REKLAMA

PZU SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

2021-09-15 17:40
publikacja
2021-09-15 17:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_PZU_SA_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_ogloszenia_Wzor_anonimizacji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_PZU_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-15
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („PZU SA”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398, art. 400 § 1 oraz art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA na dzień 12 października 2021 roku, godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA .pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA .pdf Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 października 2021 roku sporządzone zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.
Załącznik do ogłoszenia_Wzór anonimizacji.pdfZałącznik do ogłoszenia_Wzór anonimizacji.pdf Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdfProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 października 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-15 Monika Guzek Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki