REKLAMA

PZU SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

2021-06-16 19:34
publikacja
2021-06-16 19:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwal_podjetych_przez_ZWZ_PZU_SA_z_dnia_16_czerwca_2021_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_Uchwaly_nr_32_2021_ZWZ_PZU_SA_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_PZU_SA_za_lata_2019–2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_1_do_Uchwaly_nr_33_2021_ZWZ_PZU_SA_Zasady_oceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej_i_Komitetu_Audytu_PZU_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_do_Uchwaly_nr_33_2021_ZWZ_PZU_SA_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_PZU_SA_z_wynikow_oceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej_i_Komitetu_Audytu_PZU_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) zwołane na dzień 16 czerwca 2021 roku.

Informacja o zgłoszonym sprzeciwie do protokołu znajduje się w załączniku bezpośrednio pod treścią uchwały.

Podczas obrad ZWZ nie zostały poddane pod głosowanie żadne uchwały, które nie zostałyby podjęte. Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktu porządku obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) – 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwał podjętych przez ZWZ PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 roku.pdfTreść uchwał podjętych przez ZWZ PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 roku.pdf Treść uchwał podjętych przez ZWZ PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 roku.
Załącznik do Uchwały nr 32_2021 ZWZ PZU SA_Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za lata 2019–2020.pdfZałącznik do Uchwały nr 32_2021 ZWZ PZU SA_Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za lata 2019–2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za lata 2019–2020 przyjęte uchwałą nr 32/2021 ZWZ PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 roku.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33_2021 ZWZ PZU SA_Zasady oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.pdfZałącznik nr 1 do Uchwały nr 33_2021 ZWZ PZU SA_Zasady oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.pdf Zasady oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA przyjęte uchwałą nr 33/2021 ZWZ PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 roku.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 33_2021 ZWZ PZU SA_Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.pdfZałącznik nr 2 do Uchwały nr 33_2021 ZWZ PZU SA_Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA przyjęte uchwałą nr 33/2021 ZWZ PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-16 Monika Guzek p.o. Dyrektora Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki