REKLAMA

PYLON: Rejestracja zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego

2021-08-02 10:32
publikacja
2021-08-02 10:32
Zarząd Pylon S.A. z siedziba w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości, informację o dokonaniu w dniu 12.03.2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”), wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany statutu Emitenta.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynku NewConnect, Emitent miał obowiązek opublikować raport EBI dotyczący ww. kwestii niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Publikacja raportu w dniu dzisiejszym stanowi incydentalne naruszenie regulacji wynikających z Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Emitent dochowa w przyszłości staranności by nie występowały przedmiotowe uchybienia regulaminu NewConnect.

Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.232.123 zł do kwoty 3.260.691 zł tj. o kwotę 28.568 zł poprzez rejestrację 285.680 akcji serii J. Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 32.606.910.W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta dzielił się na:

a/ 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b/ 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c/ 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d/ 2.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e/ 1.825.640 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f/ 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g/ 6.617.054 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h/ 13.536.038 akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i/ 3.692.498 akcji zwykłych na okaziciela serii I,

j/ 285.680 akcji zwykłych na okaziciela serii J.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki