REKLAMA

PYRAMID GAMES S.A.: Zawarcie umowy z Woodland Games S.A. na współprodukcję i wydanie gry Urban Explorer

2020-10-20 15:30
publikacja
2020-10-20 15:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-20
Skrócona nazwa emitenta
PYRAMID GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy z Woodland Games S.A. na współprodukcję i wydanie gry Urban Explorer
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 20 października 2020 r. zawarto umowę ze spółką Woodland Games S.A. z siedzibą we Włocławku (dalej jako: Licencjodawca, Woodland Games) na produkcję, wydanie oraz przekazanie autorskich praw majątkowych do gry Urban Explorer (dalej jako: Gra).

Na podstawie zawartej umowy Emitent przejmuje pełnię autorskich praw majątkowych do dotychczas wypracowanego kodu źródłowego i assetów Gry oraz do strony Gry w serwisie Steam.

Pyramid Games S.A. będzie kontynuować rozwój projektu na PC oraz inne platformy przy współpracy z Woodland Games. Emitent będzie również wydawcą projektu.

Z tytułu udzielenia licencji oraz przekazania autorskich praw majątkowych Licencjodawca będzie otrzymywał określone w umowie wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od osiągniętego zysku netto z tytułu sprzedaży Gry po jej wydaniu na dowolną platformę.

Emitent informuje również, że na dzień publikacji niniejszego raportu liczba Outstanding Wishlist projektu Urban Explorer w serwisie Steam wynosi około 30 tys. graczy.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-20 Jacek Wyszyński Prezes Zarządu Jacek Wyszyński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki