REKLAMA

PYRAMID GAMES S.A.: Informacja w zakresie zasad polityki informacyjnej Spółki

2020-10-18 21:41
publikacja
2020-10-18 21:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PRG_Polityka_informacyjna_20201016.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-18
Skrócona nazwa emitenta
PYRAMID GAMES S.A.
Temat
Informacja w zakresie zasad polityki informacyjnej Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że po dokonaniu szczegółowej analizy polityki informacyjnej Emitenta prowadzonej od czasu debiutu Spółki na rynku alternatywnym NewConnect, w dniu 16 października 2020 r. podjął uchwałę nr 01/10/2020 w sprawie przyjęcia Zasad polityki informacyjnej Emitenta.

Przyjęte przez Zarząd Spółki Zasady polityki informacyjnej stanowią załącznik do niniejszego raportu i wchodzą w życie z dniem 16 października 2020 r.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że niniejsza polityka ma charakter jedynie poglądowy. Istotność danej informacji każdorazowo oceniana będzie indywidualnie z uwzględnieniem stosownych regulacji Rozporządzenia MAR. Jeżeli Zarząd Spółki uzna informację za istotną, z punku widzenia prowadzonej działalności, zostanie ona podana do publicznej wiadomości poprzez system ESPI.
Załączniki
Plik Opis
PRG_Polityka informacyjna_20201016.pdfPRG_Polityka informacyjna_20201016.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-18 Jacek Wyszyński Prezes Zarządu Jacek Wyszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki