39,71 zł
-2,96% -1,21 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Wniosek_Skarbu_Panstwa_wraz_z_projektami_uchwal_oraz_projektem_Regulaminu_WZ_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-28
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Spółka”, „PZU SA”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Skarbu Państwa jako akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki – na podstawie art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych – zgłoszenie projektów uchwał do następujących punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”):

- do punktu 14 porządku obrad „Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2017” oraz

- do punktu 18 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia PZU SA”.

Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektami uchwał oraz proponowanym brzmieniem Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zarząd PZU SA przekazuje w załączeniu.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany w raporcie bieżącym nr 14/2018 z dnia 29 maja 2018 roku pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektami uchwał oraz projektem Regulaminu WZ .pdfWniosek Skarbu Państwa wraz z projektami uchwał oraz projektem Regulaminu WZ .pdf Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektami uchwał oraz projektem Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-28 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Marcin Góral
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl