządku obrad punktu 5 w brzmieniu: „5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA.” (dotychczasowe punkty 5, 6 i 7 porządku obrad stają się odpowiednio punktami 6, 7 i 8),

wraz z projektem uchwały.

Na żądanie Skarbu Państwa zmieniony został porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób opisany wyżej. W związku z powyższym Spółka ogłasza następujący zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej PZU SA.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje wniosek Skarbu Państwa wraz z projektem uchwały.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektem uchwały.pdfWniosek Skarbu Państwa wraz z projektem uchwały.pdf Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektem uchwały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-07 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Marcin Góral
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl