Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-15
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu
15 maja 2018 roku postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA („ZWZ”) wniosek
w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2.158.807.500,00 złotych (słownie: dwa miliardy sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedem tysięcy pięćset złotych), tj. 2,50 złotych (słownie: dwa złote 50 groszy) na jedną akcję.

Ponadto Zarząd PZU SA proponuje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 12 września 2018 roku oraz wypłata dywidendy nastąpiła 3 października 2018 roku.

Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2016 – 2020, przyjętą w 2016 roku oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r. z dnia 5 grudnia 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd PZU SA informuje, że w dniu 15 maja 2018 roku przedmiotowy wniosek Zarządu Spółki do ZWZ pozytywnie oceniła Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy 2017 podejmie ZWZ Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 18 pkt 2 Statutu PZU SA.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-15 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Marcin Góral
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl