REKLAMA

PYRAMID: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

2022-01-28 19:28
publikacja
2022-01-28 19:28
Zarząd Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje o złożeniu w dniu 28 stycznia 2022 r. przez Pana Przemysława Kurasza rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z informacją uzyskaną przez Zarząd Emitenta od Pana Przemysława Kurasza, zawartą w treści przekazanego Spółce oświadczenia, powodem złożenia rezygnacji są przyczyny osobiste. Przedmiotowa rezygnacja nastąpiła ze skutkiem natychmiastowym, tj. z dniem 28 stycznia 2022 r.

Zarząd Emitenta dziękuje Panu Przemysławowi Kuraszowi za wkład, który wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 28 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie uprawnienia wynikającego z § 15 ust. 5 Statutu Spółki powołała w drodze kooptacji Pana Michała Kaczmarka do składu Rady Nadzorczej Emitenta.

Ponadto, w dniu 28 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały nr 01/01/2022 oraz 02/01/2022, na mocy których na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki wybrano Panią Paulę Żurakowską-Wyszyńską, a na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Kaczmarka.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje formularze osobowe Pani Pauli Żurakowskiej-Wyszyńskiej oraz Pana Michała Kaczmarka.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20220128_192831_0000138656_0000137067.pdf
20220128_192831_0000138656_0000137068.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki