REKLAMA

PYRAMID GAMES S.A.: Powiadomienie o zawarciu umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółki

2021-01-16 23:56
publikacja
2021-01-16 23:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
pdf_229382_229377.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-16
Skrócona nazwa emitenta
PYRAMID GAMES S.A.
Temat
Powiadomienie o zawarciu umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółki
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej jako: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 23 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Regulaminu Programu Motywacyjnego (dalej jako: Program) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2021 r. zawarto umowy uczestnictwa w Programie z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce tj. z Panem Jackiem Wyszyńskim – Prezesem Zarządu Emitenta (CEO) oraz z Panią Julią Kurasz – Dyrektorem Operacyjnym (COO). Na podstawie zawartych umów ww. osoby uzyskają prawo do objęcia akcji, które zostaną wyemitowane po spełnieniu warunków Programu, na zasadach określonych w jego regulaminie oraz umowie uczestnictwa.

Zarząd Emitenta podkreśla, iż:
[1] przyznanie akcji uczestnikom Programu w ramach poszczególnych celów oraz transz nastąpi w 2023 roku, tj. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
[2] każdy z uczestników Programu złożył stosowne oświadczenia o zobowiązaniu do niezbywania akcji objętych w ramach Programu, zgodnie z jego Regulaminem.

W związku z powyższym Emitent przekazuje otrzymane powiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (MAR), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
pdf_229382_229377.pdfpdf_229382_229377.pdf Zawiadomienia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-16 Jacek Wyszyński Prezes Zarządu Jacek Wyszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki