REKLAMA

PYRAMID GAMES S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

2020-09-17 18:03
publikacja
2020-09-17 18:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-17
Skrócona nazwa emitenta
PYRAMID GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 23/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. dotyczącego wybrania projektu Spółki do dofinansowania w ramach konkursu GameINN, Zarząd spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 17 września 2020 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy o dofinansowanie pomiędzy Spółką a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej jako: NCBR).

Przedmiotem zawartej umowy jest dofinansowanie projektu Spółki pn.: "Opracowanie innowacyjnego systemu OpenCoOp do tworzenia i dodawania trybu kooperacyjnego online do symulatorowych gier singleplayer" (dalej jako: Projekt).

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych Projektu wynosi 868.313,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzynaście złotych), natomiast wartość przyznanego dofinansowania to 615.609,75 zł (słownie: sześćset piętnaście tysięcy sześćset dziewięć złotych 75/100), tj. 70,9% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Płatność dofinansowania będzie odbywała się na podstawie wniosków o płatność składanych przez Spółkę w określonych terminach, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu rozpocznie się w dniu 1 października 2020 r. i zakończy się w dniu 30 września 2022 r. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Jacek Wyszyński Prezes Zarządu Jacek Wyszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki