REKLAMA

PURE BIOLOGICS S.A.: Zatwierdzenie suplementu nr 1 do Prospektu Spółki

2020-11-20 17:40
publikacja
2020-11-20 17:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-20
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Zatwierdzenie suplementu nr 1 do Prospektu Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu suplementu nr 1 do prospektu Spółki z dnia 6 listopada 2020 r. [Prospekt] sporządzanego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 600.000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E Spółki [Akcje Oferowane] oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.654.000 akcji Spółki, tj. 185.400 akcji serii A, 296.500 akcji serii B1, 544.100 akcji serii B2, 146.410 serii C, 481.590 akcji serii D, nie więcej niż do 600.000 Akcji Oferowanych oraz nie więcej niż 600.000 praw do Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [Suplement]. Suplement został opublikowany w związku z: [i] ustaleniem przez Zarząd Ceny Maksymalnej, na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty oraz [ii] zawarcia przez Emitenta w dniu 19 listopada 2020 r. istotnej umowy.

Zarząd ustalił Cenę Maksymalną w wysokości 100 zł [słownie: sto złotych 00/100] za każdą Akcję Oferowaną.

O zatwierdzeniu Prospektu Emitent poinformował raportem bieżącym nr 12/2020 z dnia 06.11.2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-20 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2020-11-20 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki