41,8000 zł
-0,52% -0,2200 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-30
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że zostały doręczone:

1. odpis pozwu z 30 lipca 2018 roku wniesionego przez akcjonariusza Spółki do Sądu Okręgowego
w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy i zarejestrowanego pod sygnaturą XX GC 748/18, którego przedmiotem jest żądanie uchylenia, na podstawie art. 422 § 1 KSH, uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku w sprawie:

• zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku – uchwała nr 3/2018,
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok 2017
wraz ze sprawozdaniem dotyczącym danych niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA
za rok 2017 – uchwała nr 5/2018,
• udzielenia absolutorium Pawłowi Surówce z wykonywania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2017 roku - uchwały od nr 8/2018 - uchwała nr 14/2018,
• udzielenia absolutorium Katarzynie Lewandowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA w 2017 roku – uchwała nr 23/2018,

2. odpis pisma strony Powodowej z 24 września 2018 roku o cofnięciu pozwu w części;

3. odpis postanowienia z 5 października 2018 roku o umorzeniu postępowania w części w następstwie ww. pisma strony Powodowej tj. w zakresie dotyczącym uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 28 czerwca 2018 roku w sprawie:

• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzeniem za rok 2017 – uchwała
nr 6/2018,
• w sprawie udzielenia absolutorium Rogerowi Hodgkiss z wykonywania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2017 roku – uchwała nr 8/2017,
• w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Jaworskiemu z wykonywania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2017 roku – uchwała nr 9/2017,
• w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Krupińskiemu z wykonywania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2017 roku – uchwała nr 10/2017,
• w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kulikowi z wykonywania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2017 roku – uchwała nr 11/2017,
• w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Rapkiewiczowi z wykonywania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2017 roku – uchwała nr 12/2017,
• w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Sadurskiej z wykonywania obowiązków w Zarządzie PZU SA w 2017 roku – uchwała nr 13/2017,
• w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kaczmarkowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA w 2017 roku – uchwała nr 21/2017.

Spółka zamierza złożyć odpowiedź na pozew, wnosząc o oddalenie powództwa.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-30 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. giełdowych obowiązków informacyjnych Marcin Góral
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.