REKLAMA

PZU SA: Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej na 31 grudnia 2020 i za rok obrotowy zakończony tego dnia

2021-05-12 20:54
publikacja
2021-05-12 20:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_o_wyplacalnosci_i_kondycji_finansowej_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_zawierajace_opinie_o_sprawozdaniu_o_wyplacalnosci_i_kondycji_finansowej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej na 31 grudnia 2020 i za rok obrotowy zakończony tego dnia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (PZU SA), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że 12 maja 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia oraz przedłożenia Radzie Nadzorczej PZU SA Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej na 31 grudnia 2020 i za rok obrotowy zakończony tego dnia.

Jednocześnie Zarząd PZU SA informuje, że również 12 maja 2021 roku uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej na 31 grudnia 2020 i za rok obrotowy zakończony tego dnia podjęła Rada Nadzorcza PZU SA.

Obowiązek ujawnienia Sprawozdania wynika z art. 289 ust. 2 w związku z art. 412. ust 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 895 z późn. zm.).

Zarząd PZU SA przekazuje przedmiotowe Sprawozdanie w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU SA za rok 2020.pdfSprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU SA za rok 2020.pdf Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej na 31 grudnia 2020 i za rok obrotowy zakończony tego dnia.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zawierające opinię o sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zawierające opinię o sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zawierające opinię o sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzonym na 31 grudnia 2020 r. i za rok obrotowy zakończony tego dnia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Monika Guzek p.o. Dyrektora Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki