38,8100 zł
0,81% 0,3100 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_PZU_SA.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_PZU_SA.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-30
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („PZU SA”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA na dzień 6 września 2019 roku, godz. 11, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej
i Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie sprawozdań Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie zbywania aktywów trwałych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PZU SA w zakresie maksymalnej liczby członków Zarządu.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.PDFOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.PDF Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 września 2019 roku sporządzone zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.PDFProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA.PDF Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 września 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-30 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Marcin Góral
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.