REKLAMA

PZU SA: Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA na 31 grudnia 2020 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia

2021-04-07 18:49
publikacja
2021-04-07 18:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_o_wyplacalnosci_i_kondycji_finansowej_PZU_SA_za_rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_zawierajace_opinie_o_sprawozdaniu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-07
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA na 31 grudnia 2020 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że 7 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia oraz przedłożenia Radzie Nadzorczej PZU SA Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej na 31 grudnia 2020 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia.

Jednocześnie Zarząd PZU SA informuje, że również 7 kwietnia 2021 roku uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej na 31 grudnia 2020 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia podjęła Rada Nadzorcza Spółki.

Obowiązek ujawnienia Sprawozdania wynika z art. 289 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 895 z późn. zm.).

Zarząd PZU SA przekazuje Sprawozdanie w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA za rok 2020.pdfSprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA za rok 2020.pdf Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej na 31 grudnia 2020 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zawierające opinię o sprawozdaniu.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zawierające opinię o sprawozdaniu.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zawierające opinię o sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-07 Sławomir Niemierka Dyrektor Zarządzający ds. Regulacji - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Sławomir Niemierka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki