REKLAMA
WEBINAR

PURE BIOLOGICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.

2022-05-23 16:26
publikacja
2022-05-23 16:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Pure_Biologics_S.A._23.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Pure_Biologics_S.A._23.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-23
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 11 ("Spółka"), KRS 0000712811 działając w oparciu o przepis art. 395, art. 399 §1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz postanowienie § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 czerwca 2022 roku na godzinę 10.00 we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9 (budynek: Delta), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ).

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2021.
9. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok 2021.
10. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
11. Omówienie/dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.
12. Dyskusja/ wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Pełne informacje wraz z dokumentacją do punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.purebiologics.com w zakładce inwestorzy & media - walne zgromadzenia.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Pure Biologics S.A._23.06.2022.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Pure Biologics S.A._23.06.2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. na dzień 23.06.2022
Projekty uchwał ZWZ Pure Biologics S.A._23.06.2022.pdfProjekty uchwał ZWZ Pure Biologics S.A._23.06.2022.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 23.06.2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-23 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2022-05-23 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
2022-05-23 Petrus Spee Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki