Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji i operacjonalizacji Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Nowe_PZU_-_wiecej_niz_ubezpieczenia_Aktualizacja_i_operacjonalizacja_strategii_Grupy_PZU_na_lata_2017-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-09
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji i operacjonalizacji Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjna („PZU SA”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości następującej informacji poufnej:

1. Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione

Zarząd PZU SA, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), niniejszym informuje, że Zarząd PZU SA w dniu 9 stycznia 2018 r. podjął uchwałę nr UZ/7/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki zawartego w dokumencie pt. „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017 - 2020”.

2. Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej

W opinii Zarządu PZU SA opóźnienie przekazania informacji poufnej spełnia warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r. z uwagi na okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy PZU SA poprzez możliwość zagrożenia właściwej oceny informacji przez opinię publiczną w związku z tym, że wieloletni plan rozwoju i funkcjonowania Spółki zawarty w dokumencie pt. „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017 - 2020” wymaga jeszcze zatwierdzenia przez inny organ, tj. Radę Nadzorczą PZU SA. Natychmiastowe podanie informacji do publicznej wiadomości po podjęciu uchwały jedynie przez Zarząd PZU SA mogłoby zagrozić właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną poprzez wywarcie mylnego wrażenia, jakoby decyzja o aktualizacji i operacjonalizacji Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020 już zapadła.

3. Termin przekazania informacji poufnej

PZU SA przekaże informację poufną do publicznej wiadomości po podjęciu przez Radę Nadzorczą PZU SA uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki zawartego w dokumencie pt. „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017 - 2020”.

Momentem opóźnienia ujawnienia informacji poufnej był moment podjęcia uchwały Zarządu PZU SA nr UZ/7/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki zawartego w dokumencie pt. „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017 - 2020”.

Jednocześnie Zarząd PZU SA informuje, że Rada Nadzorcza PZU SA w dniu 9 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę nr URN/4/2018 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki zawartego w dokumencie pt. „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017 - 2020”.

Przyjęty przez Zarząd PZU SA i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą PZU SA wieloletni plan rozwoju i funkcjonowania Spółki zawarty w dokumencie pt. „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017 - 2020” stanowi aktualizację wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki zawartego w dokumencie pt. „Strategia PZU 2020. Rentowność, Wzrost, Innowacyjność. Strategia Grupy PZU na lata 2016-2020”, który został przyjęty i zatwierdzony odpowiednio przez Zarząd i Radę Nadzorczą PZU SA w dniu 23 sierpnia 2016 r. oraz o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 50/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. W związku z powyższym cele strategiczne określone w dokumencie „Strategia PZU 2020. Rentowność, Wzrost, Innowacyjność. Strategia Grupy PZU na lata 2016-2020” zostaną zastąpione przez cele wynikające z dokumentu „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017 - 2020”.

Główne założenia zaktualizowanej Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020 zostały przedstawione w prezentacji, którą Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Nowe PZU - więcej niż ubezpieczenia Aktualizacja i operacjonalizacja strategii Grupy PZU na lata 2017-2020.pdfNowe PZU - więcej niż ubezpieczenia Aktualizacja i operacjonalizacja strategii Grupy PZU na lata 2017-2020.pdf Prezentacja – Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-09 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Marcin Góral
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl